Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCandan ÜLKÜ  
ARAPGİR HACI YAHYA CAMİİ
Sayı 19, s.1-20

HACI YAHYA MOSQUE (ARAPGİR /MALATYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÇOBAN - Mehmet TEMİR  
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ
Sayı 19, s.21-34

POSITION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4009
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN - Özgür ALGAN  
MEKÂN TASARIMI BAĞLAMINDA YAŞANILMIŞ MEKÂNLARIN İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜ: HEREKE SÜMERBANK LOJMANLARININ EĞİTİM BİNASINA DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.35-49

FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF SPACES IN THE CONTEXT OF SPACE DESIGN: AN EXAMPLE OF THE TRANSFORMATION OF HEREKE SÜMERBANK LODGINGS TO THE EDUCATIONAL SITE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4008
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÇOBAN - Turgut İLERİ - Mehmet TEMİR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA BETİMSEL BİR BAKIŞ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.50-69

A CONTINUOUS OVERVIEW OF BOOK READING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS: AMERICAN UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
SULTAN III.MUSTAFA VE SULTAN I.ABDÜLHAMİD DEVRİ İSTANBUL ÇEŞMELERİ
Sayı 19, s.70-115

SULTAN III. MUSTAFA AND SULTAN ABDULHAMID AGE ISTANBUL FOUNTAINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge GÖNCÜ  
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN KIYISINDA SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜMÜN YÜZYILLIK YALNIZLIKLA BULUŞMASI
Sayı 19, s.116-129

THE MEETING OF SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM AND YÜZYILLIK YALNIZLIK IN THE MAGICAL REALISM COAST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent SEZAL  
TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE MOBİL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Sayı 19, s.130-143

MOBILE TECHNOLOGY PRACTICES IN TURKISH INSURANCE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GÜRSES  
VATANDAŞLARIN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: GÜVEN VE RİSK ALGISI DEĞİŞKENLERİ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA
Sayı 19, s.144-158

FACTORS AFFECTING CITIZEN ADOPTION OF E-GOVERNMENT: A RESEARCH IN THE CONTEXT OF TRUST AND PERCEIVED RISK VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feza SOLAK TUYGUN  
ULUS-ÜSTÜ PARLAMENTODA SİYASİ GRUPLARARASI KOALİSYONLAR: ETKİNLİK VE ETKİLEŞİM SÜREÇLERİ İLE İNTERGRUPLAR
Sayı 19, s.159-177

COALITION AMONG POLITICAL GROUPS ON SUPRANATIONAL PARLIAMENT: INTERGROUPS BY MEANS OF THEIR EFFICIENCY AND INTERACTION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher ATMACA  
KAHRAMANMARAŞLI KALEM ŞAİRLERİN ATIŞMA ÖRNEKLERİ
Sayı 19, s.178-203

POETRY SLAM EXAMPLES OF PEN POETS FROM KAHRAMANMARAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz KINDAP TEPE - Güzin SANCAR - Sihem ALTIN - Özlem KANAT - Ayşe Gizem ŞAHİN  
EVLAT EDİNMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Sayı 19, s.204-217

ATTITUDES ABOUT CHILD ADOPTION: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin KULA  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE AİLENİN EKONOMİK GÜCÜNE GÖRE ÖFKE YAŞANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 19, s.218-234

EVALUATION OF UNIVERSITY STUDENTS 'GENDER AND ANIMAL EXPENDITURES ACCORDING TO THE ECONOMIC DRIVING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra GÜR ÜSTÜNER  
TEKSTİLDE SANAT ve TASARIMIN ENDÜSTRİ ile BULUŞMASI: BAUHAUS DOKUMA ATÖLYESİ
Sayı 19, s.235-252

COLLABORATION of ART AND DESIGN with INDUSTRY in TEXTILES: BAUHAUS WEAVING WORKSHOP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3974
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif GÜRSOY  
İZMİR, HATUNİYE CAMİSİ
Sayı 19, s.253-265

IZMIR, HATUNIYE MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel TANYERİ MAZICI - Nur Banu ATEŞ  
PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLER (MPR) UYGULAMALARINDA İLİŞKİSEL YAKLAŞIM: CHATBOT ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.266-278

RELATIONAL APPROACH IN MARKETING PUBLIC RELATIONS (MPR) PRACTICES: THE CASE OF CHATBOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem ÇAMBAY  
BİLİNMEYEN ANLAM DÜNYASININ MEDYADA SUNUMU: DELİLİK
Sayı 19, s.279-288

PRESENTATION OF THE UNKNOWN SENSE OF THE WORLD: MADNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan VURAL  
BİLGİNİN DENEYİMLENME SÜRECİNDE GÜNCEL ARAYÜZ KULLANIMLARI
Sayı 19, s.289-301

CURRENT INTERFACE USES IN THE EXPERIENCE OF KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut İLERİ  
II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN EKONOMİ POLİTİKALARI
Sayı 19, s.302-316

ECONOMI POLICIES IN TURKEY DURING II. WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent DOĞAN  
TRAKYA AĞIZLARINDA ORGAN ADLARI
Sayı 19, s.317-335

ORGAN NAMES IN THRACIAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4014
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai AKAY  
ÜNİVERSİTELERİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKKEN OYNADIKLARI GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ ARAŞTIRILMASI
Sayı 19, s.336-354

TO RESEARCH THE TRADİTİONAL CHİLDREN'S GAMES THAT UNİVERSİTY CHİLD DEVELOPMENT STUDENTS PLAY DURİNG THEİR CHİLDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem YILDIRIM  
CINEMA NOVO: AÇLIĞIN ESTETİĞİ VE "ELDE BİR KAMERA, KAFADA BİR FİKİR"
Sayı 19, s.355-366

CINEMA NOVO: AESTHETIC OF HUNGER AND "CAMERA IN HAND, IDEA IN MIND"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan TEKİN - Jale YAZGAN  
AFET YÖNETİM SÜRECİNDE MEDYANIN ROLÜ
Sayı 19, s.367-374

ROLE OF MEDIA IN DISASTER MANAGEMENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNEŞ - Şafak NARBAY  
SERMAYE PİYASALARINDA TAHVİL VE PAYLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
Sayı 19, s.375-390

TAXATION OF BONDS AND SHARES IN CAPITAL MARKETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3972
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÇAKIR  
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE BAĞLI NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİ
Sayı 19, s.391-413

TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 WITH REGARD TO THE TRANSFER OF REGISTERED SHARES OF THE JOINT STOCK COMPANIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali DEMİR  
BANKACILIK SEKTÖRÜNE AİT TEMEL BİLGİLER: ÇANKIRI ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.414-425

BASIC INFORMATION REGARDING THE BANKING SECTOR: CANKIRI INSTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru AÇIK TURĞUTER  
POLİSİYE ROMANDA MODERN BİREY: DEDEKTİF REMZİ ÜNAL
Sayı 19, s.426-438

MODERN INDIVIDUAL IN DETECTIVE STORY: DETECTIVE REMZI ÜNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil ALTUN - Mevlüde DOĞAN  
TEOG SINAVI MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 19, s.439-447

ANALYSIS OF MATHS QUESTIONS OF TEOG EXAM ACCORDING TO THE RENEWED BLOOM TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşem Selen MANTOĞLU  
14 EKİM 1973 GENEL SEÇİMİNİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE SOSYAL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA BİR ANALİZİ
Sayı 19, s.448-464

AN ANALYSIS OF OCTOBER 14, 1973 GENERAL ELECTION IN THE CONTEXT OF THE REPUBLICAN PUBLIC PARTY AND SOCIAL DEMOCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan GÜVERCİN  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YEŞİL LOJİSTİĞİN ÖNEMİ DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Sayı 19, s.465-481

THE IMPORTANCE OF GREEN LOGISTICS FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT IMPLEMENTATION EXAMPLES FROM THE WORLD AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza BAŞÜN - Mevlüde DOĞAN  
ÇARPANLAR VE KATLAR ALT ÖĞRENME ALANIN OYUNLA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 19, s.482-491

MULTİPLİERS AND MULTİPLES STUDENT LEARNİNG NEGOTİATİONS ON LEARNİNG İN THE LOWER LEARNİNG FİELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal UÇACAK - İbrahim Ethem TAŞ  
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BÜROKRATİK İŞLEMLERİN AZALTILMASINDA UYAP UYGULAMASININ ÖNEMİ
Sayı 19, s.492-513

THE IMPORTANCE OF UYAP IMPLEMENTATION IN REDUCING OF BUREAUCRACY IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal SÜMER - Zafer UTLU  
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ MESLEK GRUPLARI İÇİN MYK TARAFINDAN YAYINLANAN ULUSAL YETERLİLİKLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Sayı 19, s.514-527

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN NATIONAL QUALIFICATION PUBLISHED BY MYK FOR HAZARDOUS AND VERY HAZARDOUS JOB GROUPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin TİMUR  
FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF)’NDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 19, s.528-540

DETERMINATION OF THE LEVEL OF FINANCIAL LITERARY: A RESEARCH IN THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES OF MERSİN UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3990
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TANRIVERDİ  
OTMAN BABA VE TARİHSEL FONKSİYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 19, s.541-551

EVALUATION ON OTMAN'S FATHER AND HISTORICAL FUNCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem ÇİMEN - Jale DENİZ  
ORTAOKUL MEZUNU ÖĞRENCİLERİN MÜZİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.552-574

INVESTIGATION OF MUSICAL LITERACY LEVELS OF MIDDLE SCHOOL GRADUATE STUDENTS: THE CASE OF KOCAELİ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri