Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EDEBİ METİNLERDE METAFOR
(METAPHOR IN LITERARY TEXTS )

Yazar : Mualla MURAT   - Burcu ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 168-192
30    35


Özet
Metafor, söz bilimde “bir kelimenin yeni bir anlama aktarılması” anlamına gelir, yani kelime anlamı “aktarmak”tır. Metaforun, bazı sanat türleri, deyim aktarması, tasvir, sembol, imge gibi ifadelerden ayrı kabul edildiği ekollerin yanı sıra metaforu, bunlarla birlikte kullanan ekoller de vardır. Bu çalışmada Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Âşık Veysel’in şiirlerinde yer alan metaforlar incelenmiştir. Bu incelemeyle Âşık Veysel’in şiirlerinde, hayata bakış, sevgi, aşk, vefa, dostluk, ümit gibi duygu, düşünce ve inançların şiirlerine nasıl yansıdığı ve ifade edildiği görülmüştür. Âşık Veysel’in, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı bir hayli olumsuz duruma rağmen, erdemli ve kültürlü bir karakterli bir yaşam sürdüğü, şiirlerdeki metaforlarda görülmektedir. Şiirlerinde değerler ve inançlar, metaforlarla özellikle vurgulanmıştır. Türkçe eğitiminde çok yönlü olarak alan çalışmalarında kullanılabilecek olan Âşık Veysel’in şiirleri hem teoride hem beceride rahatlıkla kullanılabilecek materyallerdir. Âşık Veysel’in üzerine yapılan akademik çalışmaların Google motoru üzerinde yapılan araştırmalara göre, 14 makale, YÖK Tez Merkezi’nde yapılan araştırmalara göre ise 4 teze ulaşılmıştır. Âşık Veysel ‘in eserleri daha fazla incelenmeye müsaittir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, metafor, Âşık Veysel

Abstract
In lexicology metaphor means “transferring a word to a new meaning”, and the meaning of this word is “to transfer”. In addition to the schools that distinguish metaphor from some types of art, idiom transfer, depiction, symbols or images, there are also disciplines which use metaphor with these expressions. The aim of this study is to examine the metaphors in the poems of Âşık Veysel, one of the most important names of Turkish folk literature. In this study, it is seen how his thoughts, emotions and beliefs on life, love, love, faith, friendship, and hope are reflected and expressed in the poems of Aşık Veysel. In spite of the negative experience that Aşık Veysel had during his childhood and youth, he lived in a virtuous and sophisticated way, which can be seen in the metaphors of his poems. Values and beliefs are particularly emphasized with metaphors. The poems of Aşık Veysel, which can be used in multi-faceted field studies in Turkish education, are materials that can be used easily both in theory and in practice. Regarding the academic studies conducted on Âşık Veysel, 14 articles have been reached on the Google engine, and according to the studies conducted in the Council of Higher Education Thesis Center, 4 theses have been reached. The works of Âşık Veysel are available for further investigation.

Keywords
Education ,metaphor, Âşık Veysel

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri