Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SANAL ORTAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF GIFTED CHILDREN ON VIRTUAL ENVIRONMENT )

Yazar : Cemre ERTEN TATLI   - Ayşe ALP - Serhat Furkan ESKALEN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 242-258
170    39


Özet
Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların “sanal ortam”a ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla katılımcılardan sanal ortamla ilgili bir resim çizmeleri ve görüşme sorularına yanıt vermeleri istenmiştir. Üstün yetenekli bireyler tüm gelişim alanlarında ve boş zaman uğraşlarında yaşıtlarına göre farklılıklara sahiptirler. Güncel konular arasında yer alan ve bireylerin sosyal, duygusal yaşantılarını etkileyen sanal ortam konusunda üstün yetenekli çocukların görüşlerinin değerlendirilmesinin, ilişkili diğer alanlar açısından da yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Katılımcılardan önce “sanal ortam” hakkında bir resim yapmaları, daha sonra görüşme formunda yer alan sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Yanıtlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Alanyazınla uyumlu kategoriler oluşturularak temalar belirlenmiş ve üstün yetenekli- normal gelişim gösteren bireyler açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya 19 üstün yetenekli, 34 normal gelişim gösteren, ilkokul 3 ve 4. Sınıfa devam eden toplam 53 katılımcı dahil edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların çizimlerinde ve görüşme formlarında ortaya çıkan farklılıkların olduğu görülmüştür. Üstün yeteneklilerde tema sayısı daha fazla, tema içerikleri daha zengin ve bilimsel/teknolojik içerikli iken normal gelişim gösteren katılımcılarda günlük yaşam/sosyal ilişkiler ve ders çalışmaya ilişkin içerikler bulunmaktadır. Sonuçlar alanyazında üstün yetenekli bireylerin özellik ve ilgilerine ilişkin belirtilen farklılıklarla tutarlı görünmektedir.

Anahtar Kelimeler
: Üstün yetenek, Sanal ortam, Teknoloji

Abstract
The aim of this study is to evaluate the drawings and opinions of gifted and normally developing children about the virtual environment, for this purpose, children were asked to draw a picture about the virtual environment and answer the questions. Gifted individuals have differences according to their peers in all developmental areas and their leisure activities. It is thought that the evaluation of the opinions of the gifted children about the virtual environment, which is among the current topics of today and affects the social and emotional experiences of the individuals, will be a guide for other related fields. This study is designed a qualitative method. Firstly, the participants were asked to draw a picture about the "virtual environment", then to answer the questions in the interview form. Categorization was made compatible with the literature and the themes were determined based on the responses. Content analysis was performed on the findings. A total of 53 gifted 3 and 4th grade students with 19 gifted and 34 normal developments were included in the study. 19 gifted and 34 normal-progressed students in grades 3 and 4 included the study. When the results were evaluated, it was seen that there were differences in the drawings and interview forms of gifted and normal children. The results appear to be consistent with the differences in the characteristics and interests of gifted individuals in the literature.

Keywords
: Gifted, Virtual environment, Technology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri