Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ANLAYIŞI İLE RECYCLE KUMAŞLAR ÜZERİNE ÜRÜN GELİŞTİRME
(PRODUCT DEVELOPMENT ON RECYCLE FABRICS WITH SUSTAINABLE FASHION APPROACH )

Yazar : Muazzez ÇAKIR AYDIN   - Esra SUNERLİ TOPAN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 267-276
72    66


Özet
Dünya nüfusundaki artış hızına bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektöründeki tüketim oranlarında önemli bir artış görülmektedir. Bu artışın neden olduğu çevresel etkilerin iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı dikkat edilmesi gereken bir konu olmuştur. Bu kavram, Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu (World Commission on Environment and Development) olarak bilinen Brundtland tarafından “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yetenekleri ile uygunsuzluk oluşturmaksızın, bugünün ihtiyaçlarının karşılanması” olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilirliğin temel amacı, yaşam sürelerini uzatarak ürünlerden azami ölçüde fayda sağlamaktır. Tekstil sektöründe, atıklar önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekstil atıkları; lif, tekstil ve hazır giyim üretim sanayii, tüketiciler, ticari ve hizmet endüstrilerine ilişkin fazla sayıda süreçten kaynaklanan atıklardır. Dünyayı kirleten sanayilerden biri olan tekstil ve hazır giyim sektöründe giderek artan atık sorunun çözümü için, sürdürülebilir malzemelerin ve üretim yöntemlerinin kullanılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada; geri dönüşüm yöntemi ile üretilen örme kumaşlar ana materyal olarak kullanılarak giyilebilir sanat olarak giysi tasarımları yapılacak ve görsel olarak sunulacaktır. Tasarımların biçim ve tasarımsal yönü ile birlikte, kullanışlılık ve fonksiyonellik açılarından ele alınarak ve değerlendirilecektir. Tekstil geri dönüşüm ve sürdürülebilirlikten bahsedilecektir. Geri dönüşümde tasarıma dikkat çekmek ve sürdürülebilirliğe katkısı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Giyilebilir Sanat, Sürdürülebilir Moda, Geri Dönüşüm

Abstract
Due to the rate of increase in the world population, a significant increase is observed in the textile and clothing sector. Improving the environmental impacts caused by this increase is of great importance. In this sense, the concept of sustainability has been a subject that should be considered in recent year: This concept is defined by Brundtland, known as World Commission on Environment and Development. The main purpose of sustainability is to maximize the life expectancy and to maximize the benefits of the product: Textile waste is a major problem. Textile waste; wastes from a large number of processes related to the fiber, textile and apparel manufacturing industry, consumers, commercial and service industrie: It is important to use sustainable materials and production methods to solve the increasing waste problem in textile and garment sector, which is one of the pollutants in the world. In this study; The knitted fabrics produced by the recycling method will be designed and presented visually by using the fabric as the main material. The design and design aspects of the designs will be evaluated and evaluated in terms of usability and functionality. Textile recycling and sustainability will be mentioned. In recycling, drawing attention to design and its contribution to sustainability will be examined.

Keywords
Wearable Art, Sustainable Fashion, Recycling

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri