Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel KOÇ  
NİÇİN FELSEFE?
Sayı 15, s.1-22

WHY PHILOSOPHY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar SEMİZ  
İSTANBUL İKTİSAT KONGRESİ 22 – 27 KASIM 1948
Sayı 15, s.23-52

1948 TURKEY (NATIONAL) ECONOMY CONGRESS 22 – 27 NOVEMBER 1948
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atalay GACAR - Eyyüp NACAR - Esra BAYRAK AYAŞ  
PLAJ HENTBOLU ANTRENÖRLERİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ
Sayı 15, s.53-65

EXAMINING THE LEADERSHIP STYLES OF BEACH HANDBALL COACHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru AYATA  
TÜRKİYE’DE 2010-2016 YILLARI ARASINDA MÜZİK ALANINDA ÖZEL YETENEKLİ OTİZMLİ BİREYLERİN MÜZİK EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 15, s.66-76

EVALUATION OF STUDIES ON MUSİC EDUCATION OF AUTISTIC INDIVIDUALS WITH SPECIAL MUSICAL SKILLS BETWEEN 2010-2016 IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÇOBAN - Mehmet TEMİR  
EĞİTİM COĞRAFYASI BAKIMINDAN İKİ EKSTREM ŞEHİR: ANTALYA VE ŞANLIURFA
Sayı 15, s.77-90

TWO EXTREME CITIES RELATED TO EDUCATION GEOGRAPHY: ANTALYA VE ŞANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYA  
GÜNCEL VERİLERLE TÜRKİYE’DE E-TİCARET DİNAMİKLERİ
Sayı 15, s.91-102

E-COMMERCE DYNAMICS IN TURKEY WITH CURRENT DATA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe TÜRKSOY - Mustafa ŞAHİN - Hatice ŞABANOĞLU  
TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCULARIN BAKIŞ ACILARIYLA FUTBOL MÜSABAKALARINDA YAŞANAN ŞİDDET NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ
Sayı 15, s.103-116

CAUSES AND MEASURES OF VIOLENCE IN FOOTBALL COMPETITIONS FROM THE VIEWPOINTS OF FOOTBALL COACHES AND PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
YOZGAT HALKININ DÎNÎ ANLAYIŞ VE İNANÇLARINA KATKI VEREN MEDRESE, ZÂVİYE VE ÂLİMLER
Sayı 15, s.117-131

CONTRIBUTION OF MADRASA SCHOLARS TO THE RELIGIOUS UNDERSTANDING OF PEOPLE OF YOZGAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül Türkan DEMİR - Emine ALTUNAY ŞAM - Keziban ORBAY  
İLK MEKTEPLERE MAHSUS HENDESE DERSİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: DİKDÖRTGENİN ALANI
Sayı 15, s.132-144

AN EXAMPLE GEOMETRY COURSE TAUGHT IN THE ELEMENTARY SCHOOLS: AREA OF THE RECTANGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar ALBAYRAK  
KAMU KURUMLARINDA YATIRIM YÖNETİMİ: TKDK ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.145-157

INVESTMENT MANAGEMENT IN PUBLIC INSTITUTION: ARDSI CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KARAMAN  
BİR YÖNTEM OLARAK DRAMANIN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI
Sayı 15, s.158-164

USING DRAMA AS A METHOD IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÜLGER  
OECD ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ PANEL VERİ ANALİZİ (1996-2015)
Sayı 15, s.165-177

EFFECTS ON GROWTH OF R&D EXPENDITURE IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS (1996-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem GÜRBÜZ  
TÜRK ROMANINDA GELENEKLERİNE BAĞLI AİLELER (1971-1980)
Sayı 15, s.178-198

FAMILIES CONNECTED WITH TRADITION IN TURKISH NOVEL (1971-1980)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal TAZEGÜL  
ANTİK YUNAN SPOR KÜLTÜRÜNDE NARSİSTİK GÖRÜNÜMLER
Sayı 15, s.199-207

NARCISSISTIC OUTLOOK IN ANCIENT GREECE SPORTS CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat TUNA  
DİL, FELSEFE ve ETİK İLİŞKİSİ
Sayı 15, s.208-219

THE RELATIONS BETWEEN LANGUAGE, PHILOSOPHY and ETHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğ CAN - Hüseyin ÇİÇEK - Fatma Oya AKTAŞ - Tahsin IŞIK - Beste Burcu KASAP - Serap TEZSEZER - Işıl Tüzün ARPACIOĞLU  
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ MESLEKÎ EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ(Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği)
Sayı 15, s.220-247

EVALUATION OF VOCATIONAL TRAINING BY VOCATIONAL COLLEGE GRADUATES(Babaeski Vocational Collage Case)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ERGÜN  
İKİ ANKARA ROMANINI FOUCAULTCU İKTİDAR-MEKÂN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA OKUMAK
Sayı 15, s.248- 270

READING TWO ANKARA NOVELS IN THE CONTEXT OF FOUCAULDIAN POWER-SPACE RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem ÜSTÜN KAYA  
ARISTOPHANES'IN LYSISTRATA VE D. H. LAWRENCE'IN 'TICKETS, PLEASE!' ESERLERİNDEKİ KADINLARIN SAVAŞI
Sayı 15, s.271-274

WAR OF WOMEN IN ARISTOPHANES’ LYSISTRATA AND D. H. LAWRENCE’S ‘‘TICKETS, PLEASE!’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye İrem DİZDAR  
MEKAN – İNSAN MEKANIN RUHU
Sayı 15, s.275-292

PLACE-HUMAN THE SPIRIT OF PLACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman GÖKHAN  
FASÎHÎ-Yİ HEREVÎ, HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Sayı 15, s.293-307

FASIHI-YI HARAVI, FASIHI’S LIFE AND HIS LITERARY ERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesim SÖNMEZ  
SARAY ŞAİRİ MESTURE MAHŞEREFER HANIM (1804-1847)
Sayı 15, s.308-315

LADY MESTURE MAHŞEREFER, A POET OF PALACE (1804-1847)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3564
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail TUNA - Lütfullah DAĞKURS  
FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN SERMAYE ARTIRIMINA ETKİSİNİN SEKTÖREL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Sayı 15, s.316-325

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF FACTORS UNIQUE TO FIRMS ON CAPITAL INCREASES IN SECTORAL ASPECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SOLMAZ  
GAZETE VE POLİSİYE ROMANIN BİRBİRİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Sayı 15, s.326-340

THE IMPACT OF NEWSPAPER AND DETECTIVE NOVEL ON THE DEVELOPMENT OF ONE ANOTHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ŞENER  
AMERİKALI HEYKELTIRAŞ BRAD SPENCER (KAMUSAL ALANDA TUĞLA HEYKELLER)
Sayı 15, s.341-349

AMERICAN SCULPTURE BRAD SPENCER (PUBLIC SPACE ON BRICK SCULPTURES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Gürsoy ATAR  
DİJİTAL ÇAĞDA TELEVİZYON İZLEYİCİLİĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Sayı 15, s.350-379

TRANSFORMATION OF TELEVISION AUDIENCE IN DIGITAL AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ŞENER - Ali Emrah KÖKKAYA  
GÜNÜMÜZDE ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ YERİ
Sayı 15, s.380-387

THE IMPORTANCE OF CARTOONS IN THE CHILD DEVELOPMENT NOWADAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Ünal ADIGÜZEL - Emel SARITAŞ - Süleyman BARUTÇU  
BİREYSEL SORUMLULUK VE SOSYAL SORUMLULUK: ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL SORUMLULUK ALGILARININ SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Sayı 15, s.388-398

INDIVIDUAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY: THE IMPACT OF INDIVIDUAL RESPONSIBILITY PERCEPTIONS ON STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3742
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur TÜFEKÇİ - Gamze Ebru ÇİFTÇi  
ÇALIŞANLARDA ÖFKE İFADE TARZININ ÖRGÜTSEL İLETİŞİME ETKİSİ: SUNGURLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.399-412

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION EFFECT OF ANGER EXPRESSİON STYLE IN EMPLOYEES: SUNGURLU MUNICIPALITY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden Öztürk SERTER - Emre YAMANER  
POZİTİF PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA ÖZNEL İYİ OLUŞ VE SPOR İLİŞKİSİ: ERGENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 15, s.413-420

SUBJECTİVE WELL-BEİNG AND SPORT RELATİONSHİP İN THE CONTEXT OF POSİTİVE PSYCHOLOGY: A RESEARCH ON ADOLESCENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri AKBAŞ - Emre ÜRÜN - Yusuf Gökhan DURSUN  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GÜVENLİĞİN ÖZEL TEDARİKİ: ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNE ALTERNATİF BİR BAKIŞ
Sayı 15, s.421-435

SPECIAL SUPPLY OF SECURITY IN THE WORLD AND IN TURKEY: AN ALTERNATIVE VIEW OF PRIVATE SECURITY SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TEKDERE - Ahmet ULUSOY  
MALİ YERELLEŞME VE METROPOLLEŞME İKİLEMİ
Sayı 15, s.436-464

THE DILEMMA OF METROPOLIZATION AND FISCAL DECENTRALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKDAĞ  
ABDÜSSELÂM B. NU’MÂN B. HALÎL’İN KASÎDE-İ HAMRİYYE ŞERHİ
Sayı 15, s.465-500

A INTERPRETATION OF KASIDE-I HAMRIYYE BY ABDUSSALAM B. NU’MAN B. HALIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selin BAİKOĞLU  
BASKETBOL TAKIMINDA YER ALAN SPORCULARIN PERFORMANSLARINA GÖRE ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.501-508

EXAMINATION OF THE LEVEL OF HELPLESSNESS LEARNED ACCORDING TO THE PERFORMANCES OF THE PLAYERS IN BASKETBALL TEAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ataman TÜKENMEZ - Mehmet HOCAOĞLU - Emre GELBAL - Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU  
RETRO PAZARLAMASININ TÜKETİCİ ALGISI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞINA ETKİSİ: FUTBOL TARAFTAR GRUBU ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.509-520

THE EFFECTS OF RETRO MARKETING ON CONSUMER PERCEPTION AND BEHAVIOR: THE SAMPLE OF FOOTBALL FAN GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin SAMANCI  
EZ-ZEMAḪŞERÎ’NİN REBΑU‘L-EBRÂR VE NUṢÛṢUL AḪBÂR ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 15, s.521-529

EXAMINATION ON AL-ZAMAKHSHARI’S WORK NAMED REBI‘U‘L-EBRÂR VE NUṢÛṢUL AḪBÂR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZCANLI - Sedat BENEK - Hurşit YETMEN  
BAĞLAR MERKEZ İLÇESİNDE (DİYARBAKIR) YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE ARAZİ KULLANIMI
Sayı 15, s.530-545

LAND USE AT ELEVATION BELTS IN BAĞLAR, CENTRAL DISTRICT OF DİYARBAKIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba GÖKDEMİR - Hayrettin Kemal SEZEN  
İMALAT SANAYİ FİNANSAL ORANLARININ DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Sayı 15, s.546-559

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS INVESTIGATION OF FINANCIAL RATES IN MANUFACTURING INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEMEL MATEMATİK EĞİTİMİNDE GEOGEBRA YAZILIMININ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 15, s.560-571

THE OPINIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ABOUT THE USE OF GEOGEBRA SOFTWARE IN THE BASIC MATHEMATICS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin SEVİNC - Uygar ÖZTÜRK  
IRAK’TA BULUNAN YABANCI ASKERİ UNSURLAR BAĞLAMINDA BAŞİKA KRİZİ
Sayı 15, s.572-588

BASHIQA CRISIS IN THE CONTEXT OF FOREIGN MILITARY FOUNDATIONS IN IRAQ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Burak SÖNMEZ  
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARINDAN OLAN ÇİĞDEM ŞENLİĞİ’NİN MALATYA’DA YENİDEN CANLANDIRILMASI
Sayı 15, s.589-595

REVIVAL OF THE CROCUS FESTIVAL WHICH IS ONE OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ELEMENTS IN MALATYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KOŞUCU - Zafer UTLU - Özge EREN  
LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI
Sayı 15, s.596-615

THE PERCEPTION OF LABORATORY STAFF ABOUT OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3801
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan Burak DOĞAN - Ayşegül DOĞAN  
KÂR AMACI GÜTMEYEN SEKTÖR (ÜÇÜNCÜ SEKTÖR) İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 15, s.616-628

A REVIEW ON THE FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION OF NON-PROFIT SECTOR (THIRD SECTOR) EMPLOYEESs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehper Deniz SAVACI  
İSHAKİ’NİN “ÜYGE TABA-EVE DOĞRU” ROMANININ SOSYOLOJİK BİR İNCELEMESİ
Sayı 15, s.629-641

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF ISHAKI'S NOVEL OF "ÜYGE TABA-EVE DOĞRU"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BALKAN  
YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİŞİMİNDE ÖĞRENCİ KONSEYLERİNİN ROLÜ
Sayı 15, s.642-653

THE ROLE OF STUDENT COUNCILS IN GOVERNANCE HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf EREN  
KUTSAL METİNLERİN ÇEVİRİSİ
Sayı 15, s.654-663

TRANSLATION OF HOLY SCRIPTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri