Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSevim SELAMET  
YAZI YÜZLERİ: TİPOGRAFİNİN TEMEL ELEMANLARINI ÖĞRETMEK İÇİN BİR PROJE
Sayı 18, s.1-10

TYPEFACES: A PROJECT FOR TEACHING THE BASIC ELEMENTS OF TYPOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe KONCAVAR  
TÜRK SİNEMASINDA MİZAH: RECEP İVEDİK FİLMLERİ
Sayı 18, s.11-22

HUMOUR IN TURKISH CINEMA: RECEP IVEDIK MOVIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YAŞAR - Yunus NASIR  
BİR GENÇLİK ROMANI: HER GECE BODRUM ROMANINDA MEKÂNIN İŞLEVİ
Sayı 18, s.23-34

A YOUNG NOVEL: THE FONCTİON OF PLACE IN THE NOVEL HER GECE BODRUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÇOBAN - Mehmet TEMİR - Selami KARACA  
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ KAYNAKLI KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 18, s.35-54

THE SUGGESTIONS AND PROBLEMS OF THE SOCIAL SCIENCES TEACHERS WORKING IN THE SECONDARY SCHOOLS ORİGİNATED FROM THE STUDENTS ABOUT TEACHİNG SOCİAL SCİENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3955
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Gökhan GENEL  
AVRUPA’DAKİ TÜRK DİASPORA MEDYASININ GELECEK PERSPEKTİFİ
Sayı 18, s.55-76

THE FUTURE PERSPECTIVE OF TURKISH DIASPORA MEDIA IN EUROPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3971
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülpınar AKBULUT ÖZPAY - Fatih OCAK  
SİVAS İLİNDE BİR JEOSİT ALANI: EĞRİBUCAK KAYALIKLARI
Sayı 18, s.77-93

AN GEOSITE AREA IN SİVAS PROVINCE: EĞRIBUCAK ROCKY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YAŞAR  
OSMANLI KAPISINDA BÜYÜYEN GAYRİMÜSLİM BİR HALK: İSTANBUL ERMENİ TOPLUMU
Sayı 18, s.94-104

A GROWING NON-MUSLIM COMMUNITY AT THE OTTOMAN GATE: ISTANBUL ARMENIAN COMMUNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÇOBAN - Mehmet TEMİR  
SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATINDA TÜRK DÜNYASI KONUSU VE DIŞ POLİTİKAMIZA ETKİLERİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 18, s.105-115

ACADEMICIAN'S OPINIONS ON THE SUBJECT OF TURKISH WORLD AND FOREIGN POLICY IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek YUMRU  
AYŞE KULİN'İN YAPITLARINDA EĞİTİM
Sayı 18, s.116-135

EDUCATION IN AYSE KULIN'S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya GEÇİLİ  
BERK-İ SATVET MEKTEP KRUVAZÖRÜNDE GÜVERTE
Sayı 18, s.136-148

THE EDUCATION GIVEN TO DECK STUDENTS ABOARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3882
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağatay YÜCEL  
ŞANLIURFA MÜZESİ'NDEN BİR GRUP HAYVAN BİÇİMLİ PİŞMİŞ TOPRAK FİGÜRİN
Sayı 18, s.149-171

A GROUP OF ANIMAL SHAPED TERRACOTTA FIGURINES FROM ŞANLIURFA MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem TEKİN - İbrahim Hakkı KAYNAK  
KONYA’DA İNANÇ TEMELLİ SOYUT KÜLTÜREL MİRASIN FARKINDALIĞI: (KONYA SİLLE’DE BİR ARAŞTIRMA)
Sayı 18, s.172-183

AWARENESS OF FAITH BASED INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: THE CASE OF SILLE/KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÇAL YOK  
“KOCA” SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM VE GÖREVLERİ İLE GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİNDE VE TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİNDE BU ANLAMLARDA KULLANILAN KELİMELER
Sayı 18, s.184-201

MEANINGS AND TASKS OF THE WORD "KOCA" AND OTHER WORDS USED IN THİS MEANING IN CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS AND HISTORICAL PERIODS OF TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek YUMRU  
ANI YAPITINA DIŞTAN BİR BAKIŞ
Sayı 18, s.202-220

FORMAL SPECIFICATIONS OF MEMOIRS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
FAHREDDİN RÂZÎ’YE GÖRE ÂYETÜ’L-KÜRSİ’DE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU
Sayı 18, s.221-240

THE PROBLEM IMAGINATION OF ALLAH AND TAWHID IN AYAT AL-KURSI (THE VERSE OF THE THRONE) ACCORDING TO FAHREDDİN AL-RÂZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3966
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AY  
ANLATIDA SİSTEM ve SÖYLEM: DÖRTHANLARIN KULAKSIZI’NIN ANLATI YOLCULUĞU
Sayı 18, s.241-253

SYSTEM AND DISCOURSE IN NARRATION: THE NARRATIVE JOURNEY OF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3929
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa KALAYCI - Ahmet Caner ÇATAL  
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ÇANKIRI’YA YAPILAN KIRIM-KAFKAS GÖÇLERİ
Sayı 18, s.254-269

THE CRIMEA-CAUCASIA MIGRATIONS TO CANKIRI IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice BAYSAL  
İŞGÖREN TEDARİK SÜRECİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: SOSYAL MEDYA VE PROFESYONEL AĞLAR
Sayı 18, s.270-289

THE CHANGING FACE OF EMPLOYEE RECRUITMENT PROCESS: SOCIAL MEDIA AND PROFESSIONAL NETWORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TOPUZ - Taşkıner KETENCİ  
AUGUSTİNUS, LEİBNİZ VE KANT: KÖTÜLÜK ÜZERİNE BİR RAPSODİ
Sayı 18, s.290-304

AUGUSTINE, LEIBNIZ AND KANT: A RHAPSODY ON EVIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3905
Özet | Abstract | Tam Metin |

ORHAN FATİH KUŞDEMİR  
ABDÜLMECÎD B. ŞEYH NASÛH TOSYEVÎ'NİN HAYATI, ESERLERİ VE "MENÂKIBU’L-ÂRİFÎN VE KERÂMÂTÜ’L-KÂMİLÎN" ADLI ESERİ HAKKINDA
Sayı 18, s.305-323

ABDÜLMECÎD B. SHEYH NASUH TOSYEVİ'S ABOUT LIFE, WORKS AND THE PROPERTIES OF "MENAKIBU-ARIFIN AND KERAMATU-KAMILIN"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar VARDAR - Ertuğ ÖNER - Mehmet DOĞAN - Sami BAŞAR  
SARIÇAY OVASINDA PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI (MİLAS – MUĞLA)
Sayı 18, s.324-346

PALEOGEOGRAPHICAL AND GEOARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN SARIÇAY PLAIN (MİLAS-MUĞLA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra KÜÇÜKŞEN - Buse BÖLÜKBAŞ - Fatih GÖKKAYA- İlayda YILMAZ - Niyazi TOROS  
ERGENLERİN SİGARA KULLANIMINA YÖNELMESİNDE ALGILANAN ANNE-BABA TUTUMLARI VE AİLE İLETİŞİMİNİN ROLÜ
Sayı 18, s.347-358

The Role of Family Communation and Perceived Parents’ Attitudes on Teenagers’ Tending Towards Smoking Consumption
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman GÖKHAN - Özkan DAYI  
MOĞOL HÂKİMİYETİ VE FARS EDEBİYATINA ETKİLERİ
Sayı 18, s.359-373

MONGOL DOMINATION AND ITS INFLUENCE ON PERSIAN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3953
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur EMEKLİ  
HALÎM BEREKÂT’IN ESERLERİNDE ÖNE ÇIKAN TOPLUMSAL TEMALAR
Sayı 18, s.374-390

MAJOR SOCIAL THEMES IN THE WORKS OF HALIM BARAKAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman TEKİR  
ÇİN’İN YÜKSELİŞİ, İPEK YOLU PROJESİ ve KÜRESEL SİSTEMİN DÖNÜŞME POTANSİYELİ
Sayı 18, s.391-405

CHINA’s ASDENDANCY, NEW SILK ROAD PROJECT AND POTANTIAL OF GLOBAL SYSTEM CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur YAZICI  
ÇAKIL SANATININ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE ENTEGRASYONU
Sayı 18, s.406-427

INTEGRATION OF PEBBLE ART IN TEACHING GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi GÖKÇE - Can GÖKÇE  
AVRUPA’DA OSMANLI DÖNEMİ SERAMİKLERİNİN ETKİSİ: THEODORE DECK
Sayı 18, s.428-447

THE EFFECTS OF THE OTTOMAN PERIOD CERAMICS IN EUROPE: THEODORE DECK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldırım Onur ERDİREN - Hasan Selçuk ETİ  
SANAT PAZARLAMASI: RESİM SERGİLERİNDEKİ ESERLERİN PAZARLANMASINA DAİR BİR YAKLAŞIM
Sayı 18, s.448-455

ART MARKETING: AN APPROACH TO MARKETING WORKS IN PAINTING EXHIBITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet TEĞİN  
YOLCU NEREYE GİDİYORSUN ROMANINDA AYDINLAR VE TOPLUM
Sayı 18, s.456-463

INTELLECTUALS AND SOCETY IIN THE NOVEL OF "WHERE ARE YOU GOING, YOU PASSENGER?"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necip Özgür İYİLİKCİ  
HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANLARINDA BEKLENEN ÇIKTI ORANININ TEK BELİRLEYİCİLİĞİ: FAMA’NIN MODELİ HİSSE SENEDİ PİYASASINA OLAN GÜVENİ ARTTIRABİLİR Mİ?
Sayı 18, s.464-473

THE SOLE DETERMINACY OF EXPECTED OUTPUT RATE ON STOCK RETURNS RATE: CAN FAMA’S MODEL BE A PACE SETTER TO INCREASE CREDIBILITY OF SECURITIES MARKET?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın KARAKUYU  
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETİ KULLANIM AMAÇLARI
Sayı 18, s.474-480

THE PURPOSE OF INTERNET USE ON ASSOCIATE DEGREE STUDENTS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca DEMİR - Erol PARLAK  
TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ İŞİTME ENGELLİ KULLANICI PROFİLİ/THMFNS İEKP: URFA YÖRESİ ÖRNEKLEMİ
Sayı 18, s.481-500

TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION SYSTEM AUDITORILY IMPAIRED USER PROFILE/TFMPNS AIUP: URFA REGION SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah ÖZDEMİR  
RRESİM SANATININ FARKLI TARİHLERİNDE SAVAŞA TEPKİ OLARAK OLUŞTURULMUŞ İKİ FARKLI RESİM SERİSİ VE BU SERİLERDE VURGULANAN İŞKENCE VE CİNSEL AŞAĞILAMA
Sayı 18, s.501-514

TWO DIFFERENT PICTURE SERIES THAT WERE CREATED AS A RESPONSE TO THE WAR ON THE DIFFERENT DATES OF THE PAINTING ART HISTORY AND EMPHASIZED TORTURE AND THE SEXUAL HUMILIATION IN THIS SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Felat AKTAN  
BAĞDATLI RUHİNİN DİVANINDA PEYGAMBERLER
Sayı 18, s.515-520

PROPHETS IN THE DIVAN OF RUHI FROM BAGHDAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fariz YILDIRIM  
MİLLİ EDEBİYAT KANONUNUN OLUŞUMU
Sayı 18, s.521-538

FORMATION OF NATIONAL LITERATURE CANON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma AKSAKAL - Ömer YİLAYAZ - Mustafa UĞRAŞ  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Sayı 18, s.539-548

IDENTIFICATION OF THE VIEWS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ON RENEWABLE ENERGY SOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah SERDAR - Mehmet DEMİREL - Duygu HARMANDAR DEMİREL - Veli Ozan ÇAKIR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ALGI DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 18, s.549-560

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF LEISURE PERCEPTION AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şengül DEMİREL  
HİNDUİZM’İN TARİHSEL SERÜVENİ
Sayı 18, s.561-577

HISTORICAL EVOLUTION OF HINDUISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU - Fatih SARIMEŞE  
DAVUD AĞA CAMİİSİ VE HAZİRESİ
Sayı 18, s.578-606

DAVUD AGHA MOSQUE AND CEMETERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3970
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AKHANLI  
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARINA YAPILAN MÜDAHALELERİN YARATICILIK VE SANATSAL GELİŞİME ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 18, s.607-613

TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS THE EFFECTS OF INTERFERENCES TO STUDENTS’ STUDIES ON CREATIVITY AND ART DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba KAPLAN - Fatma KIZDIRICI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “KÜLTÜREL ETKİLEŞİM”E İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 18, s.614-627

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHING SECOND GRADER STUDENTS REGARDING “CULTURAL INTERACTION”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatef Faghanı NOBARI  
ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE STRES DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BUNA YÖNELİK BİR UYGULAMA
Sayı 18, s.628-652

THE RELATION BETWEEN JOB SATISFACTION AND STRESS LEVEL OF EMPLOYEES AND A STUDY ON THIS APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Mehmet GÖRÜNÜ - Serap MUNGAN AY  
ÖZEL FİTNESS MERKEZLERİNE DEVAM EDEN BİREYLERİN SPOR EKONOMİSİNE KATKISININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 18, s.653-671

INVESTIGATION OF CONTRIBUTION TO SPORTS ECONOMY BY DEMOGRAPHIC VARIABLES IN CONTINUOUS FITNESS CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şengül ACİL  
SANATTA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE VE KADIN İMGESİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 18, s.672-685

A GENREAL OVERWİEV OF ART IN THE GENDER ROLES AND WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3946
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş ÖZAYTEN  
FİLM YAPIMININ AŞAMALARI
Sayı 18, s.686-694

THE STAGES OF THE FILM PRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal AKKAYNAK  
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ ve GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 18, s.695-717

REAL ESTATE VALUATION AND AN APPLICATION ON REAL ESTATE VALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3898
Özet | Abstract | Tam Metin |

Teymur AGHALAR - Çiğdem ÖZARI  
ELECTRE MODELİ KULLANILARAK TEDARİKÇİ SEÇİMİ
Sayı 18, s.718-726

SELECTION OF BEST SUPPLIER WITH USING ELECTRE MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri