Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTalat ÇİFTÇİ  
NÖROESTETİK PERSPEKTİFİNDEN GÖRSEL SANATLARA BAKIŞ
Sayı 14, s.1-14

PERCEPTION OF VISUAL ARTS FROM NEUROAESTHETICS PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülpınar AKBULUT ÖZPAY - Nazire ÖZGEN ERDEM - Emrah AYAZ - Fatih OCAK  
YENİ BİR JEOTURİZM SAHASI: EMİRHAN KAYALIKLARI (SİVAS)
Sayı 14, s.15-29

A NEW GEOTOURISM AREA: EMIRHAN CLIFFS (SİVAS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3736
Özet | Abstract | Tam Metin |

İpek ÖZKAL SAYAN  
TÜRKİYE’DE TOPLU SÖZLEŞMENİN KAMU PERSONEL REJİMİNE ETKİSİ
Sayı 14, s.30-39

IMPACT OF COLLECTIVE BARGAINING ON PUBLIC PERSSONEL REGIME IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sühal ŞEMŞİT - Ahmet UÇAR - İsmail BAŞARAN  
AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARINDA YER ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT ÖNCELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, s.40-63

EVALUATION OF SUSTAINABLE URBAN PRIORITIES IN METROPOLITAN MUNICIPALITIES’ STRATEGIC PLANS IN TERMS OF EUROPEAN UNION POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem ÜSTÜN KAYA  
EQUUS: ALAN'IN MODERN TANRISI
Sayı 14, s.64-72

EQUUS: THE MODERN GOD OF ALAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz Mesut TOSUN - Sevgül ALTUNTOP  
HANNAH AREDT'İN KÖTÜĞÜN SIRADANLIĞINA AKILCI VE DUYGUCU AHLAK ANLAYIŞLARI İLE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 14, s.73-82

A GENERAL LOOK AT HANNAH ARENDT'S COMMONNESS OF EVIL THROUGH EMOTIONAL AND RATIONAL ETHICS VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekavet KABASAKAL - Deniz BERBEROĞLU  
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİ DÜZEYİ VE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 14, s.83-93

EXAMİNATION OF THE IMPACT LEVEL ON THE FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR COPİNG STRATEGİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TÜRKER - Gülay Özaltın TÜRKER  
PAZARLAMA İLETİŞİM KANALI OLARAK SOSYAL MEDYANIN TURİST REHBERLERİ TARAFINDAN KULLANIMI
Sayı 14, s.94-106

USAGE OF SOCIAL MEDIA AS A MARKETING COMMUNICATION CHANNEL BY TOURIST GUIDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
VAROLUŞÇULUK BAĞLAMINDA SAVAŞIN EDEBİYATA YANSIMASI: ÖZGÜRLÜK YOLLARI
Sayı 14, s.107-122

THÉ REFLECTION OF WAR ON LITERATURE IN TERMS OF EXISTENTIALISM: FREEDOM PATHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TÜRKMEN  
TOPLUMA GERİ DÖNÜŞ YAPMAYA ÇALIŞAN SUÇLULAR: SİVİL TOPLUM VE SOSYAL DEVLET AÇISINDAN ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAM SORUNU
Sayı 14, s.123-145

CRIMINALS TRYING FOR REENTER TO SOCIETY: PROBLEM OF EMPLOYMENT OF EX-CONVICTS FROM THE POINT OF CIVIL SOCIETY AND SOCIAL STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora YILMAZ  
TÜRKÜLERLE VE TÜRKÜLERDE “DERT”LENMEK
Sayı 14, s.146-157

“TROUBLE’’ WITH FOLK SONG AND IN FOLK SONG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serenat İSTANBULLU  
HALK ÂŞIKLARININ DİLİNDEN KADIN OLGUSU: YOKSUL DERVİŞ ÖRNEĞİ
Sayı 14, s.158-167

THE PHENOMENA OF WOMEN ON THE TONGUE OF MINSTRELS: THE SAMPLE OF YOKSUL DERVIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda KOZBEKÇİ  
KİMONONUN KAVRAMSAL VE FORM AÇISINDAN MODERN TASARIMLARA ETKİSİ
Sayı 14, s.168-189

THE INFLUENCE OF KIMONO ON MODERN DESIGNS IN TERMS OF NOTION AND FORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren Ebru ALTINCI  
BİR FUTBOL KULÜBÜNÜN U12 KATEGORİSİNDEKİ FUTBOLCULARININ BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, s.190-204

EVALUATION OF NUTRITIONAL SITUATION OF THE FOOTBALL PLAYERS AT THE U12 LEVEL OF A FOOTBALL CLUB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ - Süleyman YİĞİT  
LÂMİ’Î’NİN VÂMIK U AZRÂ’SINDA MAHALLÎLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
Sayı 14, s.205-231

THE METHODS OF LOCALIZATION IN VÂMIK U AZRÂ OF LÂMI’I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
MAKEDONYA MESELESİ
Sayı 14, s.232-251

A MATTER OF MAKEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sawash ALJASİMİ - Erdem TAZEGÜL  
İBNÜ MÜHENNÂ LÜGATİ’NİN SÖZ DİZİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 14, s.252- 267

THE SYNTACTICAL ANLYSIS OF SENTENCES OF THE MONUSCRIPT “IBNI MUHENNA LUGATI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan GURBUZ  
FRANSA’YA GÖÇÜN 50. YILINDA GÖNÜL İNSANI ERZURUMLU OZAN YAYLACI’NIN ŞİİRLERİNDE KÜLTÜR AKTARIMI İŞLEVİ
Sayı 14, s.268-290

THE CULTURE TRANSFER FUNCTION IN THE POETRY OF ERZURUMLU MINSTREL YAYLACI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent SEZAL  
KALİTE MALİYETLERİ VE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNİN MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, s.291-303

QUALITY COSTS AND JUST-IN-TIME PRODUCTION SYSTEM EVALUATION OF COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALPTEKİN  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE YEMİN UNSURU OLARAK AT
Sayı 14, s.304-313

THE HORSE AS AN ELEMENT OF OATH IN THE TURKISH CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre ÜRÜN - Fahri AKBAŞ - Ercan AKTAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GÜVENLİĞE BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 14, s.314-328

AN EVALUATION ON THE PRIVATE SAFETY PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STUDENTS: AKSARAY UNIVERSITY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulcan BATUR ERCİVAN  
TEKSTİL TASARIMINA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARIYLA YÖN VEREN TİBOR REİCH
Sayı 14, s.329-353

TIBOR REICH GUIDING THE TEXTILE DESIGN WITH HIS INNOVATIVE APPROACHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif KARA  
KADIN DÜŞKÜNÜ ROMANI ÜZERİNDEN 1950’Lİ YILLARIN TOPLUMSAL YAPISININ İNCELENMESİ
Sayı 14, s.354-362

A SURVEY THROUGH THE “KADIN DÜŞKÜNÜ”: THE ANALYSIS OF SOCIAL STRUCTURE IN THE 1950’S TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferat KAYA - Serhat KAYA  
TÜRKİYE’DE ARTAN RÜZGÂR ENERJİ KULLANIMININ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, s.363-380

INCREASING USING WIND ENERGY IN TURKEY WITH COMPARATIVE EVALUATION ACCORDING TO THE EUROPEAN UNION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emir TÜRKOĞLU  
İNTERNET ÇAĞINDA TOPLUMSAL HAREKETLER: BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP21) ÖNCESİ “İKLİM İÇİN” HAREKETİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE HAREKET ÇABASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 14, s.397-420

SOCIAL MOVEMENTS IN THE AGE OF THE INTERNET: AN INVESTIGATION ON ORGANIZATION AND ACTION EFFORTS OF “İKLİM İÇİN” MOVEMENT THROUGH INTERNET BEFORE UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE (COP21)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güngör TOPLU - Yaşar SEMİZ  
CUMHURİYET'İN İLANINDAN SONRA ATATÜRK'ÜN KONYA GEZİLERİ
Sayı 14, s.381-396

ATATÜRK’S KONYA VISITS AFTER THE DECLARATION OF THE REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ARSLAN  
TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK GEÇİŞ SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 14, s.421-430

AN OVERVIEW OF TURKEY'S DEMOGRAPHIC TRANSITION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BİLGE SATKIN  
SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞINDA YENİ BİR MECRA: INSTAGRAM
Sayı 14, s.431-451

A NEW MEDIUM IN STREET PHOTOGRAPHY: INSTAGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadullah ÇELİK  
GDELT VERİLERİ KULLANILARAK KUVVET YASASI DAĞILIMI İÇİN UYUM İYİLİĞİ TESTİ
Sayı 14, s.452-464

GOODNESS OF FIT TEST FOR POWER LAW DISTRIBUTION USING GDELT DATA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3682
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci Fatma DOĞAN - İsmail BAKAN - Yeter Sonay YILMAZ  
ETİK LİDERLİK PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİNİ ENGELLEYEBİLİR Mİ?
Sayı 14, s.465-480

CAN ETHICAL LEADERSHIP PREVENT PSYCHOLOGICAL CONTRACT VIOLATIONS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan KÜNGERÜ - Güliz ULUÇ - Arzu YAVUZ  
KURTAR BİZİ BEYAZ ADAM ! : HOLLYWOOD SİNEMASINDA BEYAZ KURTARICI (WHITE SAVIOR) FİGÜRÜ
Sayı 14, s.481-494

SAVE US WHITE MAN !: WHITE SAVIOR FIGURE IN HOLLYWOOD CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ARI  
KÖTÜ SON’LA NETİCELENEN TAHKİYEVÎ METİNLERDE KELEBEK ETKİSİ -YAPRAK DÖKÜMÜ ÖRNEĞİ-
Sayı 14, s.495-506

BUTTERFLY EFFECT IN STORY TEXTS ENDING WITH BAD END -YAPRAK DÖKÜMÜ EXAMPLE-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kader SARIUSTA  
İDARİ YAPTIRIM OLARAK MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ
Sayı 14, s.507-523

ADMINISTRATIVE SANCTIONS AS PUBLIC PROPERTY PASSING BE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülbahar ATASEVER  
TÜRKİYE’DE SEÇİMLER, HÜKÜMET DEĞİŞİKLİKLERİ VE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER
Sayı 14, s.524-535

ELECTIONS, GOVERNMENT CHANGE AND MACROECONOMIC INDICATORS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ÖZYÖN  
LORCA’NIN YERMA ADLI OYUNUNDA YARATICI/YIKICI BİR GÜÇ OLARAK KADIN
Sayı 14, s.536-543

WOMAN AS A CREATIVE/DESTRUCTIVE POWER IN LORCA’S PLAY CALLED YERMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feriştah Funda ARI  
EDEBÎ ROMAN: ÇALIKUŞU ve POPÜLER ROMAN: PİRAYE’NİN SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 14, s.544-557

LITERARY NOVEL: ÇALIKUŞU AND POPULAR NOVEL: PIRAYE’S SOCIAL PSYCHOLOGICAL COMPARISON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin YÜZBAŞI - Bayram AKÇA  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE (1923-1980) ISPARTA’NIN SOSYAL YAPISI
Sayı 14, s.558-577

THE SOCIAL STRUCTURE OF ISPARTA IN THE REPUBLICAN PERIOD (1923-1980)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Cansu ÖZÖAKMAK - Selim COŞKUN - Makbule Özlem MUHTAROĞLU - Merve BAŞARAN - Fatma Merve OĞUZ  
BİR FONLAYICI KURUMDA AHP ENTEGRE PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME SİSTEMİ
Sayı 14, s.578-588

AHP INTEGRATED PERFORMANCE EVALUATION AND DEVELOPMENT SYSTEM IN A FUNDING INSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan ÇAKIROĞLU  
KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve MEDYA: GAZETE HABERLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ
Sayı 14, s.589-604

VIOLENCE AGAINST WOMEN and MEDIA: THE REPRESENTATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN ON THE NEWSPAPERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk BİNGÖL - Yılmaz ÖZKAN - Abdulkadir ALTINSOY  
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA YAZILAN MAKALELERİN NİTEL ANALİZİ (2005-2015)
Sayı 14, s.605-613

QUALITATIVE DATA ANALYSIS OF PUBLISHED PAPERS ABOUT “SOCIAL SECURITY” UNDER SOCIAL SECURITY AND GENERAL HEALTH INSURANCE LAW (2005-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehminaz ÇABUK  
OSMANLI’DA MECLİS-İ VALA’YA İNTİKAL EDEN IRZA GEÇME DAVALARI VE UYGULANAN CEZALAR (1850-1862)
Sayı 14, s.614-630

THE CASES OF RAPE TRANSFERRED TO THE MECLİS-İ VALA IN OTTOMAN AND APPLIED PENALTIES (1850-1862)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak TELLİ - İbrahim Halil TUĞLUK  
OSMAN HAYRİ MÜRŞİD EFENDİ’NİN TIP KİTABI KENZÜ’S-SIHHATÜ’L-EBDÂNİYYE ESER-İ MÜRŞİD-İ OSMÂNİYYE’DEKİ ŞİİRLERİN İNCELEMESİ
Sayı 14, s.631-645

EXAMINATION OF THE POEMS IN KENZÜ’S-SIHHATÜ’L-EBDÂNİYYE ESER-İ MÜRŞİD-İ OSMÂNİYYE, THE MEDICAL BOOK OF OSMAN HAYRİ MÜRŞİD EFENDİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol ŞİMŞEK - Birol ŞİMŞEK - Altan DOĞAN  
360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ÇALIŞAN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR ARAŞTIRMA
Sayı 14, s.646-660

360-DEGREE PERFORMANCE EVATUATION FOR EMPLOYEES OF DETERMINING THE ATTITUDE: A SURVEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri