Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMedine SİVRİ - Fulya ÇELİK  
GÜNÜMÜZ EĞİTİMİNİ YARINLARA HAZIRLARKEN DİSİPLİNLERARASI EDEBİYATIN ÖNEMİ VE İŞLEVİNİN BİLGİ TÜRLERİNE ETKİSİ
Sayı 11, s.1-11

WHILE TEACHING AND TRAINING TODAY FOR TOMORROW, THE EFFECT OF THE INTERDISCIPLINARY LITERATURE’S IMPORTANCE AND FUNCTION ON TYPES OF KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DİKİCİ  
TÜRKİYE KÜTÜPHÂNELERİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATA DÂİR BAZI MÜHİM ESERLER
Sayı 11, s.12-23

SOME MUMMARY WORKS ABOUT COMPARATIVE LITERATURE IN TURKEY'S LIBRARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeniz ANBARLI BOZATAY - Yunus GÜLER  
SİYASAL KÜLTÜR VE SİYASAL SİMGE/ SEMBOL İLİŞKİSİ: ÇANAKKALE MERKEZ İLÇE SİYASAL PARTİLER GENÇLİK KOLLARI ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.24-45

POLITICAL CULTURE AND POLITICAL ICONS / SYMBOLS RELATIONSHIP: CANAKKALE CENTRAL DISTRICT YOUTH BRANCHES OF POLITICAL PARTIES SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit COŞKUN - Vedat AKBAŞ  
KARADENİZ KIYISINDAN İÇ KESİME: KASTAMONU ÇEVRESİNİN İKLİM PARAMETRELERİ
Sayı 11, s.46-86

FROM BLACK SEA COASTAL TO INLAND: CLIMATIC PARAMETERS OF KASTAMONU SURROUNDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel CAN - Funda ASLAN  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK AİLE YAPISI
Sayı 11, s.87-101

TURKISH FAMILY FROM PAST TO TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyhan KANTER  
YALNIZLIK VE YABANCILAŞMANIN EŞİĞİNDE: HER GECE BODRUM
Sayı 11, s.102-113

ON THE VERGE OF LONELINESS AND ALIENATION: HER GECE BODRUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet ÜNAL  
KUR'AN'I KERİM’DE EBTER KAVRAMI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Sayı 11, s.114-131

SOME REMARKS ON THE TERM ‘ABTAR’ (ONE WHO IS CUT OFF) IN THE HOLY QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin AVŞAR KARABAŞ - Merve ÖZKAN  
RESİM SANATINDA FİGÜRÜN KULLANIMI VE FİGÜRATİF RESİMLERİYLE LUCIAN FREUD
Sayı 11, s.132-145

LUCIAN FREUD WITH HIS FIGURATIVE ARTWORKS AND USING FIGURES IN PAINTING ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin AVŞAR KARABAŞ - Rabia Sena TUĞ  
KAVRAMSAL SANAT SÜRECİ İÇERİSİNDE ÖNCÜ SANATÇILARI VE ESERLERİYLE YOKSUL SANAT
Sayı 11, s.146-159

ARTE POVERA WITH ITS LEADING ARTISTS AND ARTWORKS IN THE CONCEPTUAL ART MOVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman SUBAŞ - Münevver ÇETİN  
ENNEAGRAM KİŞİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Sayı 11, s.160-181

THE DEVELOPMENT OF THE ENNEAGRAM PERSONALITY TEST: A STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin AYDIN  
ORTAÇAĞ NADİRE KABİNELERİNDEN 19. YÜZYIL KÜRESEL SERGİLERİNE BİR İKTİDAR BİÇİMİ OLARAK EVRENİN SERGİLENMESİ
Sayı 11, s.182-191

EXHIBITING THE UNIVERSE AS A KIND OF AUTHORITY FROM MEDIEVAL CABINET OF CURIOSITIES TO 19TH CENTURY GLOBAL EXHIBITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAYI  
İRAN MOĞOLLARI’NDA BİTİKÇİLİK (1231-1295)
Sayı 11, s.192-208

CLERKSHIP IN IRANIAN MONGOLS (1231-1295)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk ÖNER  
BİR İSTANBUL MEKÂNI VAPUR VE EDEBİYATIMIZ
Sayı 11, s.209-219

AN ISTANBUL SETTING FERRY AND TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule ÇELİKKAN  
SİGMUND FREUD’DA YARATMANIN PSİKOLOJİSİ: PSİKANALİTİK SANAT
Sayı 11, s.220-227

THE PSYCHOLOGY OF CREATING AT SIGMUND FREUD: PSYCHOANALYTICAL ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa IŞIK  
SANAT ve MEDENİYET ARASINDAKİ BAĞLANTI
Sayı 11, s.228-234

CONNECTION BETWEEN ART AND CIVILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baris MUTLU  
KİERKEGAARD BİR ERDEM ETİKÇİSİ MİDİR
Sayı 11, s.235-263

IS KIERKEGAARD A VIRTUE ETHICIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÜNAL - Nurettin ÇALIŞKAN  
TÜRK ŞİİRİNDE VATAN KAVRAMININ ANLAM SEYRİ
Sayı 11, s.264-286

THE SEMANTIC PROCESS OF THE CONCEPT HOMELAND IN TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Barış KAPLAN - F. Neşe KAPLAN  
ALMANYA SIFIR YILI FİLMİNDE; ÇOCUK KAHRAMAN EDMUND’UN PERSPEKTİFİNDEN 2. DÜNYA SAVAŞININ ÇIPLAK GERÇEKLİĞİ
Sayı 11, s.287-295

THE NUDE TRUTH OF SECOND WORLD WAR THROUGH VIEWPOINT OF CHILD HERO EDMUND IN THE MOVIE GERMANY YEAR ZERO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent DUMAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: NUSAYRİ KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA SİYASAL KATILIMIN VE SİYASİ PARTİLERİN ROLÜ: HATAY ÖRNEĞİ, ANKARA: GECE KİTAPLIĞI
Sayı 11, s.296-301

THE ROLE OF POLITICAL PARTICIPATION AND POLITICAL PARTIES ON FORMATION OF NUSAYRI IDENTITY: HATAY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekavet KABASAKAL - Deniz BERBEROĞLU  
GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN YAŞAM DOYUM VE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.302-331

THE INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION AND COPING STRATEGIES OF PARENTS WHOSE CHILDREN ARE DEVELOPMENTALLY INEFFICIENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3460
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ÇETİN  
YABANCI VE YERLİ (BEŞ YILDIZLI) OTEL İŞLETMELERİNDE MARKA DEĞERİ VE TURİSTİK TÜKETİCİLERİN SATINALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Sayı 11, s.332-348

BRAND EQUITY AT LOCAL (FIVE STAR) AND INTERNATIONAL CHAIN HOTELS AND ITS IMPACT ON TOURIST CONSUMERS’ PURCHASING INTENTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule FIRAT DURDUKOCA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAM GELİŞTİRME DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 11, s.349-365

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS RELATED TO CURRICULUM DEVELOPMENT COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu BOY  
TBMM’DE KÖY ENSTİTÜLERİYLE İLGİLİ FAALİYETLER (1947-1957)
Sayı 11, s.366-383

ACTIVITIES REGARDING VILLAGE INSTITUTES IN GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY (1947-1957)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan BABAROĞLU - Levent SANGÜN  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.384-398

AN INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA - Ramazan DEMİR  
ORTAOKUL TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI
Sayı 11, s.399-416

MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY IN SECONDARY TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah KARATAŞ - Hasan Hüseyin TÜRKMEN  
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE İÇİN TURİZMDE ÇEVRE EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
Sayı 11, s.417-424

IMPORTANCE ENVIRONMENTAL EDUCATION IN TOURISM FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3438
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Burak KAHRAMAN  
TÜRKİYE’DE TEMEL BİLİMLERDEKİ SORUNLARIN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Sayı 11, s.425-441

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEMS IN BASIC SCIENCE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÜRBÜZ - Hajdina İBRAKOVİC  
İŞLETMELERDE İŞ GÜVENLİĞİ, GÜVENLİK PERFORMANSI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
Sayı 11, s.442-469

WORK SAFETY, SAFETY PERFORMANCE AND SAFETY CULTURE IN BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk UĞUR - Elif ÇANĞA  
SİNEMA VE RESİM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SÜRREALİST BUNUEL SİNEMASI ÖRNEK FİLM: BİR ENDÜLÜS KÖPEĞİ
Sayı 11, s.470-500

SURREALİST BUNUEL CINEMA IN THE CONTEXT OF CINEMA AND PICTURE RELATIONSHIP EXAMPLE FILM: ONE ANDALUSİAN DOG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem ÖZDEN - Levent DOĞAN  
DEYİM KULLANIMI BAKIMINDAN BULGARİSTAN TÜRK AĞIZLARINA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 11, s.501-552

AN OVERVIEW ON THE BULGARIAN TURKISH ACCENTS IN TERMS OF IDIOM USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk YÜCEL  
MERZİFON’LU BİR BESTEKÂR, MUSİKİ HOCASI MAHMUT OĞUL’UN YAŞAMI, ESERLERİ VE TÜRK MÜZİĞİNE KATKILARI
Sayı 11, s.553-565

AN IN MERZIFON BORN COMPOSER AND MUSIC TEACHER CALLED MAHMUT OĞUL'S LIFE, WORKS AND CONTRIBUTIONS TO TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3503
Özet | Abstract | Tam Metin |

A.Selçuk KÖYLÜOĞLU  
DİSİPLİNLER ARASI METODOLOJİYLE NÖROPAZARLAMADA GÖZ İZLEME TEKNİĞİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Sayı 11, s.566-575

A CONCEPTUAL STUDY TO EYE TRACKING METHOD in NEUROMARKETING THROUGH INTERDICIPLINARY METHODOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl KALAYCI - Metin OZKUL - Sercan Ozbek YAZICI - Ahmet KÜPELİ  
İHMAL VE İSTİSMARIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİNE BİR ÖNLEM OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE YARDIMCI PERSONEL EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Sayı 11, s.576-593

THE UNSEEN SIDE OF NEGLECT AND ABUSE: THE IMPORTANCE OF ASSISTANT PERSONNEL EDUCATION IN HEALTH SERVICES AS A PRECAUTION AGAINST ELDER ABUSE AND NEGLECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım SARIÇOBAN - Levent KÖSEKAHYAOĞLU  
G20 ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLARINA GÖRE İHRACAT REKABET GÜÇLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 11, s.594-609

DETERMINATION OF THE G20 COUNTRIES’ EXPORT COMPETITIVENESS BY TECHNOLOGICAL INTENSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine CERANOĞLU - Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ  
1850-1923 YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN FARKLI VİLAYETLERİNDE BULUNAN KIZ ÇOCUK KIYAFETLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.610-626

RESEARCH ON THE CLOTHES OF THE GIRLS IN DIFFERENT PROVINCES OF OTTOMAN EMPIRE BETWEEN 1850 AND 1923 YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev ÜSTÜNDAĞ - Özcan DOĞAN  
15-18 YAŞ ARASI GENÇLERİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE EN ÇOK İZLEDİKLERİ DİZİLER
Sayı 11, s.627-646

TELEVISION VIEWING HABITS OF YOUNG PEOPLE AGED 15-18 AND THE MOST WATCHED TV SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hale AKBULUT  
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KURUMLAR VERGİSİ GELİRLERİ: TÜRKİYE İÇİN GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
Sayı 11, s.647-657

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND CORPORATION TAX REVENUES: A GRANGER CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman GÜRMAN ŞAHİN  
MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN GÖÇ ADLI ROMANININ GURBET KAVRAMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 11, s.658-672

EVALUATION OF MEVLÜT SÜLEYMANLI IN THE CONTEXT OF GÖÇ CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ - Belgin BAL İNCEBACAK  
İLKOKUL TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ŞİİR TÜRÜNE YÖNELİK ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.673-688

AN INVESTIGATION ON THE ACTIVITIES RELATED TO POETRY IN WORKBOOKS OF PRIMARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş GÜNDÜZ - Gonca ŞİMŞEK GÜNDÜZ  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE İÇ MÜŞTERİ KAVRAMI:TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 11, s.689-699

INTERNAL CLIENT CONCEPT IN TOTAL QUALITY MANAGEMENT: AN APPLICATION ON THE TEXTILE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DOĞAN - Melek AKGÜN  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KAR PLANLAMASI ARACI OLARAK MHK ANALİZLERİNİN BULANIK MANTIK KULLANILARAK HESAPLANMASI
Sayı 11, s.700-725

CALCULATION OF MHK ANALYSIS AS A TOOL OF PROFIT PLANNING IN HOSPITALITY BUSINESS BY USING FUZZY LOGIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali GÖK  
11 EYLÜL SONRASI SAVAŞIN DEĞİŞEN DOĞASI
Sayı 11, s.726-743

THE CHANGING NATURE OF WAR POST SEPTEMBER 11
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah SERDAR - S. Bora ÇAVUŞOĞLU - C. Nihal YURTSEVEN - Feray K. DUMAN - Ataman TÜKENMEZ - Eray YURTSEVEN  
Üniversite Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Sayı 11, s.744-751

Analysis of Social Network Usage Purposes of University Students According to Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KARAALİOĞLU  
16. YÜZYILDAN 19. YÜZYILA RESİM SANATINDA GÜNDELİK YAŞAMIN TEMSİLİ OLARAK BEDEN
Sayı 11, s.752-762

FROM THE 16TH CENTURY TO THE 19TH CENTURY BODY AS A REPRESENTATION OF DAİLY LIFE IN PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet EVİS  
POSTMODERN ANLATILARIN ÇOK KİMLİKLİ KAHRAMANI OLARAK OKUR: BEYAZ KALE ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.763-777

READER AS A MULTI-IDENTITY HERO OF POSTMODERN NARRATIVES: EXAMPLE OF BEYAZ KALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzi KAYSİ - Emrah AYDEMİR  
UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNDEKİ ETKİLEŞİM BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 11, s.778-790

ASSESSMENT OF INTERACTION DIMENSIONS IN DISTANCE EDUCATION PROCESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah KILINÇKAYA  
NAHİV (GRAMER) AÇISINDAN TAKDİM-TE’HİR VE KULLANIM AMAÇLARI
Sayı 11, s.791-818

COMMENTS OF GRAMMAR AND RHETORIC SCHOLARS ABOUT PRESANTATION (TAKDİM) AND POSTPONEMENT (TE’HİR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Bilgin SARI  
OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE KAİZEN UYGULAMALARI İLE ÜRETİM ALANI PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜLMESİ
Sayı 11, s.819-831

SOLUTION OF THE PRODUCTION PROBLEMS BY KAIZEN APPLICATIONS IN AUTOMOTIVE SUB-INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ARDUÇ KARA - Hayrullah YANIK  
İNTERNET HABERCİLİĞİNDE DİL SORUNU- ARGO KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
Sayı 11, s.832-846

LANGUAGE ISSUE ON INTERNET JOURNALISM-A CONTENT ANALYSIS ON THE SLANG USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin UYAR AKDENİZ  
REHA ÇAMUROĞLU’NUN İSMAİL VE SON YENİÇERİ ADLI ROMANLARINDA ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK
Sayı 11, s.847-860

THE PERCEPTION OF ALEVISM AND BEKTASHISM IN THE NOVELS OF REHA ÇAMUROĞLU'S ISMAIL AND THE LAST JANISSARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TORUSDAĞ - Mustafa TORUSDAĞ - M. Akif ARVAS  
TÜRKİYE’DE ALTERNATİF VE NÜKLEER ENERJİ KAYNAKLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ’NİN NEDENSELLİK ANALİZİ
Sayı 11, s.861-874

THE RELATIONSHIP BETWEEN ALTERNATIVE AND NUCLEAR ENERGY RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A CAUSALITY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AYAZ - İlkay KARADUMAN  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL MARKALAŞMA: TERCİH EDİLEN DOKTORUN KİŞİSEL MARKALAŞMASININ HASTANE TERCİHİNE ETKİSİ
Sayı 11, s.875-889

PERSONEL BRANDING IN THE HEALTH SECTOR: THE EFFECT OF THE PREFERRED DOCTOR’S PERSONEL BRAND TO THE HOSPITAL CHOICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülgin ALTUĞ TAŞKANAL  
GERÇEK VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Sayı 11, s.890-898

A CRITICAL LOOK ON REALITY AND SURREALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe ULUS  
YARAYA TUZ BASMAK ROMANINDA DEMİR ÇUKURCALI ÖRNEĞİYLE YABANCILAŞMA SORUNSALI
Sayı 11, s.899-909

THE PROBLEM OF DEPERSONALIZATION IN THE NOVEL OF YARAYA TUZ BASMAK WITH THE EXAMPLE 0F DEMİR ÇUKURCALI ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ULU KALIN  
ETKİLEŞİMLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ÖĞRENCİLERİN KAVRAM ALGILAMALARINA ETKİSİ
Sayı 11, s.910-924

THE EFFECTS OF INTERACTIVE SOCIAL STUDIES STUDENT WORKBOOK ON STUDENTS’ CONCEPT PERCEPTEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil GÜNDÜZ - Saadet GÜNDÜZ  
MESLEKİ EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK: NİKSAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 11, s.925-940

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND EFFICIENCY IN VOCATIONAL EDUCATION: AN APPLICATION ON THE NIKSAR VOCATIONAL TRAINING CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah GÜRLER  
ERGENLERDE SOSYAL DIŞLANMA VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 11, s.941-951

THE RELATIONSHIP BETWEEN OSTRACISM AND SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
ÖRGÜTSEL ETİĞE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM DENEMESİ
Sayı 11, s.952-965

A CRITICAL APPROACH TO ORGANIZATIONAL ETHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma EBAN - Yusuf BOZGEYİK  
TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİNİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:2000-2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN AMPİRİK ÇALIŞMA
Sayı 11, s.966-978

THE EFFECT ON CURRENT ACCOUNT BALANCE OF TOURİSM REVENUES IN TURKEY:2000-2015 PERİOD AN EMPIRICAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülyaşar DEMİRCİ  
ABDURRAHMAN MUNÎF’İN “REFÎK” ADLI KISA ÖYKÜSÜNÜN TERCÜMESİ VE TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ
Sayı 11, s.979-992

TRANSLATION AND ANALYSIS THEMATİCALLY OF HIS SHORT STORY CALLED "REFIK" OF ABDELRAHMAN MUNİF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ŞAHİN  
DÎVÂN VE HALK ŞİİRLERİNDE ELEŞTİRİ SAZLARI OLAN HİCİV VE TAŞLAMANIN ÖRNEKLER İLE MUKAYESESİ
Sayı 11, s.993-1011

COMPARISON WITH EXAMPLES OF HICCI AND GRAVITY WHICH ARE CRITICISM IN DIAMONDS AND PUBLIC CIRCUMSTANCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri