Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli YILDIRIM  
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİNE GÖRE 17. YÜZYIL İSTANBUL’UNDA TAKLİTÇİ ESNAF
Sayı 16, s.1-11

EVLIYA ÇELEBI TRAVELBOOK ACCORDING TO 17TH CENTURY HUMORISTS IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan ÖRGEN  
HÜSEYİN SU ÖYKÜSÜNDE TAŞRA TASAVVURU
Sayı 16, s.12-17

COUNTRY ENVISIONIN HUSEYIN SU'S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YAĞBASAN - Nürgül TEKDEMİR  
SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN ÇOCUK GELİNLERİN YAŞADIKLARI TRAVMALAR (DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÖZELİNDE ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ VE İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI)
Sayı 16, s.18-32

CHILD BRIDES’ TRAUMAS IN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE (A FIELD RESEARCH IN THE CONTEXT OF MOTHER-CHILD RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN EASTERN AND SOUTHEASTERN ANATOLIA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş KILIÇ  
TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİ KULLANILMANIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 16, s.33-43

THE IMPACT OF JIGSAW TECHNOLOGY USED IN TEACHING THE TURKISH EDUCATION HISTORY ON ACADEMIC SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Devrim TOPSES  
TÜRKİYE VE JAPONYA’DA 19. YÜZYILDAKİ MODERNLEŞME SÜREÇLERİNİN BAZI EKONOMİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRLMASI
Sayı 16, s.44-50

A COMPARISON OF 19th CENTURY MODERNIZATION PROCESSES IN TURKEY AND JAPAN IN TERMS OF SPECIFIC ECONOMIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe TÜRKSOY - Mustafa ŞAHİN  
ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI GEÇİREN FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELEMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, s.51-65

A QUALITATIVE STUDY ON THE DETERMINATION OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF FOOTBALLERS WHO HAD ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melda HARBALIOĞLU - Murat TÜRK  
STRATEJİK LİDERLİK ALGILAMALARININ ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, s.66-80

THE INFLUENCE OF PERCEPTION OF STRATEGIC LEADERSHIP ON EMPLOYEE PERFORMANCE: A STUDY ON ACCOMMODATION ESTABLISHMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge GÖNCÜ  
ENTELEKTÜEL DÜŞÜNCENİN MODERNİST KORKUDAKİ YANSIMALARI
Sayı 16, s.81-91

REFLECTIONS OF INTELLECTUAL THOUGHTS IN MODERNIST FEAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Michael Jay POLONSKY Çeviren: Filiz ASLAN ÇETİN  
YEŞİL PAZARLAMAYA GİRİŞ
Sayı 16, s.92-101

AN INTRODUCTION TO GREEN MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir KASALAK  
TARİH ÖĞRETİMİNDE TARİH FELSEFESİNİN ETKİSİ
Sayı 16, s.102-111

THE IMPACT OF HISTORY PHILOSOPHY ON HISTORY TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ONURLUBAŞ - Bilge GÖZENER - Aslıhan AYDEMİR - Hamza GENÇOĞLU  
ÇAY TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ(Tokat İli Merkez İlçe Örneği)
Sayı 16, s.112-122

DETERMINATION OF TEA CONSUMPTION CHOICES (Tokat Province Central District Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdussamed YEŞİLDAĞ  
ŞAM BÖLGESİ ARAP HALK EZGİLERİ
Sayı 16, s.123-142

FOLK MELODIES OF DAMASCUS REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meriç GÜVEN  
OSMANLILARDA DİL BİLİMİ EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI
Sayı 16, s.143-156

LANGUAGE SCIENCE EDUCATION AND STUDIES IN THE OTTOMANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi GÜZEL  
TTA’DAKİ BAZI KELİMELERİN KÖKENİ ÜZERİNE
Sayı 16, s.157-164

ON THE ORIGIN OF SOME WORDS IN TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz HAYKIR  
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E VİLÂYET BASININA BİR ÖRNEK:MA’MÛRATÜ’L-AZÎZ VİLAYET GAZETESİ (1883-1934)
Sayı 16, s.165-198

AN EXAMPLE TO PROVINCE PRESS FROM OTTOMAN TO REPUBLIC: MA’MURATÜ’L-AZIZ (1883-1934)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3886
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal TAŞKIRAN - Yahya DOGAR  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE SPOR YÖNETİMİNDE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI
Sayı 16, s.199-216

THE EFFORTS OF DEMOCRATIZATION IN THE DAY-TO-DAY SPORTS MANAGEMENT OF THE TURKISH REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi SADEDİL - K. Nazlım TÜZEL URALTAŞ  
NÖROBİLİM ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN NÖROPAZARLAMA ALANINDA KULLANILMASINA YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Sayı 16, s.257-277

A CONCEPTUAL STUDY ON THE USE OF IMAGING METHODS USED IN THE FIELD OF NEUROMARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nikolin AGALLİJA  
GÜVENCESİZ MESLEK: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ (MTİ)
Sayı 16, s.217-224

PRECARIOUS JOB: SEASONAL AGRICULTURAL LABOR MTU)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3909
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melahat ÇEVİK  
SAHNELEMEDE KOSTÜM TASARLAMAK
Sayı 16, s.225-233

DESIGNING COSTUME WITH STAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep TOPCU BİLİR - Zeynep Seda ÇAVUŞ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA GEÇİŞ SÜREÇLERİNİN ÖĞRETMENLERİN HAZIRLADIKLARI EĞİTİM PROGRAMLARINCA DESTEKLENME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Sayı 16, s.234-247

EXAMINATION OF THE SUPPORT LEVELS OF THE EDUCATIONAL PROGRAMS PREPARED BY THE TEACHERS OF THE TRANSITION PROCESSES OF THE CHILDREN IN THE PRESCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3828
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz AĞCA - Hüseyin AKSOY  
TATİL İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, s.248-258

A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VACATION AND HAPPINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tüzün TOLGA İNAN  
DÜNYADA HAVAYOLU BİRLEŞMELERİ VE OLASI TÜRK HAVA YOLLARI-LUFTHANSA BİRLEŞMESİNİN İNCELENMESİ
Sayı 16, s.259-274

ANALYZE OF AIRLINE MERGERS IN THE WORLD AND POSSIBLE MERGER OF TURKISH AIRLINES WITH LUFTHANSA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şadiye Nur GÜLEÇ  
ÖZEL HASTANE TERCİHİNDE KURUMSAL İMAJIN ROLÜ
Sayı 16, s.275-292

THE ROLE OF CORPORATE IMAGE IN PRIVATE HOSPITAL CHOICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilem DİNC - Asli ASLAN  
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ’NİN DUYGUSAL VE FİZYOLOJİK TEPKİLERE ETKİSİ
Sayı 16, s.293-304

EMOTIONAL AND PHYSIOLOGICAL REACTIONS TO CLASSICAL TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeter ÇİÇEK - İ. ETHEM TAŞ  
TÜRKİYE’DE KENT KONSEYLERİNİN BİLİNİRLİĞİ/TANINIRLIĞI: GAP BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Sayı 16, s.305-332

THE RECOGNITION / IDENTIFIABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE SAMPLE ON THE SAP REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elvan KANMAZ  
ETKİLEŞİMSEL ENSTALASYONLAR
Sayı 16, s.333-340

INTERACTING INSTALLATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3790
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Sedef KORKMAZ - Adnan KÜÇÜKOĞLU  
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER KAZANIMLARINA ETKİSİ
Sayı 16, s.341-356

THE EFFECT OF COMMUNITY SERVICE LEARNING ON VALUE ACQUISITIONS OF PRESERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil ÖZDEMİR METLİOĞLU  
KENTSEL DÖNÜŞÜM ve KENTSEL TOPLUMSAL HAREKET ÇALIŞMALARI
Sayı 16, s.357-364

URBAN TRANSFORMATION AND URBAN SOCIAL MOVEMENT STUDİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3852
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker İŞSEVER  
ŞAN EĞİTİMİNDE SOLUNUM VE NEFES YÖNETİMİ
Sayı 16, s.365-375

THE RESPIRATION AND THE MANAGEMENT OF BREATHING IN VOICE TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAH AKTO - Mustafa Nafiz DURU  
METROBÜS SİSTEMLERİNDE EMNİYET VE GÜVENLİK
Sayı 16, s.376-393

SAFETY AND SECURITY IN BRT SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis BİNGÖL - Ahmet UĞUR  
2008 KÜRESEL KRİZİNİN BIST MALİ SEKTÖRDE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNE ETKİSİNİN RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ
Sayı 16, s.394-402

TO MEASUREMENT THE IMPACT OF 2008 GLOBAL CRISIS ON BIST FINANCIAL SECTOR STOCK WITH VALUE AT RISK METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek Feride CELİK  
SANAT KURAMLARI BAĞLAMINDA MERKEZDEN PERİFERE:BAKSI MÜZESİ
Sayı 16, s.403-413

IN CONTEXT OF ART THEORY;FROM CENTER TO PERIPHERY:BAKSI MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Havva AKINALP - Serap MUNGAN AY  
FİZİKSEL SALDIRI GİRİŞİMİ, FİZİKSEL SALDIRI VE HAKARET DAVRANIŞLARININ KARATE HAKEMLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 16, s.414-423

THE EXAMINATION OF THE PHYSICAL ASSAULT ATTEMPTS, PHYSICAL AND VERBAL OFFENSE ACTS ACCORDING TO THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF KARATE REFEREES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice BAYANA  
“KUTSAL ÜÇLEME SERGİ’DE” ADLI HİKAYESİNDE A.İ. KUPRİN’İN KUTSAL ÜÇLEME SERGİ MANASTIR (Svyato Troitse Sergieva Lavra) ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN MANASTIRA BAKIŞ AÇISI
Sayı 16, s.424-432

IN THE STORY ‘AT THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS’ A.I. KUPRIN’S POİNT OF VİEW ABOUT LAVRA ON THE EXAMPLE OF THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye ÇIĞRI YILDIRIM  
TRAGEDYA IŞIĞINDA MODERN TRAJEDİNİN TAHLİL UNSURLARI: MEZOPOTAMYA ÜÇLEMESİ’NDE TRAJİK ÖGELER
Sayı 16, s.433-448

IN THE STORY ‘AT THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS’ A.I. KUPRIN’S POINT OF VIEW ABOUT LAVRA ON THE EXAMPLE OF THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şermin ŞAHİN - Murat Selim SELVİ  
SENDİKALARDA SOSYAL PAZARLAMAYA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, s.449-465

A QUALITATIVE RESEARCH ON SOCIAL MARKETING IN UNIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevim TÜZÜN  
1662-1663 (H. 1073) TARİHLİ 350 NUMARALI HARPUT ŞER'İYYE SİCİLİNİN TANITIMI VE FİHRİSTİ
Sayı 16, s.466-485

INTRODUCTION OF HARPUT SHARİA COURT RECORDS DATED 1662-1663 (H. 1073) NUMBERED 350 AND ITS INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farnaz HASSANI  
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA
Sayı 16, s.486-503

THE IMPORTANCE OF STAFF RECRUITMENT IN HUMAN RESOURCES AND A SAMPLE STUDY WITH TOPSIS TECHNIQUE ON THIS APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydan ERDOĞAN - Sibel PAŞAOĞLU  
KAYBOLMAYA YÜZTUTMUŞ BİR GELENEĞİN İZİNDE: TEKEYÜZÜ
Sayı 16, s.504-512

ON THE IN QUEST OF A DISAPPEARING TRADITION: TEKEYÜZÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin YÜZBAŞI - Bayram AKÇA  
BİLECİK HALKEVİ’NİN AÇILIŞI, TEŞKİLAT YAPISI VE NEŞRİYATLARI
Sayı 16, s.513-534

ESTABLISHMENT, ORGANIZATION STRUCTURE AND PUBLICATION OF BILECIK PUBLIC HOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri