Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep AKAY  

Sayı 13, s.1-11


Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel PAŞAOĞLU  
AŞK VE AYRILIK ÜZERİNE: KENT ŞARKILARININ “TATLI KANARYASI” ROZA EŞKENAZİ
Sayı 13, s.12-26

ABOUT LOVE AND SEPARATION: ROZA ESKENAZI THE “SWEET CANARY” OF AN URBAN SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3608
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyda AKYOL  
MOBBİNG OLGUSUNUN KÜLTÜREL BOYUTTA İNCELEMESİ
Sayı 13, s.27-34

AN INVESTIGATION OF MOBBING IN CULTURAL DIMENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
TARİHTE BELLİ LİDERLERİN SAĞLIK BOZUKLUKLARI
Sayı 13, s.35-56

POOR HEALTH CONDITIONS OF CERTAIN LEADERS IN HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KOBAN - Tayfun ERCAN  
HUKUKSAL YAPISIYLA VERGİ İNCELEMELERİ VE VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 13, s.57-70

TAX EXAMİNATİON WİTH LEGAL STRUCTURE AND ITS IMPACT ON TAX LOSSES AND FUGİTİVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel AKGÜN  
AYDIN KİMLİĞİ İLE NİHAT ERİM’İN KIBRIS SORUNU’NDA YERİ VE ÖNEMİ ( 1956- 1965 )
Sayı 13, s.71-97

THE ROLE AND IMPORTANCE OF NİHAT ERİM IN THE CYPRUS ISSUE CONSIDERING HIS INTELLECTUAL IDENTITY (1956-1965)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ERCAN  
MÜLTECİ KRİZİNDEN 15 TEMMUZ DARBE KALKIŞMASINA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ: İlişkilerin Yeniden Canlandırılması Mümkün mü?
Sayı 13, s.98-109

TURKEY-EU RELATIONS FROM REFUGEE CRISIS TO 15TH JULY COUP-ATTEMPT: IS IT POSSIBLE TO REJUVENATE THE RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÇOBAN  
KIYI ARDI ORTA KARADENİZ BÖLÜMÜNÜN İKLİM ÖZELLİKLERİ VE YILLARA GÖRE SICAKLIK İLE YAĞIŞ DAĞILIŞININ ANALİZİ
Sayı 13, s.110-122

THE CLIMATE FEATURES OF THE INNER MIDDLE BLACK SEA REGION ANDANAYSIS OF RAINAND TEMPERATURE DISTRIBUTION RELATEDTOTHEYEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet ÜNAL  
KUR’ÂN’I KERİM’DE GEÇEN KALB-İ SELİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, s.123-135

A STUDY ON THE EXPRESSION OF “THE SOUND HEART” (QALB-I SALIM) IN QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3590
Özet | Abstract | Tam Metin |

BURCU ÖZGE ÖZASLAN ÇALIŞKAN - Meltem YAVUZ - Meltem AKCA  
ELEKTRONİK ORTAMDA ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI WEB SİTESİ HİZMET KALİTESİ VE BİLİŞSEL ÇELİŞKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KURUMSAL İTİBARIN ROLÜ
Sayı 13, s.136-146

THE ROLE OF THE CORPORATE REPUTATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED WEB SITE SERVICE QUALITY AND THE COGNITIVE DISSONENCE OF THE CONSUMERS PURCHASING FROM ELECTRONIC ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya YEMİŞCİ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 13, s.147-158

DETERMINATION OF SPARE TIME BARRIERS FOR UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda TÜREDİ  
TÜRKİYE’DEKİ KALKINMA AJANSLARININ İŞLETMELERE VE TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNE ETKİLERİ
Sayı 13, s.159-167

THE EFFECTS OF TURKISH DEVELOPMENT AGENCIES ON BUSINESS AND THERMAL TOURISM BUSINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3693
Özet | Abstract | Tam Metin |

YUNUS ZENGİN - Erdoğan KAYGIN - Murat SAĞBAŞ  
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARS İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 13, s.168-192

A RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE OF EMPLOYEES AND ORGANIZATIONAL SILENCE : AN EXAMPLE OF KARS PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3589
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Mete MİMİROĞLU  
LYKAONİA EYALETİNDE BİR KENT LYSTRA
Sayı 13, s.193-204

A CITY IN LYCAONIA: LYSTRA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Habibe KAHVECİOĞLU SARI  
HONAZ’DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN DÜĞÜN TÖRENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, s.205-215

A RESEARCH ON WEDDING CEREMONIES OF THE AHISKA TURKS IN THE HONAZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yılmaz ALBAYRAK  
SPOR VE OYUN: GÜMÜŞHANE KÖY SEYİRLİK OYUNLARI
Sayı 13, s.216-226

SPORTS AND GAME: GÜMÜŞHANE TRADİTİONAL İMPROVİSED VİLLAGE THEATRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DUĞAN - Emre Vadi BALCI - Salih TİRYAKİ  
YABANCI UYRUKLU VE TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ?
Sayı 13, s.227-242

COMPARİSON OF COMMUNİCATİON SKİLLS OF FOREİGN STUDENTS AND TURKİSH STUDENTS: SAMPLE OF USAK UNİVERSİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
TARİHÎ TÜRK YAZI DİLLERİNDE FİİL ÇEKİMİNDE KİŞİ UNSURU
Sayı 13, s.243-271

PERSON FACTOR IN VERB CONJUGATION IN HISTORICAL TURKISH WRITINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan KARACAN  
TÜRKİYE’DE GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA GİDERLERİN VERGİDEN DÜŞÜLMESİ, GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ, ÜCRETLİ KESİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 13, s.272-278

TAX DEDUCTION OF EXPENSES IN THE APPLICATION OF THE INCOME TAX IN TURKEY, ITS IMPACT ON INCOME DISTRIBUTION, WAGE CUTS IN TERMS OF EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ecem HANBAY  
HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GÜVEN OLUŞTURMADAKİ ROLÜ; 2010-2011 FUTBOL SÜPER LİGİNDE YAŞANAN ŞİKE KRİZİ VE GÜVEN KAYBI
Sayı 13, s.279-301

THE PUBLIC RELATION'S ROLE TO ESTABLISH TRUST; MATCH-FIXING IN 2010-2011 FOOTBALL SUPER LEAGUE AND LOSS OF CREDIBILITY.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker ELİTAŞ  
‘DEVLET’ KONULU SİNEMA FİLMLERİNDE ZİHNİYET OLARAK DEVLETÇİLİK GELENEĞİNİN YANSIMALARI VE ALIMLANMA BİÇİMLERİ KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN ÖRNEĞİ
Sayı 13, s.302-319

REFLECTİONS AND RECEPTİONS PATTERNS OF STATE TRATİON AS MENTALLY İN STATE MOVİE FİLMS: EXAMPLE WOLF’S VALLEY PALESTİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fikret AYDIN  
MARKA İLETİŞİMİ AÇISINDAN ETKİN BİR KANAL OLARAK SOSYAL MEDYA: VODAFONE FREEZONE ÖRNEĞİ
Sayı 13, s.320-335

SOCIAL MEDIA AS AN EFFECTIVE CHANNEL IN TERMS OF BRAND COMMUNICATION: VODAFONE FREEZONE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar BULUT  
GÜNEY-BATI (OĞUZ) GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEN GAGAVUZ TÜRKÇESİ ÜZERİNE TÜRKİYE’DE YAYINLANAN SÖZLÜKLERİN SÖZ VARLIĞI, İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE TANITIMI
Sayı 13, s.336-353

FROM TURKISH PHOENIX OF SOUTH-WEST (OGHUZ) GROUP TO THE GLOSSARIES PUBLISHED IN TURKEY ABOUT GAGAUZ TURKISH – THEIR LEXICOLOGY, CONTENT AND INTRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan GURBUZ  
FRANSA’DA YAŞAYAN İKİ DİLLİ TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARIN TÜRKÇEYE KARŞI TUTUMLARI VE ANA DİL EĞİTİM POLİTİKALARI
Sayı 13, s.354-378

ATTITUDES OF BILINGUAL IMMIGRANT TURKISH CHILDREN LIVING IN FRANCE TOWARDS TURKISH AND NATIVE LANGUAGE EDUCATION POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel SELİMOĞLU  
YÖNETİCİ ASİSTANININ STAJ VE İŞYERİ EĞİTİM DÖNEMLERİNDE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 13, s.379-394

INVESTİGATİON OF PROFESSİONEL QUALİFİCATİON OF ADMİNİSTRATİVE ASSİSTANTS İN İNTERNSHİP AND INSTİTUTİONAL EDUCATİON PERİODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anjelika HÜSEYİNZADE ŞİMŞEK  
ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 13, s.395-408

ADAPTATION OF CHILDBEARING MOTIVATIONS SCALE INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur YILMAZ - Sezen Ceren YILMAZ - Erkan ZENGİN  
1848 - 1871 ALMANYA’NIN ULUS DEVLET OLMA SÜRECİ VE OSMANLI DEVLETİNE ETKİSİ
Sayı 13, s.409-419

1848 - 1871 THE PROCESS OF NATIONAL STATE OF GERMANY AND THE EFFECT ON OTTOMAN GOVERNMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BİLGE SATKIN  
YAZILI BASINDA 15 TEMMUZ SÜRECİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI
Sayı 13, s.420-434

USAGE OF PHOTOGRAPH DURING AT THE JULY 15 IN PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damla DEMİR HARPUTLUOĞLU - Dilek DÖNMEZ POLAT  
İŞE TUTKUNLUK VE İŞ-AİLE-İŞ ÇATIŞMASININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 13, s.435-450

EFFECT OF WORK ENGAGEMENT AND WORK - FAMILY - WORK CONFLICT ON INTENT TO QUIT: AN APPLICATION IN ACCOMMODATION INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer GÜVEN  
ZARA (SİVAS) AĞZI SES BİLGİSİ -ÜNSÜZLER-
Sayı 13, s.451-469

PHONOLOGY OF ZARA (SİVAS) DIALECT -CONSONANTS-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3637
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZGE DEMİRDELEN - Mustafa Tevfik ODMAN  
KÜRESEL ISINMANIN YOL AÇTIĞI SORUNLARDAN BİRİ: İKLİM MÜLTECİLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ
Sayı 13, s.470-497

ONE OF THE PROBLEM CAUSED BY GLOBAL WARMING: THE LEGAL STATUS OF CLIMATE REFUGEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikri AYDEMİR  
ÖMER SEYFETTİN’İN MENSUR ŞİİRLERİ ÜZERİNE
Sayı 13, s.498-508

ONTO THE ÖMER SEYFETTİN’S PROSE POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÇELİKEL - Işıl TANRISEVEN  
ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAĞININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 13, s.509-520

INVESTİGATİON OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATİCS CURRİCULUM DRAFT ACCORDİNG TO TEACHER'S VİEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esna METE - Mustafa AKSOY  
SOUS VİDE YÖNTEMİYLE PİŞİRİLEN DANA BONFİLENİN DOKUSAL ANALİZİ
Sayı 13, s.521-530

TEXTURAL ANALYSIS OF SOUS VIDE COOKED FILLET STEAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilara DOĞAN  
POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ İMGELERİNİN YENİ MEDYADAKİ GÖRÜNÜMÜ: INSTAGRAM EVRENİ ÖRNEĞİ
Sayı 13, s.531-545

APPEARANCE OF POSTMODERN CONSUMPTION CULTURE IMAGES IN NEW MEDIA: INSTAGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TURHAN  
YABANCI MEDYADA ÇIKAN TÜRKİYE KONULU HABERLERE İLİŞKİN YABANCI OKUYUCU ALGISININ İNCELENMESİ (İNGİLİZ HABER SİTESİ INDEPENDET ÖRNEĞİ)
Sayı 13, s.546-561

INVESTIGATION OF THE FOREIGN LANGUAGE SCREEN OF THE NEWS FROM TURKEY ON THE FOREIGN MEDIA (BRITISH NEWS SITES INDEPENDET SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda PİŞKİN - Burçin TUNCAY  
AFİŞ TASARIMLARINDA İLLÜSTRASYON VE TİPOGRAFİ İLİŞKİSİ: İHAP HULUSİ GÖREY ESER İNCELEMESİ
Sayı 13, s.562-578

ILLUSTRATION AND TYPOGRAPHY RELATION IN POSTER DESIGNS: İHAP HULUSİ GÖREY EXAMINATION OF WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda DÜZYOL YILMAZ  
TÜRK MÛSİKÎSİNDE KÂR BESTE TÜRÜ VE TRT ARŞİVİNDE YER ALAN KÂR ESERLER
Sayı 13, s.579-588

KÂR COMPOSITION GENRE IN TURKISH MUSIC AND KÂR WORKS INCLUDED IN TRT ARCHIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mertkan ÜÇÜNCÜOĞLU  
ULUSAL KİMLİK OLUŞUMUNDA SPORUN ROLÜ: LİTVANYA VE BASKETBOL ÖRNEĞİ
Sayı 13, s.589-600

THE ROLE OF SPORTSIIN THE NATIONAL IDENTITY CREATION: SAMPLE OF LITHUANIA AND BASKETBALL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3610
Özet | Abstract | Tam Metin |

FİDAN EROĞLU - Hüseyin YILMAZ  
ALGILANAN YÖNETİCİ ETKİLİLİĞİ, ÖRGÜTSEL YARATICILIK VE ENTELEKTÜEL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZ EDİLMESİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, s.601-622

ANALYZE RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED MANAGERIAL EFFECTIVENESS, ORGANIZATIONAL CREATIVITY AND INTELLECTUAL CAPITAL: AN EMPIRICAL STUDY IN ENERGY SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÇELİKEL - Tuğba YANPAR YELKEN  
ORTAOKUL MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 13, s.623-633

VIEWS OF TEACHER AND STUDENT ON THE CURRICULUM OF THE SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS APPLICATIONS COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu TURAN - M.Safa YEPREM  
STANBUL VE PORTLAND/ME (ABD)’DA YAŞAYAN MÜSLÜMAN VE GAYRİMÜSLİM CEMAATLERİN “DİNİ MÜZİĞİN GÜÇLENDİRDİĞİ DUYGULAR” ÜZERİNE OLAN ALGILARI
Sayı 13, s.634-659

THE PERCEPTIONS OF MUSLIM AND NON-MUSLIM COMMUNITIES LIVING IN ISTANBUL AND PORTLAND/ME (USA) ON "RELIGIOUS MUSIC STRENGTHS"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri