Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF INSTITUTIONALIZATION OF KOBI ON BUSINESS PERFORMANCE
(KOBİLERİN KURUMSALLAŞMASININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ )

Yazar : Pinar BASAR   - Tuohutı ABUDUREYIMU  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 35-49
28    30


Özet
Bu çalışmada amaç, KOBİ'lerin kurumsallaşmasının tekstil sektöründeki işletmelerin iş performansına olan etkilerini araştırmaktır. Türkiye’deki işletmelerin önemli bir kısmı küçük ve orta ölçeklidir. Gelişmiş ülkelerdeki işletmelerle karşılaştırıldıklarında daha genç oldukları gibi ömürlerinin de daha kısa olduğu görülmektedir. Bu işletmelerin kurumsallaşması ile iş performanslarının (işlevsel performans, çıktı performansı ve yenilik ve uyum sağlama performansı) ne yönde değişeceği tekstil sektörü üzerinde araştırılmıştır. Kurumsallaşma ve performans ölçekleri kullanılarak, kurumsallaşmanın performansa olan etkisi regresyon modeli ve buna ait hipotezler ile açıklanmıştır. Kurumsallaşma prensiplerinin, KOBİ performansına olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
KOBİ’ler, Kurumsallaşma, İş Performansı

Abstract
The purpose in this study is to investigate the effects of the institutionalization of SMEs on the business performance of the enterprises in the textile sector. A significant portion of the enterprises are small and medium sized in Turkey. When compared with the enterprises in developed countries, they are younger but have shorter lifespans. The institutionalization of these enterprises has been researched in the textile sector on how the business performance (functional performance, output performance and innovation and adaptation performance) will change. Using institutionalization and performance scales, the effect of institutionalization on performance is aimed to be explained by the regression model and its hypotheses. The effects of institutionalization principles on SMEs performance are statistically significant.

Keywords
SMEs, Institutionalization, Performance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri