Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Nafiz DURU - Vildan BAYRAM  
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYETİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA
Sayı 21, s.1-13

INTERNATIONAL STUDENTS’ SATISFACTION SURVEY AND A CASE TUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel KOÇ  
SCHOPENHAUER FELSEFESİNDE “DÜNYANIN ACILARI ÜZERİNE”
Sayı 21, s.14-30

“ON THE SUFFERINGS OF THE WORLD” IN THE PHILOSOPHY OF SCHOPENHAUER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feza SOLAK TUYGUN  
GRUP TEORİSİ BAĞLAMINDA AB KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE EUROGRUPLAR: TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİCİ VE SİVİL GRUPLARIN EUROGRUPLARDA TEMSİLİ
Sayı 21, s.31-48

EUROGRUPS IN DECISION MAKING PROCESS IN THE CONTEXT OF GROUP THEORY: REPRESENTED IN THE EUROGROUPS OF PRODUCERS AND CIVIL GROUPS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah DURMUŞ  
OKTAY RİFAT’IN “TELLİ TELEFON” ŞİİRİNİ MİCHAEL RIFFATERRE’İN SEMİYOTİK ŞİİR ELEŞTİRİSİ KURAMINA GÖRE YENİDEN ANLAMLANDIRMA DENEMESİ
Sayı 21, s.49-56

REDEFINE OKTAY RIFAT'S "TELLİ TELEFON" POEM IN THE CONTEXT OF SEMIOTIC POETRY CRITIQUE THEORY OF MICHAEL RIFFATERRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Benan YÜCEBALKAN - Nilay KARASAKAL  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞI İLE UMUTSUZLUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: HEMŞİRELER ÖRNEĞİ
Sayı 21, s.57-70

A STUDY TO DETERMİNE THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR BEHAVIOR AND HOPELESSNESS LEVEL OF EMPLOYEES IN THE HEALTH SECTOR: NURSES SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKŞİT  
ANKARA’NIN SELÇUKLULAR DEVRİNDEKİ KENTSEL GELİŞİMİNE DAİR NOTLAR
Sayı 21, s.71-79

NOTES ON THE URBAN DEVELOPMENT OF ANKARA DURING THE PERIOD OF SELJUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan OĞUZ  
HOLDİNGLER ARASI REKABET SÜRECİNDE GAZETECİLER VE TÜRK MEDYASI’NDA “TETİKÇİLİK” KAVRAMI (2002-2007)
Sayı 21, s.80-97

JOURNALISTS IN THE PROCESS OF COMPETITION AMONG HOLDINGSAND THE CONCEPT OF TRIGGE R-MEDIA IN THE TURKISH MEDIA (2002-2007)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4057
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TOZLU  
SOSYAL MEDYA HADİS PAYLAŞIMLARINDA TEKFİR PROBLEMİ
Sayı 21, s.98-116

HADITH SHARING ON SOCIAL MEDIA AND TAKFIR PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yesim ALİEFENDİOĞLU - Sevilay BOSTANCI  
YEREL YÖNETİMLERDE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARININ YAPILABİLİRLİĞİ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BATIKENT-SİNCAN-TÖREKENT METRO HATTI ÖRNEĞİ
Sayı 21, s.117-142

FEASIBILITY OF RAIL SYSTEM INVESTMENTS IN LOCAL GOVERNMENTS: THE CASE OF ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY, BATIKENT-SINCAN-TOREKENT SUBWAY LINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru DAVULCU  
OSMANLI DEVLETİ’NDE YAYINLANAN İLK MİZAH İLAVESİ TERAKKİ-İ EĞLENCE’DE DÖNEMSEL ELEŞTİRİLER
Sayı 21, s.143-164

SEASONAL CRITICISM AT THE FIRST HUMOR SUPPLEMENT PUBLISHED TERAKKİ-İ EĞLENCE IN THE OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem TATLI  
ÇEVRECİ TÜKETİCİLERE ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİR İLETİŞİM YÖNTEMİ OLARAK YEŞİL REKLAMCILIK: KURAMSAL BİR ÇERÇEVE
Sayı 21, s.165-178

GREEN ADVERTISING AS A COMMUNICATION METHOD TO REACH AT ENVIRONMENTAL CONSUMERS: A THEORETICAL FRAMEWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KUL - Abdullah BENSİZ  
AMATÖR FUTBOLCULARIN ALGILARINA GÖRE ANTRENÖRLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 21, s.179 -193

EXAMINATION OF THE LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF COACHES ACCORDİNG TO THE PERCEPTİONS OF THE AMATEUR FOOTBALL PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Tatar  
MARCEL DUCHAMP’IN SANATI VE 21. YÜZYIL SANATINA ETKİLERİ
Sayı 21, s.194-206

MARCEL DUCHAMP’S ART AND ITS EFFECT OF 21th CENTURY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4113
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Hakkı KAYNAK  
KONYA’NIN SOMUT KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN İNANÇ TURİZMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 21, s.207-216

THE EVOLUTION OF KONYA'S TANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ragıp TARANÇ  
AKDENİZ SİNEMASINDA KADIN
Sayı 21, s.217-230

WOMAN IN MEDITERRANEAN CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman GÜVEN  
SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNDE SİYASAL PAZARLAMA VE İMAJ ÇALIŞMALARI
Sayı 21, s.231-245

POLITICAL MARKETING AND IMAGE STUDIES IN THE POLITICAL COMMUNICATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sonnur ÖZDEMİR  
MİHRİ MÜŞFİK (RASİM)’İN SANAT EĞİTİMİ AÇISINDAN YERİ VE ÖNEMİ
Sayı 21, s.246-251

MİHRİ MÜŞFİK (RASİM)’ S POSITION AND IMPORTANCE IN TERMS OF ART EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talha BAYIR - Nurcan YÜCEL - Atilla YÜCEL  
GELENEKSEL PAZARLAMA KARMASININ NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 21, s.252-275

ASSESMENT OF TRADITIONAL MARKETING MIX FROM NEUROMARKETING PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4079
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan FIRAT  
VEKÂLET TEORİSİ: ENRON VE SHELL OLAYLARI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
Sayı 21, s.276-299

Agency Theory: An Analysis on Enron and Shell Cases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feryat BULUT  
GENÇLİK OLAYLARININ ULUSLARARASI BOYUTU VE TÜRKİYE’DE 68 KUŞAĞI GENÇLİK OLAYLARI
Sayı 21, s.300-311

THE INTERNATIONAL DIMENSION OF YOUTH EVENTS AND YOUTH EVENTS OF 68 GENERATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar GÜRÇAY  
“KORKTUĞUM ŞEY” ŞİİRİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL İNCELEMESİ
Sayı 21, s.312-320

A SEMIOTIC STUDY OF "KORKTUĞUM ŞEY" (THE THING THAT I FEAR) POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağıl ÖNGEN - Sema BUZ  
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI
Sayı 21, s.321-338

ANTI-POVERTY POLICIES IN TURKEY THROUGH GENDER EQUALITY PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4087
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ERDEK  
AŞAĞIDOLAYLAR VE YUKARIDOLAYLAR KÖYLERİNDE - SİMAV TESPİT EDİLEN BİR GRUP CİCİM DOKUMA
Sayı 21, s.239-348

AŞAĞIDOLAYLAR AND YUKARIDOLAYLAR VILLAGES - SIMAV A GROUP WEAVING THAT IS DETECTED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ATLI - Nurcan YÜCEL- Erkan GÜLTER  
GÖÇ HAREKETLERİNİN KAHRAMANMARAŞ İLİNDEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
Sayı 21, s.349-359

THE EFFECTS OF IMMIGRATION MOVEMENTS IN KAHRAMANMARAŞ BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Menekşe ŞAFAK - Zeliha BAŞKURT - Ferdi BAŞKURT - Tuba İNCE PARPUCU  
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Sayı 21, s.360-374

THE WAYS OF COPING WİTH THE STRESS AND RELATED FACTORS AMONG PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma AKILLI - Giray FİDAN  
ROALD DAHL’IN JAMES AND THE GIANT PEACH ADLI ESERİNİN TÜRKÇEDEKİ İKİ ÇEVİRİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 21, s.375-387

A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TURKISH TRANSLATIONS OF THE WORK ENTITLED JAMES AND THE GIANT PEACH BY ROALD DAHL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu KORKULUTAŞ - Ali ÖZER  
BİREYSEL YATIRIMCILARIN FİNANSAL VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ERZİNCAN İLİNDE BİR ÇALIŞMA
Sayı 21, s.388-403

A STUDY ON ERZİNCAN RELATIONSHIP ON THE FINANCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL INVESTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin KUŞ  
I. MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİ'Nİ OLUŞTURAN PARTİLERİN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞLARI
Sayı 21, s.404-423

THE NATIONALIST APPROACH OF THE PARTIES THAT FORMING OF FIRST NATIONALIST FRONT GOVERNMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup TARCAN - Ali ÖZER  
KURUMLAR VERGİSİ ALGISI ÜZERİNE ERZİNCAN İLİNDE BİR ÇALIŞMA
Sayı 21, s.424-438

A CASE STUDY ABOUT CORPORATE TAX PERCEPTION IN ERZİNCAN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil METİN - Ali Murat KIRIK  
TARAFTAR-FUTBOLCU ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ÖNEMİ: GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ÖRNEĞİ
Sayı 21, s.439-455

THE ROLE AND IMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA IN THE CONTEXT OF FANS – PLAYERS INTERACTION: THE CASE OF GALATASARAY SPORTS CLUB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BILINMEYEN AKTÖRLERI VE OLAYLARI ILE SON DÖNEM OSMANLI MIMARLIĞI
Sayı 21, s.456-459

OTTOMAN ARCHITECTURE IN THE LAST PERIOD WITH UNKNOWN AC-TORS AND EVENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri