Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGözde ÇOLAKOĞLU SARI  
OSMANLI-TÜRK MÜZİĞİ “BESTELEME” GELENEĞİNDE GİZLİ KALAN ARİTMETİK: VEZİN-USUL VE GÜFTE
Sayı 20, s.1-17

ARITHMETIC HIDDEN IN OTTOMAN TURKISH MUSIC “COMPOSITION” SYTLE: VEZIN-USUL AND GUFTE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4065
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümtaz KAYA - Şirin OKYAYUZ  
GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİ SINIFLARINDA YARATICILIĞI VE ÇOKDİSİPLİNLİĞE GEÇİŞİ DESTEKLEMEK ÜZERE TASARLANMIŞ EĞİTİM VERMEK
Sayı 20, s.18-35

PROVIDING TRAINING THAT ENCOURAGES MULTIDISCIPLINARITY AND CREATIVITY IN THE AUDIOVISUAL TRANSLATION CLASSROOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun YILDIZ - Merve Görkem ZEREN AKBULUT  
İSLAM MEZHEPLERİ İLE KÜLTÜR COĞRAFYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE YÖNTEMSEL BİR YAKLAŞIM
Sayı 20, s.36-50

A METHODOLOGICAL APPROACH WITH REGARD TO THE RELATIONSHIPS BETWEEN ISLAMIC SECTS AND THE CULTURAL GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emek ÜŞENMEZ  
İNGİLTERE (MANCHESTER) JOHN RYLANDS KÜTÜPHANESİNDEKİ ÇAĞATAYCA YAZMA ESERLER
Sayı 20, s.51-78

CHAGATAI (CHAGATAI TURKISH) MANUSCRIPTS IN THE JOHN RYLANDS UNIVERSITY LIBRARY (AT MANCHESTER) IN THE UK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ÖZDEMİR - Gizem KAŞIKÇI  
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE YOKSULLUK SORUNU
Sayı 20, s.79-98

POVERTY PROBLEMS IN TRANSITION COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
TÜRKİYE’DE KENTSEL YERLEŞİM VE KONUT GELİŞİMİ: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İZMİT ÖRNEĞİ
Sayı 20, s.99-122

URBAN SETTLEMENT AND HOUSING DEVELOPMENT IN TURKEY: PAST AND PRESENT EXAMPLE OF İZMİT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ - M. Deniz ZÖHRE TÜRKMENOĞLU  
HEMŞİRELİK ÖĞRENIMI GÖREN BİRİNCİ VE SON SINIF ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 20, s.123-136

ATTITUDES OF DETERMINE FIRST AND FINAL CLASS OF NURSING STUDENTS’ REGARDING TO GENDER ROLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram AYNA  
RUSLARIN KÜRT AŞİRETLERİYLE İLİŞKİLERİNDE ABDÜRREZZAK BEDİRHAN’IN FAALİYETLERİ (1906-1915)
Sayı 20, s.137-153

ABDURREZZAK BEDIRHAN'S ACTIVITIES IN RELATION TO THE KURDISH TRIBES OF THE RUSSIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu CELAYİR  
DENETİMDE HİLE VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLE RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Sayı 20, s.154-167

FRAUD IN AUDITING AND FRAUD RISK ASSESSMENT PROCESS FOR AN INDEPENDENT AUDITOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4074
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
FİLİSTİNLİ ŞAİR MAHMUD DERVİŞ’İN ŞİİRLERİNDE KİMLİK SORUNU
Sayı 20, s.168-183

THE IDENTITY PROBLEM IN POETRY OF PALESTINIAN POET MAHMOUD DARWISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan ÇETİN  
KARA WALKER’IN KARA GÖLGELERİ
Sayı 20, s.184-191

THE DARK SHADOWS OF KARA WALKER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner ALGI - Zeynep SEYHAN  
ÇALGI EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK SORUNLARI
Sayı 20, s.192-208

HEALTH PROBLEMS IN INSTRUMENTAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4036
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge GÖZENER - Zuhal CUMA GÖL  
BİREYLERİN YOKSULLUK KAVRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 20, s.209-218

THE THOUGHTS OF INDIVIDUALS ON THE CONCEPT OF POVERTY: THE CASE OF OSMANIYE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4023
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile ÇETİN - Habibe MAVİSU  
HEDEF BELİRLEME = NESNEL KARİYER BAŞARISI???
Sayı 20, s.219-241

GOAL SETTING= OBJECTIF CAREER SUCCESS???
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4039
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziya TOK  
ANALYSE COMPARATIVE DES TRADUCTIONS DU DISCOURS RAPPORTÉ DU FRANCAIS EN TURC
Sayı 20, s.242-256

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSLATIONS OF THE REPORTED SPEECH FROM FRENCH TO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin SARİKAYA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 20, s.278-289

EVALUATION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS’ READING HABITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma YAŞAR EKİCİ  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 20, s.290-305

EXAMINATION OF COMMUNICATION SKILLS OF THE CHILDREN WHO ATTEND PRESCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
TASAVVUF EDEBİYATINDA VEYSEL KARANİ
Sayı 20, s.306-324

VEYSEL KARANİ IN SUFI LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Teceli KARASU  
İMAM HATİP OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ
Sayı 20, s.325-343

RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY AND OCCUPATIONAL BURNOUT OF TEACHERS WHO TEACH AT IMAM HATIP (RELIGIOUS ) SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4031
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi GÖKÇE - Gamze GÖRGÜNAY  
PORSELEN YÜZEYLERDE UYGULANAN SIRÜSTÜ FIRÇA DEKOR TEKNİĞİ
Sayı 20, s.344-358

OVERGLAZE BRUSHWORK TECHNIQUE APPLIED ON PORCELAIN SURFACES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen ARSLAN KOÇKAYA - Hüdaverdi BİRCAN  
TARIMSAL MEKANİZASYONDA MARKA ALGISI: SİVAS ÖRNEĞİ
Sayı 20, s.359-371

AGRICULTURAL MECHANIZATION IN BRAND PERCEPTION: EXAMPLE OF SIVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4051
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut YAHŞİ - M. Safa YEPREM  
KUR'AN-I KERİM TİLAVETİNİN MÜZİKAL ANALİZİ (FATİH ÇOLLAK'IN OKUYUŞUNDAN FATİHA SÛRESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 20, s.372-405

THE MUSICAL ANALYSIS OF QUR'AN RECITATION (FATIH COLLAK'S RECITATION OF SURAH AL FATIHA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen ESER  
MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLALİ NETİCESİNDE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI
Sayı 20, s.406-417

INDIVIDUAL APPLICATION RELEVANT FOR PROBLEMS OF REASONABLE TREATMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim BİNİCİ  
1815 VİYANA KONGRESİ VE ŞARK MESELESİ
Sayı 20, s.418-427

1815 VIENNA CONGRESS AND THE EAST PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercüment ÖZDEMİR - Nesrin ÇOBANOĞLU  
ÇEVRE ETİĞİ AÇISINDAN ORMANCILIK ETİĞİ
Sayı 20, s.428-442

FORESTRY ETHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bazirgan VERDİYEV - Osman ÖZKUL  
İSTANBUL’DA EĞITIM GÖREN AZERBAYCAN UYRUKLU ÖĞRENCILERIN SOSYO-KÜLTÜREL UYUM SORUNLARI
Sayı 20, s.443-457

SOCIO-CULTURAL ADAPTATION PROBLEMS OF AZERBAİJANİ STUDENTS STUDYING IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece ÇETİN  
YENİ MEDYA SANAT PRATİKLERİNİN SERGİLENMESİNDE KÜRATÖRYEL UYGULAMA OLARAK ETKİLEŞİM VE İZLEYİCİ DENEYİMİ
Sayı 20, s.458-472

INTERACTION AND AUDIENCE EXPERIENCE AS A CURATORIAL PRACTICE IN DISPLAYING NEW MEDIA ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin USLU  
DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
Sayı 20, s.473-497

EXCHANGE RATE, INFLATION AND ANALYSIS OF ECONOMETRIC IMPACT ON TURKEY'S FOREIGN TRADE OF INTEREST RATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HAREM II
Sayı 20, s.498-500

HAREM II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri