Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Nil Esra DAL  
ANTALYA’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN PAZARLAMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, s.1-16

A RESEARCH ON THE MARKETING PROBLEMS OF SMEs IN ANTALYA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ŞEN  
FİYAT SİSTEMİNİN DİĞER BÖLÜŞÜM MEKANİZMALARI İLE MUKAYESESİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, s.17-32

THE COMPARISON OF PRICE SYSTEM WITH OTHER ALLOCATION MECHANISMS: THE CASE OF DUMLUPINAR UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saye Nihan ÇABUK - Verda CANBEY ÖZGÜLER - Taki Can METİN - Hilmi Rafet YÜNCÜ - Gökhan ERŞEN  
KIRSAL KALKINMANIN SAĞLANMASINDA AGROTURİZM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.33-46

EVALUATION OF AGROTOURISM OPPORTUNITIES FOR SUPPORTING RURAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel ŞAHİN  
YAŞAYAN BİR EL SANATI; ZONGULDAK İŞLEMELERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Sayı 12, s.47-54

A LIVING HANDICRAFT; ZONGULDAK EMBROIDERIES AND ITS EVOCATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ - Burak ÇAPRAZ - Derya KELGÖKMEN İLİC - Jülide KESKEN  
STRATEJİK KARAR VERME SÜRECİNDE RASYONELLİĞİN SINIRLARINI BİR AİLE İŞLETMESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELEMEK
Sayı 12, s.55-80

EXPLORING THE BOUNDARIES OF RATIONALITY IN STRATEGIC DECISION MAKING PROCESS THROUGH A FAMILY OWNED BUSINESS CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurbiye UZ - Ayfer UZ  
MAVİ DÜNYA: Yves Klein’ın Resim ve Heykelleri
Sayı 12, s.81-93

BLUE WORLD: Paintings and Sculptures of Yves Klein
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman YAŞAR  
HALK ÖNDERİ ATATÜRK
Sayı 12, s.94-117

PUBLIC LEADER ATATÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KOBAN - Jale BULU  
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ FARKINDALIĞI VE VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMA YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( ) (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME)
Sayı 12, s.118-139

THE EVALUATION OF THE TAX AWARENESS OF HIGHER EDUCATION STUDENTS AND APPROACHES TO VOLUNTARY COMPLIANCE TO THE TAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3613
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Nihan ŞEN  
SANAL DÜZLEMDEKİ GERÇEKLİK VE MİTLERDEN KOPUŞ
Sayı 12, s.140-143

VIRTUAL PLANE REALITY AND RUPTURE FROM MYTHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3435
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrşad SAMİ YUCA  
CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK NÜFUS SAYIMI VERİLERİNE (1927) GÖRE VAN’IN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Sayı 12, s.144-166

DEMOGRAPHIC FEATURES OF VAN ACCORDING TO THE FIRST CENSUS DATA OF THE REPUBLICAN PERIOD (1927)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk ÖZGEN  
TÜRK DENİZ KUVVETLERİ STRATEJİSİ’NDE DÜNÜŞÜM VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK TÜRK DENİZ GÖREV GRUBU
Sayı 12, s.167-182

TRANSFORMATION IN THE TURKISH NAVAL FORCES STRATEGY AND THE EXAMPLE OF THE TURKISH MARITIME TASK GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Doğan SEVİNÇ - Hakan ŞENSOY  
MÜNİR NURETTİN BEKEN’İN 3 VE 4 TELLİ KLASİK KEMENÇE İÇİN “İKİLİ KONÇERTO” SUNA EĞİTSEL VE GÖZLEMSEL BİR BAKIŞ
Sayı 12, s.183-217

AN EDCUCATIONAL AND OBSERVATIONAL OVERVIEW TO MUNIR NURETTIN BEKEN’S “DOUBLE CONCERTO” FOR 3 AND 4 STRINGED CLASSICAL KEMENCHE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral METİN GÖKSU - Tuğba SÖMEN - Zeynep TAŞYÜREK  
DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİNDE SOSYAL KATILIM BECERİSİNİN YERİ
Sayı 12, s.218-233

The Place of Social Participation Ability in the Unite on “the Adventure of Democracy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emra DURUKAN  
ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMELİ OLARAK HEDEF DAVRANIŞ BELİRLEME
Sayı 12, s.234-248

DETERMINING TARGET BEHAVIOUR AS THE BASIS OF TESTING AND EVALUATION IN TRANSLATION TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan AKDEMİR  
MODA SEKTÖRÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMININ VARLIĞI
Sayı 12, s.249-267

THE EXISTENCE OF THE CONCEPT OF GENDER IN THE FASHION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan ZENGİN - Mine ZENGİN - Onur YILMAZ  
TEVFİK BAŞER’İN 40 M2 ALMANYA ADLI FİLMİNDE KADIN – MEKÂN İLİŞKİSİ
Sayı 12, s.268-275

WOMEN - SPACE RELATIONSHIP IN THE MOVIE OF 40 SQUARE METERS GERMANY BY TEVFIK BAŞER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut DÜNDAR  
İSLAM’IN IRKÇILIK KARŞISINDAKİ TUTUMU VE KARDEŞLİK EĞİTİMİ
Sayı 12, s.276-283

ISLAM’SATTITUDEAGAINST RACISM AND EDUCATION ON BROTHERHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferda ZAMBAK  
MAİ VE SİYAH’TA MELANKOLİK ERKEKLİK: DUYUMSANMAKTAN VAZGEÇİLMEYEN KAYIP
Sayı 12, s.284-293

MELANCHOLIC MASCULINITY IN MAİ VE SİYAH: THE LOSS THAT HAS NOT BEEN GIVEN UP TO BE FELT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ÖĞÜT YILDIRIM - Aslıhan Ardıç ÇOBANER  
ÜNİVERSİTE GENÇLERİ KAMU SPOTLARINI NASIL OKUYOR: MADDE BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ÇALIŞMASI
Sayı 12, s.294-310

HOW DO UNIVERSITY STUDENTS READ PUBLIC SERVICE ADS: A RECEPTION STUDY ON DRUG ADDICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun DURSUN  
SÖZLÜ KÜLTÜRÜN YAZILI KÜLTÜRE ETKİSİ: “TOPRAK”I EKMEK
Sayı 12, s.311-323

THE INFLUENCE OF ORAL CULTURE ON WRİTTEN CULTURE: CULTİVATE THE "EARTH"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÖZTÜRK - Ferit ARICI  
FINDIK İŞLEME TESİSLERİNDE KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, s.324-338

INVESTIGATION OF QUALITY AND FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS IN HAZELNUT PROCESSING PLANTS: CASE OF ORDU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Açelya Betül GÖNÜLLÜ  
AĞAÇ BASKI-YAZISIZ ROMAN’ SANATINDA İLK KADIN SANATÇI: HELENA BOCHORÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ
Sayı 12, s.339-353

THE FIRST WOMAN ARTIST in WOODCUT-WORDLESS NOVEL HELENA BOCHORÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman DOST  
SURİYE’DEKİ SİLAHLI ÇATIŞMALARA DİĞER DEVLETLERİN DESTEK VE MÜDAHALELERİ İLE ULUSLARARASI HUKUKİ SONUÇLARI
Sayı 12, s.354-372

SUPPORTS AND INTERVENTIONS OF OTHER STATES TO ARMED CONFLICTS IN THE SYRIA AND INTERNATIONAL LEGAL RESULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay KARASAKAL - Benan YÜCEBALKAN  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER - STRES İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI
Sayı 12, s.373-385

A FIELD STUDY FOR THE IMPACT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLITICS ON THE BUSINESS WORKER’S STRESS LEVEL AND RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND STRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed AKDOĞAN  
NİZAMİYE MEDRESELİ MUHADDİSLER
Sayı 12, s.386-405

MUHADDITH OF THE NİZAMİYA MADRASA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba KORKMAZ  
MALZEMENİN BELLEĞİ-BELLEĞİN MALZEMESİ: SERAMİK
Sayı 12, s.406-415

THE MEMORY OF THE MATERIAL - THE MATERIAL OF MEMORY: CERAMİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar ÇOMUK - Sibel SELİM  
TÜRKİYE’DE YOKSUNLUK VE SOSYAL DIŞLANMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Sayı 12, s.416-430

DEPRIVATION AND SOCIAL EXCLUSION IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz KOÇAK - Mesut ÖZONUR - Mehmet İsmail SOLMAZ - Ali Kemal UĞUR - Şükrü Çetin İLİN  
OYUNLAŞTIRMA TEMELLİ MOBİL UYGULAMADAN ELDE EDİLEN OYUN BAŞARISININ AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİSİNİN VE AKADEMİK BAŞARIYI YORDAMA GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ
Sayı 12, s.431-444

DETERMİNATİON OF ACADEMİC SUCCESS PREDİCTİON POWER OF GAME ACHİEVEMENT AND THE CORRELATİONS BETWEEN ACADEMİC ACHİEVEMENT AND GAME SUCCESS İN GAMİFİCATİON BASED MOBİLE APPLİCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taşkın TAŞTEPE - Aysel KÖKSAL AKYOL - Sebahat AYDOS - Emrullah Can YAVUZ  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARIN OYUNLARINDA BABANIN ROLÜ
Sayı 12, s.445-458

FATHERS’ ROLE IN CHILDREN’S PLAY IN EARLY CHILDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldırım Onur ERDİREN  
TASARIM BÖLÜMLERİNDE ESTETİK DERSİNİN ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERE KATKISI
Sayı 12, s.459-464

THE IMPORTANCE OF AESTHETIC LESSON IN DESING DEPARTMENTS AND IT’S CONTRIBUTION TO STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu GÖKDEMİR - Mine AFACAN FINDIKLI  
SAGLIK ÇALISANLARINDA MOBBING ALGISININ IS TATMINI ÜZERINDEKI ETKISI: KAMU HASTANESINDE BIR ARASTIRMA
Sayı 12, s.465-486

THE EFFECT OF MOBBING PERCEPTION ON JOB SATİSFACTİON: A RESEARCH ON HEALTH WORKERS İN PUBLIC HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze GÜLER  
BAĞLANTILI METİN OLARAK FİLM VE ÇEVİRİLERİ
Sayı 12, s.487-496

FILM AS HYPERTEXT AND TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buğra Oğuzhan ULUYÜZ  
ÇUVAŞÇA YANTÜMCELERİN İÇE YERLEŞTİRİLMESİ
Sayı 12, s.497-505

EMBEDDING OF CHUVASH SUBORDINATE CLAUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sadık AYDIN - Hakan KAYA  
DÜNYA YÜKSEKÖĞRETİM SIRALAMA SİSTEMLERİ VE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BU SİSTEMLER İÇERİSİNDEKİ YERİ
Sayı 12, s.506-525

WORLD HIGHER EDUCATION RANKING SYSTEMS AND THE POSITION OF TURKEY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THESE ORDER SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3485
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkyaz Ariz YÖNDEM - Ali Akın AKYOL  
MÜZELERDE AYDINLATMA KRİTERLERİNİN SERGİDEKİ MALZEMELERİN KORUNMASINA ETKİSİ: ÇENGEL HAN RAHMİ KOÇ MÜZESİ
Sayı 12, s.526-542

THE EFFECT OF THE LIGHTING CRITERIA ON PRESERVING THE MATERIALS OF ARTEFACTS ON DISPLAY IN MUSEUMS: ÇENGEL HAN RAHMİ M. KOÇ MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ŞEN  
TÜRK HUKUKUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI
Sayı 12, s.543-558

ADAPTATION OF LABOUR CONTRACT IN TURKISH LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dönüş SARITAŞ  
MODERN DÜNYANIN BUNALIMI KARŞISINDA RADİKAL BİR ELEŞTİRİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
Sayı 12, s.559-582

ALTERNATİVE SOLUTIONS AND A RADİCAL CRITICISM AGAİNST THE CRISIS OF THE MODERN WORLD: IVAN ILLICH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman ÖZSAĞIR - M. Safa YEPREM  
DİNİ MUSİKİ UYGULAMALARININ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKİSİ
Sayı 12, s.583-588

THE EFFECTS OF RELIGIOUS TURKISH MUSIC APPLICATIONS TO SELF-ESTEEM ON CHILDREN WITH MILD MENTAL RETERDATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3521
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim DOYUMĞAÇ  
BEHÇET NECATİGİL’İN “ÇAĞIN TANIĞI OLMAK” ADLI ŞİİRİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
Sayı 12, s.589-598

BEHÇET NECATİGİL'S THE SOLUTION OF POEM "CAGIN TANIGI OLMAK"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ÖZYÖN  
ALBERT CAMUS’NUN YABANCI VE ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN KARDEŞİMİN HİKAYESİ ADLI ROMANLARINDA YABANCILAŞMANIN FARKLI BOYUTLARI
Sayı 12, s.599-605

THE DIFFERENT DIMENSIONS OF ALIENATION IN ALBERT CAMUS’S NOVEL THE STRANGER AND ZÜLFÜ LİVANELİ’S NOVEL KARDEŞİMİN HİKAYESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Ali BUDAK  
UTRECHT ANLAŞMASI’NDAN I. DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR İNGİLTERE’NİN AKDENİZ VE KIZILDENİZ’DEKİ BAŞLICA ÜSLERİ
Sayı 12, s.606-620

ENGLAND’S MAIN NAVAL BASES ON MEDITERRANEAN AND RED SEA FROM THE TREATY OF UTRECHT TO WORLD WAR I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri