Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2018 ORTAOKUL MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF 2018 SECONDARY SCHOOL MEDIA LITERACY COURSE CURRICULUM IN THE CONTEXT OF CRITICAL THINKING )

Yazar : Cafer ÇARKIT    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 202-213
29    26


Özet
İçinde bulunduğumuz çağda bilimsel ilerleme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak modern insan gerek ana akım medya gerek sosyal medya karşısında yoğun bir ileti bombardımanına maruz kalmaktadır. Bu anlamda bireylerin sağlam bilgilere ulaşmaları zorlaşmakta doğru sonuçlara ulaşıp sağlıklı yargılara varabilmeleri her geçen gün daha da güçleşmektedir. Bu durum karşısında ortaokul düzeyinde Medya Okuryazarlığı dersi günümüz modern bireylerine eleştirel düşünmenin öğretilmesi adına oldukça önem arz etmektedir. 7. Sınıf ve üzeri düzeylerdeki örgün eğitime devam eden öğrencilere uygulanan uluslararası bir sınav olan PISA’da başarı elde edebilmek amacıyla eleştirel düşünmenin öğretilmesi açısından da Medya Okuryazarlığı dersinin değeri günden güne artmaktadır. 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde seçmeli ders olarak okutulan Medya Okuryazarlığı dersinin Öğretim Programı 2018 yılında güncellenmiş ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle dersler bu programın hedef kazanımları doğrultusunda yürütülmeye başlamıştır. Bu çalışmada 2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı eleştirel düşünme bağlamında ele alınmış ve ikna teknikleri, propaganda yöntemleri, sorgulama becerisi gibi eleştirel düşünmenin temel unsurları bağlamında değerlendirilmiştir. Nitel araştırma deseninde planlanan çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Medya Okuryazarlığı, Öğretim Programı, Eleştirel Düşünme, Değerlendirme

Abstract
Due to scientific progress and technological developments, modern man is exposed to a massive message bombardment in the face of both mainstream media and social media. In this sense, it is becoming more difficult for individuals to reach sound results and to reach right and healty judgments. In this case, Media Literacy course at secondary level is very important for teaching contemporary thinkers to critical thinking. In order to achieve success in PISA, which is an international examination applied to students attending formal education at Grade 7 and above, the value of Media Literacy is increasing day by day in order to teach critical thinking. The Curriculum of the Media Literacy course, which was taught as an elective course in grades 7 and 8, was updated in 2018 and the courses started to be conducted in the 2018-2019 academic year in line with the objectives of this program. In this study, the 2018 Middle School Media Literacy Curriculum was discussed in the context of critical thinking and evaluated in the context of the basic elements of critical thinking such as persuasion techniques, propaganda methods and questioning skills. Document analysis method was used in the study planned in the qualitative research design.

Keywords
Media Literacy, Curriculum, Critical Thinking, Evaluation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri