Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜNCEL HALİYLE ADANA ŞEHRİNDE NÜFUS DÖNÜŞÜMLERİ
(THE CURRENT CONVERSIONS OF THE ADANA CITY’S POPULATION )

Yazar : Cahit ASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 4
Sayfa : 42-61
1377    747


Özet
Bu çalışma yoğun göç hareketliliğinin ulunduğu Adana kentinin sahip olduğu nüfusun niteliklerini güncel haliyle tespit etmektir. Araştırma Adana kentinde yer alan merkez belediyeliği evren kabul edilmiş olup tesadüfi örneklem esasına göre 1004 örneklem üzerinde gerçekleşmiştir. Veriler yapılandırılmış anket yardımıyla toplanıp SPSS 20 programında analizleri gerçekleştirilmiştir ve literatürdeki bazı kavramsal tartışmalar dayalı olarak yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre Adana kent nüfusu hem sosyo ekonomik gruplaşmalar hem de etno-dilsel gruplaşmalar bakımdan nitelik değiştirmektedir. Bu değişimlerin sosyal ve siyasal sonuçları söz konusudur.

Anahtar Kelimeler
Adana, Nüfus, Nusayri, Kürt, Arap, Alevi, Seçim

Abstract
The aim of this study is currently detected the nature of the population of the Adana city has the heavy migration mobility. The research realized in May 2015 over 1004 samples by the random sampling basis in Adana city center that has four districts accepted as universe. The data collected with the aid of structured questionnaire, analyzed in SPSS 20 programs and were based on some conceptual discussions in the literature. According to the obtained data Adana city population are in characteristic changing for both socio-economic groupings and ethno-linguistic groupings. It has social and political consequences of the change.

Keywords
Adana, population, Nusayri, Kurds, Arabs, Alawite, Elections

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri