Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSultan BAYSAN - Burcu KARADEMİR - Adil Adnan ÖZTÜRK - Ali DİLEK  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI MESLEKİ GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ ÖRNEĞİ
Sayı 17, s.1-16

EVALUATION OF OCCUPATIONAL DIFFICULTIES FACED BY ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS: AN EXAMPLE OF EFELER DISCTRICT, AYDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Candan ÜLKÜ - Mustafa YEĞİN  
11.- 12. YY. CAMİLERİNDE AVLU / BİTLİS ULU CAMİSİ'NDE YENİ BULUNAN AVLU
Sayı 17, s.17-37

COURTYARD IN 11. - 12. CENTURY MOSQUES / THE NEWLY DISCOVERED COURTYARD ıN BITLIS ULU MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem FEDAİ  
BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRLERİNDE GELENEĞİN İZLERİ
Sayı 17, s.38-50

TRACES OF TRADITION IN THE POETRY OF BEHÇET NECATIGIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
SOUPAULT VE ORHAN VELİ'DE DALGACI ÖZNE PROFİLİ
Sayı 17, s.51-63

PROFILE OF DAWDLED SUBJECT IN SOUPAULT AND ORHAN VELI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hilal GÜRENSOY ŞENER  
ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA NEDİM GÜNSÜR VE RESİMLERİ
Sayı 17, s.64-90

NEDİM GÜNSÜR AND HIS PAINTINGS IN THE CONTEMPORARY TURKISH PAINTING ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oya Şakı AYDIN  
BİR GÖRSEL TARİH ANLATISI OLARAK AYLA FİLMİNİN GREIMAS’IN EYLEYENSEL ÖRNEKÇESİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ
Sayı 17, s.91-100

ANALYZING AYLA MOVIE ACCORDING TO THE ACTANTS MODEL OF GREIMAS AS A VISUAL HISTORICAL NARRATIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin AVŞAR KARABAŞ - Ozan KARABAŞ - Serkan SOYLU  
POPÜLER KÜLTÜRÜN SANATA YANSIMASINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARI İLE JEFF KOONS VE ESERLERİ
Sayı 17, s.101-113

THE ARTWORKS AND INNOVATIVE APPROACH OF JEFF KOONS WITHIN THE REFLECTION OF THE POPULAR CULTURE IN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÇETİNTAŞ  
TEPEDELENLİZADE HÜSEYİN KÂMİL VE SANTİMANTAL, GOTİK, MANZUM SOLİLOĞU: BİR MÜTEVERRİMENİN HİSSİYATI
Sayı 17, s.114-151

TEPEDELENLIZADE HÜSEYİN KÂMIL AND HIS SENTIMENTAL, GOTHIC, VERSE SOLILOQUY: BİR MÜTEVERRİMENİN HİSSİYÂTI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine NAS - Asım TOPAKLI  
KÜLTÜREL KENT İMAJINI ETKİLEYEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LOGOLARINA ÖZNEL VE NESNEL BİR YAKLAŞIM
Sayı 17, s.152-167

A SUBJECTIVE AND OBJECTIVE APPROACH TO THE METROPOLITAN MUNICIPAL LOGOS AFFECTING THE IMAGE OF THE CULTURAL CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3891
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
FAHREDDİN RÂZÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU
Sayı 17, s.168-184

THE PROBLEM TAWHID AND IMAGINATION OF ALLAH IN IHLAS (THE UNITY) SURAH ACCORDING TO FAHREDDIN AL-RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent SEZAL  
SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER VE ETKİN RİSK YÖNETİMİ
Sayı 17, s.185-199

RISKS AND COMPARISONS IN INSURANCE SECTOR EFFECTIVE RISK MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3887
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan PERKTAŞ  
KOBİ’LERDE STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ
Sayı 17, s.200-209

STRATEGIC KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SMEs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan BOZKURT  
ŞEHİR TARİHİ VE TARİHE TANIKLIK BAĞLAMINDA LEBÎB’İN TARİHLERİ
Sayı 17, s.210-229

CITY HISTORY AND CONTEXT OF WITNESSING THE HISTORY LEBIB’S ISOPSEPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
FAHREDDİN RÂZÎ’DE İNŞİRÂH SÛRESİ VE PSİKO-SOSYAL İMÂNÎ HAKİKATLER
Sayı 17, s.230-244

INSHIRAH (THE EXPANSION) SURAH’S PSYCHO-SOCIAL TRUTHS OF FAITH ACCORDING TO FAHREDDIN RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin YEDEK - İbrahim Ethem ATNUR  
VARLIK VERGİSİ ve ELAZIĞ İLİ UYGULAMALARI
Sayı 17, s.245-261

ASSET TAX AND ELAZİG PROVINCE APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman ABDURREZZAK  
TÜRK DÜNYASI MİTOLOJİK DESTANLARI İLE HOMEROS DESTANLARINDAKİ “AT” MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Sayı 17, s.262-283

A COMPARATIVE STUDY ON THE "HORSE" MOTIVE IN THE EPICS OF HOMER WITH THE MYTHOLOGICAL EPICS OF TURKISH WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3875
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza DEMİR  
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN KURUMSAL İNTERNET SİTELERİNİN KARİYER MERKEZİNE YÖNELİK BİLGİ VE HİZMETLER AÇISINDAN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 17, s.284-310

EVALUATION OF CORPORATE WEB SITES OF UNIVERSITIES IN TURKEY BY CONTENT ANALYSIS METHOD IN TERMS OF INFORMATION AND SERVICES FOR THE CAREER CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3851
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Burak KAHRAMAN - Merve Handan ÖZDEN  
ÇOCUK YOKSULLUĞU VE SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUK İŞÇİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME (ANKARA – SİNCAN ÖRNEKLEMİ)
Sayı 17, s.311-327

AN INVESTIGATION ON CHILDREN POVERTY AND CHILD WORKERS WORKING ON THE STREET (ANKARA - SINCAN SAMPLING)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin ABALI ÖZTÜRK - Çavuş ŞAHİN  
MATEMATİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 17, s.328-344

DEVELOPMENT OF MATHEMATICS SELF-EFFICACY SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa KÜÇÜK  
SEKRETERLİK MESLEĞİNİN GELİŞİMİ ve UNVAN SORUNU
Sayı 17, s.345-358

EVELOPMENT OF SECRETARY PROFESSION AND QUESTION OF TITLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3826
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban ÖZTÜRK  
DIŞ TİCARETİN BİR ÇEŞİDİ OLARAK SINIR TİCARETİNE BAKIŞ
Sayı 17, s.359-379

OVERVIEW OF TRANSPORT AS A VARIETY OF FOREIGN TRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ŞAHİN - Aydın ÖZDEMİR - Mert ÖZGÜNER  
MOBİL UYGULAMA KABUL DÜZEYİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
Sayı 17, s.380-394

THE EFFECT OF MOBILE APPLICATION ACCEPTANCE LEVEL ON THE LIFE SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz AĞCA - Hüseyin AKSOY  
MUTLULUK İLE TOPLU KONUT İLİŞKİSİ: TOKİ ÖRNEĞİ
Sayı 17, s.395-404

THE RELATIONSHIP BETWEEN HAPPINESS AND COLLECTIVE HOUSING: EXAMPLE OF TOKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat GENCER - Kadir KASALAK  
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR VE TEK ADAM: CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH YAZIMINA BİYOGRAFİK BİR KATKI
Sayı 17, s.405-419

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR AND TEK ADAM (THE MAN): A BIOGRAPHIC CONTRIBUTION TO TURKISH HISTORIOGRAPHY of REPUBLICAN ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat ÇİFTÇİ  
SEZAİ KARAKOÇ’UN “SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE” ŞİİRİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.420-431

AN EXAMINATION ON SEZAI KARAKOC’S POEM “SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahtiyar BAHŞİ  
MAHTUMKULU DİVANI’NDA PEKİŞTİRME
Sayı 17, s.432-449

INTENSIFICATION IN THE DIVAN OF MAHTUMKULU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybüke Betül DOĞAN  
YESEVÎ’NİN FAKR-NÂME’SİNDEKİ DEYİM FİLLER ÜZERİNE
Sayı 17, s.450-479

ON THE IDIOM VERBS IN FAKRNAME OF YESEVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin SEVGİ  
SOCIAL MOVEMENT UNIONISM AND NEOLIBERALISM THE RESPIRATION AND THE
Sayı 17, s.480-486

TOPLUMSAL HAREKET SENDIKACILIĞI VE NEOLIBERALIZM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge TARHAN - Nurgül KIZILAY  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇİZDİKLERİ KARİKATÜRLERDE TOPLUMDA VAR OLAN SORUNLAR
Sayı 17, s.487-499

PROBLEMS EXISTING IN THE SOCIETY IN MIDDLE SCHOOL STUDENTS' CARICATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3872
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan GÖKDEMİR  
ALİ ŞÎR NEVÂÎ’NİN “BEDAYİ‘U’L-VASA?” ADLI DİVANINDAKİ İKİLEMELER
Sayı 17, s.500-513

THE REDUPLICATIONS IN ALI ŞIR NEVÂYI’S DIWAN CALLED “BEDAYI‘U’L-VASA?”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Erdem TUNÇ  
GEMİ ADAMLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
Sayı 17, s.514-530

TERMINATION OF SEAFARERS SERVICE CONTRACTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan DİNÇER - Halil İbrahim ZEYBEK  
SİVAS ŞEHRİ KUZEYDOĞUSUNDA DOLİN TOPOĞRAFYASI
Sayı 17, s.531-542

DOLINE TOPOGRAPHY ON THE NORTHEAST OF SIVAS CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike YAZICI ÇANGUR  
İSPANYOL EDEBİYATI'NDA SUÇ ROMANINA GENEL BAKIŞ
Sayı 17, s.543-548

GENERAL VIEW OF CRIME FICTION IN SPANISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim Sercan SARI - Bilal AKKAYNAK - Turgut KARABULUT  
BULANIK MANTIK METODUYLA KONVENSİYONEL VE KATILIM BANKALARINDA KREDİLENDİRME RİSK ANALİZİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Sayı 17, s.549-557

AN APPLICATION FOR LENDING RISK ANALYSIS IN THE CONVENTIONAL AND PARTICIPATION BANKS BY FUZZY LOGIC METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif BARIŞ - Artun AVCI  
ÇOCUK TELEVİZYONU YAYINLARINDA TÜKETİMCİLİK BAĞLAMINDA KÜLTÜREL GÖSTERGELER
Sayı 17, s.558- 578

CULTURAL INDICATORS IN THE CONTEXT OF CONSUMERISM ON CHILDREN TELEVISION CHANNELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak ÖZER  
SİYASAL PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ, PARTİ TİPOLOJİLERİ VE KURUMSALLAŞMA BAĞLAMINDA ANAVATAN PARTİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 17, s.579-590

AN ASSESMENT ON MOTHERLAND PARTY IN THE CONTEXT OF BIRTH THEORIES OF POLITICAL PARTIES, TYPOLOGIES AND THEIR INSTITUTIONALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal AKMEŞE - Kemal DENIZ  
SOSYAL MEDYA VE TELEVİZYONDA YAYINLANAN HABERLERİN KARŞILAŞTIRMALI ÇERÇEVE ÇÖZÜMLEMESİ
Sayı 17, s.591-604

COMPARATIVE FRAME ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA AND TV NEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur DÜNDAR  
BİR ANAYASAL İKTİSAT ÖRNEĞİ OLARAK GLASS-STEAGAL YASASI
Sayı 17, s.605-615

GLASS-STEAGAL ACT AS AN EXAMPLE OF CONSTITUTIONAL ECONOMICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tüzün TOLGA İNAN  
AĞIRLIKLI ORTALAMA ANALİZİ KAPSAMINDA HAVAYOLLARININ KOLTUK, KABİN İÇİ EĞLENCE VE BAGAJ PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 17, s.616-634

EVALUATION OF THE AIRLINES RELATED WITH SEAT, INTERIOR CABIN ENTERTAINMENT AND BAGGAGE PARAMETERS IN THE SCOPE OF WEIGHTED AVERAGE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer GÜVEN - Berker KESKİN  
BİRKAÇ SURE TEFSİR VE TERCÜMESİ ÜZERİNE
Sayı 17, s.635-673

ABOUT COMMENTARY AND TRANSLATION OF SOME SURAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri