Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel KOÇ  
GABRIEL MARCEL'İN ''KİŞİ'' NOSYONU
Sayı 10, s.1-17

GABRIEL MARCEL'S NOTION OF PERSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt ALBAYRAK  
Bir Adlandırmanın Arkasına Sığınılarak Varoluş Sürdürebilir Mi?
Sayı 10, s.18-32

Can Becoming Sustain The Hiding Behind A Naming?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezgin ÖZDEN - Şeyma YETİŞ  
SOSYAL DEVLET İLKESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE'DE ORMAN KÖYLÜSÜNÜN DURUMU
Sayı 10, s.33-53

THE SITUATION OF FOREST VILLAGERS FROM THE POINT OF VIEW SOCIAL STATE LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3372
Özet | Abstract | Tam Metin |

T. OSMAN MUTLU - Murat ERDOĞAN - Ferman KONUKMAN  
Mektebi Harbiye’de Beden Eğitimi Dersleri ve Kurumsal Yapılanmalar
Sayı 10, s.54-59

Physical Education Class and Institutional Structuring in Turkish Military Academy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3351
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET İNCE - Hasan GÜL - Emin YÜREKLİ  
BİLGİ EKONOMİSİ VE YERLİ-YABANCI KAYNAKLI İNOVASYON ORTAMININ OLUŞTURULMASI
Sayı 10, s.60-75

CONSTITUTING THE INFORMATION ECONMY AND LOCAL-FOREIGN SOURCED ENVIROMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3352
Özet | Abstract | Tam Metin |

KELİME ERDAL  
KİTAPLARDAN ÇOCUKLARA ULAŞAN NASREDDİN HOCA
Sayı 10, s.76-87

NASREDDİN HODJA WHO REACHED CHILDREN FROM BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3353
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZLEM SARIKAYA - Yalçın GÜL - Ecem SİNMEZ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ALEKSİTİMİ VE BENLİK SAYGISININ DUYGUSAL ZEKA İLE İLİŞKİSİ
Sayı 10, s.88-100

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ALEXITIMIA AND SELF-ESTEEM OF HIGH SCHOOLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oya ERDOGDU  
Sektör Temelli Üretim ve Dış Borç İlişkisinde Türkiye Ekonomisi Örneği
Sayı 10, s.101-114

Foreign debt and sectoral production: Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde ÇOLAKOĞLU SARI  
BATI KARADENIZ FOLKLORUNUN TEMSILINDE YAYLI BİR ÇALGI : TIRNAK KEMANE
Sayı 10, s.115-125

A STRING INSTRUMENT FOR REPRESENTING THE WESTERN BLACK SEA FOLKLORE: TIRNAK KEMANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem FEDAİ  
MUHAFAZAKÂRLARIN SAVAŞTIĞI İLERİCİLERİN ZAFERE SAHİP ÇIKTIĞI KURTULUŞ SAVAŞINI ANLATAN BİR ROMAN: FİRAVUN İMANI ve TARIK BUĞRA’NIN GÖZÜNDEN MEHMET ÂKİF ERSOY
Sayı 10, s.126-139

AN INDEPENDENCE WAR NOVEL THAT DEALING WITH THE BATTLE OF THE CONSERVATIVES AND CLAIM OF THE PROGRESSIVE FORCES ON VICTORY: FİRAVUN İMANI AND MEHMET AKİF ERSOY FROM THE PERSPECTIVE OF TARIK BUGRA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemalettin İPEK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN METAFORU ALGILARI VE OKUL YÖNETİCİLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 10, s.140-154

PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF TEACHER METAPHORS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS SCHOOL PRINCIPALSHIPS (THE CASE OF AHI EVRAN UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman YAŞAR  
AFYONKARAHİSAR GAZLIGÖL KAPLICASI’NIN TARİHİ GELİŞİMİ
Sayı 10, s.155-166

HISTORY DEVELOPMENT OF THERMAL SPRING OF GAZLIGÖL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÖZDEMİR  
ETİK LİDERLİK, YÖNETSEL YETENEK, DUYGU YAPISI İLE KÖTÜYE KULLANILAN DENETİM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Sayı 10, s.167-182

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP, ADMINISTRATIVE ABILITIES, AND AFFECTIVE STRUCTURE WITH ABUSIVE SUPERVISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3362
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim BOZACI  
Markalaşma Becerilerini Etkileyen Faktörler: Kırıkkale İlinde Küçük İşletmeler Üzerinde Gerçekleştirilen Uygulamalı Bir Çalışma
Sayı 10, s.183-201

The Factors Affection Branding Capabilities: An Applied Research with Small Firms in the City of Kirikkale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3363
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÜMİT İZGİ - Gamze ALIN  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YILDIZLAR KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, s.202-214

AN ANALYSİS OF PRİMARY EDUCATİON STUDENTS’ MİSCONCEPTİONS ABOUT THE STARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3367
Özet | Abstract | Tam Metin |

HACER ALAN DİKMEN - Ayşe Merve KORKMAZ - Zeynep ÇETİN - Tuba ERSOY - Kader KORKMAZ - Elif ET - Firdevs KURT  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KIZLIK ZARI MUAYENESİNE (BEKARET DENETİMİ) VE NAMUS KAVRAMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
Sayı 10, s.215-227

ATTITUDES AND VIEWS OF STUDENTS RECEIVING EDUCATION AT THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES REGARDING THE HYMEN EXAMINATION (VIRGINITY CONTROL) AND THE CONCEPT OF CHASTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Açelya Betül GÖNÜLLÜ  
Antik Çağ ve Rönesansta Resim-Şiir Sanatı Karşılaştırması
Sayı 10, s.228-235

COMPARISON OF PAINTING AND POETRY IN ANCIENT TIMES AND RENAISSANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can KAKIŞIM  
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEVLET EGEMENLİĞİ VE ÜLKE TOPRAĞI KAVRAMLARI: “RENKLİ DEVRİMLER” ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.236-246

THE CONCEPTS OF STATE SOVEREIGNTY AND TERRITORY IN A GLOBALIZING WORLD: THE CASE OF “COLOUR REVOLUTIONS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL  
ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ
Sayı 10, s.247-259

THE IMPORTANCE OF TRAINING ACTIVITIES FOR DEVELOPING QUALITY OF WORK LİFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem ÖZDEN  
TRAKYA AĞIZLARINDA BULUNAN AKRABALIK ADLARI ÜZERİNE BİR TASNİF ÇALIŞMASI
Sayı 10, s.260-281

A CLASSIFICATION STUDY ON KINSHIP NAMES IN THRACE DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz BAŞ  
BİREYLERİN HAZ ARAMA YAPILARINA GÖRE FİLM TERCİHLERİ İLE FİLM DENEYİMLERİNDEKİ RASYONEL VE DUYGUSAL ÇIKARIMLARINDAKİ FARKLILIKLARIN İRDELENMESİ: ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE DENEYSEL BİR UYGULAMA
Sayı 10, s.282-299

THE INTERPRETATION OF DIFFERENCE WITH MOVIE PREFERENCES AND THE COGNITIVE AND EMOTIONAL ARGUMANTS OF MOVIE EXPERIENCES ACCORDING TO INDIVIDUALS’ SENSATION SEEKING HABITS: AN EXPERIMENTAL APPLICATION ON STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit KAYA  
A Brief Overview of Psychodynamic Theory
Sayı 10, s.230-235

A Brief Overview of Psychodynamic Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAKUŞ  
Çocuk Kitaplarındaki Nasreddin Hoca
Sayı 10, s.236-252

Nasreddin Hodja in Children’s Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan AK - Mete Kaan KAYNAR  
RADİKAL KEMALİSTLER VE MUSTAFA KEMAL: BİR ÇELİŞKİ ANALİZİ
Sayı 10, s.253-270

RADICAL KEMALISTS AND MUSTAFA KEMAL: AN ANALYSIS OF CONTRADICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Şenşekerci - Didem ÇAPAR  
SINIFTA EN SIK KARŞILAŞILAN İLETİŞİM ENGELLERİ VE BU ENGELLERİN AŞILMASI
Sayı 10, s.271-288

COMMUNICATION BARRIERS ENCOUNTERED IN THE CLASSROOM AND OVERCOMING THOSE BARRIERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher ATMACA  
ŞAİRLER ARASINDA “DEDİM-DEDİ” ŞİİRİ ÖRNEKLERİ
Sayı 10, s.289-307

“I SAID-HE SAID” TYPE POEM EXAMPLES AMONG POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydogan SOYGUDEN  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 ÖZEL YETENEK SINAVLARINI ADAYLARIN TERCİH NEDENLERİ
Sayı 10, s.308-320

REASONS FOR CANDIDATES CHOICE OF SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 2015 SPECIAL ABILITY TESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer ÇORUH  
KYZİKOS DENİZ SAVAŞI
Sayı 10, s.321-331

SEA BATTLE OF CYZİCUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülküf AYRANGÖL - Mustafa TEKDERE - Bülent Diclehan ÇADIRCI  
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ ALGILAMASI VE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 10, s.332-351

STUDENTS OF ERZİNCAN UNİVERSİTY FACULTY OF ECONOMİCS AND ADMİNİSTRATİVE SCİENCES ARE A RESEARCH ON AWARENESS AND PERCEPTION OF TAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ÖZER - Mahmut Kubilay AKMAN  
“BİZ”DEN ÖTE KİTLELER Kitle Olgusunun İletişim Sosyoloji ve Psikoloji Açısından Analizi
Sayı 10, s.352-360

The Analysis of Mass Beyond Us Phenemenon İn Terms Of Communication Sociology and Psychology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan AKÇAY  
ÜRETİM YAPAN SERMAYE ŞİRKETLERİNE NAKİT SERMAYE TEŞVİĞİ FIRSATI
Sayı 10, s.361-376

CASH CAPITAL ENCOURAGES OPPORTUNITY TO CAPITAL COMPANIES ENGAGED IN PRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin AYDEMİR - S.Süha EROL  
Romandan Tiyatroya: Orhan Kemal
Sayı 10, s.378-388

From Roman art to theater Orhan Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk AYLAR - Nagihan EVCİ  
DERLEME: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI
Sayı 10, s.389-412

USE OF CONFİRMATORY FACTOR ANALYSIS IN SCALE DEVELOPMENT STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Robert A. Day
Sayı 10, s.413-450

“How To Write And Publish A Scientific Paper”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ATMACA  
OSMANLININ SON ASRINDA HALEP’TE ÇOCUKLA İLGİLİ ADET VE MERASİMLER-Nehrü’z-zeheb fî târîhi Haleb Adlı Esere Göre-
Sayı 10, s.451-462

TRADİTİONS AND CEREMONİES ABOUT THE CHİLD İN ALEPPO İN THE LAST CENTURY OF OTTOMAN -According to Nehru’z-zeheb fî târîhi Haleb-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ÇAKILCI  
DIŞ GÖÇ BAĞLAMINDA TÜRKİYE VE İSTİHDAM ÜZERİNDE ETKİLERİ
Sayı 10, s.463-476

TURKEY AT MIGRATION PROCESS AND AFFECTS ON EMPLOYMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya DOĞAN  
SAFİYE EROL’UN ROMANLARINDA AYDIN KİMLİĞİNİN İNŞASI
Sayı 10, s.477-490

SAFİYE EROL’S NOVELS AND HER CONSTRUCTION OF INTELLECTUAL IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KANTARCI  
KALANDAR KUTLAMASI: LİVERA (YAZLIK) KÖYÜ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.491-503

CELEBRATION OF CALANDAR: VILLAGE OF LIVERA (YAZLIK) CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Yunus BİLGİLİ  
MODERNİZM VE POSTMODERNİZM EKSENİNDE İNSAN-ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Sayı 10, s.504-519

HUMAN-ENVIRONMENT RELATIONSHIPS ON THE AXIS OF MODERNISM AND POSTMODERNISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3399
Özet | Abstract | Tam Metin |

NİHAN ARSLAN NAMLI - Mehmet Can ŞAHİN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MÜHENDİSLİK KAVRAMI HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ
Sayı 10, s.520-527

SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ LEVELS OF AWARENESS ABOUT SOCIAL ENGINEERING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ALLAHVERDİ  
TARIM MUHASEBESİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.528-539

THE PLACE OF AGRİCULTURAL ACCOUNTİNG IN ACCOUNTİN EDUCATİON: A TURKEY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem Sayın - Nesrin ÇOBANOĞLU  
TÜRKİYE'DE KIRSAL ALAN YÖNETİMİ: BİYOETİK VE BİYOPOLİTİK BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 10, s.540-554

MANAGEMENT OF RURAL AREA IN TURKEY: A BIOETHICS AND BIOPOLITICS EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kutlu EREN - Aykut Hamit TURAN  
Türkiye’de 1970-2014 Yılları Arasında Yaşanmış Terör Olaylarının Neo4j NoSQL Veritabanı Modeli İle Ampirik İncelenmesi
Sayı 10, s.555-566

Modeling And Empirical Analysis of Terror Events Between 1970-2014 In Turkey With Neo4j NoSQL Database
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer HARDAL  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN POPÜLER VE EDEBÎ ROMAN ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ
Sayı 10, s.567-579

ANALYZING THE HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION ABOUT POPULAR AND LITERARY NOVEL WITH METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raziye PEKŞEN AKÇA - Gülen BARAN  
ÇİZGİ FİLMLERİN KAVRAM GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: PEPEE ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.580-597

EXAMINING THE ANIMATED CARTOONS IN TERMS OF CONCEPT DEVELOPMENT: SAMPLE OF PEPEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkin ARTANTAŞ - Esra SİPAHİ  
SOSYAL MEDYA İLE KURUMSAL İTİBAR OLUŞTURMA
Sayı 10, s.598-617

CREATING CORPORATE REPUTATION WITH SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3346
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay YILDIZ - Deniz İLGİ  
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ (SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA)
Sayı 10, s.618-637

MEDIA LITERACY LEVELS OF STUDENTS STUDYING IN BİNGÖL UNIVERSITY (A RESEARCH SPECIFIC TO VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ORBAÇ - Saliha AĞAÇ  
MODA TASARIM ALANINDA PORTFOLYO VE TÜRLERİ
Sayı 10, s.638-652

PORTFOLIO AND ITS TYPES IN FASHION DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SİVRİ - Gonca YAYAN  
MİTOLOJİK UNSURLARIN GÜNÜMÜZ SANATÇILARINDAN CAN GÖKNİL’İN ÇALIŞMALARINA YANSIMALARI
Sayı 10, s.653-672

THE MYTHOLOGICAL FEATURES REFLECTION FROM THE CURRENT ART OF CAN GOKNIL'S WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri