Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTSEL YARATICILIK ALGISI: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
(INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE ORGANIZATIONAL CREATIVITY PERCEPTION : A REVIEW STUDY )

Yazar : Gizem Ezgi GÜLER    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 381-393
27    16


Özet
İçinde bulunulan bilgi çağında her geçen gün bir başka zeki uygulamanın üretilmesi ile beraber geleceğe ilişkin teoriler de daha gerçekçi olmaya başlamıştır. Günümüzde işletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerdeki varlıklarını sürekli düzeyde artan rekabete rağmen sürdürebilmeleri, yeni pazarlara ulaşabilmeleri ve hatta sektörü yönlendirenlerden olabilmeleri bilişim teknolojilerini etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına bağlıdır. Bu zamana kadar süregelen geleneksel yönetim biçimlerinin işletmelerde uygulanmaya devam edilmesi gelişen teknolojik süreçlerle ters düşecektir. Bu aşamada yaratıcılığın örgüt içerisindeki her boyutta teşvikinin sağlanması örgüt içerisindeki yeniliklerin üretimini ve adaptasyonunu kolaylaştıracaktır. BS teknolojilerinin yanı sıra üst düzey yapay zeka uygulamalarının adaptasyonu konusunda öncü olabilecek firmalar da büyük ölçüde örgütsel yaratıcılığı benimsemiş işletmeler arasından olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Bilişim Teknolojileri, Yapay Zeka, Yaratıcılık, Örgütsel Yaratıcılık, Yenilik

Abstract
With the production of another intelligent practice in the current information age, the theories about the future have become more realistic. Nowadays, enterprises can sustain their assets in the sectors in which they operate in line with the ever-increasing competition, reach new markets and even be able to use the information technologies effectively and efficiently. The continuation of the traditional forms of administration that have continued until now will be counterproductive with the developing technological processes. At this stage, the promotion of creativity in every dimension within the organization will facilitate the production and adaptation of innovations within the organization. In addition to the BS technologies, the companies that will be the pioneers in the adaptation of high-level artificial intelligence applications will be among the enterprises which have adopted a great deal of organizational creativity.

Keywords
Information Technologies, Artificial Intelligence, Creativity, Organizational Creativity, Innovation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri