Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Devrim TOPSES  
2. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MODERNLEŞME SÜRECİNİN BAZI SINIFSAL ÇELİŞKİLERİ
Sayı 22, s.1-6

SOME CLASS PARADOXES OF THE MODERNIZATION PROCESS OF THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Âlâ SİVAS GÜLÇUR  
YAVUZ TURGUL SİNEMASINDA DEĞİŞİM TEMASI EKSENİNDE YOL AYRIMI FİLMİNİN OKUMASI
Sayı 22, s.7-18

READING YOL AYRIMI MOVIE FROM THE PERSPECTIVE OF CHANGE THEME IN YAVUZ TURGUL’S CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol DURAN - Gülfikar GÜRSOY  
İLKOKULDA SORU VE ANLAMA İLİŞKİSİ
Sayı 22, s.19-36

THE RELATIONSHIP BETWEEN QUESTIONS AND UNDERSTANDING IN PRIMARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir PEPE - Ahmet SANCAR  
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İKAMET YERİ VE ÇALIŞILAN İLLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 22, s.37-52

INVESTIGATION OF JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF INDIVIDUALS WORKING AT PROVINCIAL DIRECTORATES OF YOUTH SERVICES AND SPORTS BY THEIR PLACE OF RESIDENCE AND PROVINCES WORKED IN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf DEMİR  
SESLETİM ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINA İLETİŞİMSEL ÇERÇEVEDE İKİNCİ BİR BAKIŞ
Sayı 22, s.53-65

RECONSIDERING PRONUNCIATION TEACHING PRACTICES WITHIN THE COMMUNICATIVE FRAMEWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ULUTAŞ  
İŞ DOYUMU ve ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Sayı 22, s.66-77

A FIELD STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ASLAN ÇETİN - Nazan KORUCUK  
YEŞİL PAZARLAMA BAĞLAMINDA YEŞİL TÜKETİCİ DAVRANIŞI; STARBUCKS ÖRNEĞİ
Sayı 22, s.78-89

GREEN CONSUMER BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF GREEN MARKETING; EXAMPLE OF STARBUCKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SÖNMEZ  
AYFER TUNÇ’UN AZİZ BEY HADİSESİ ÖYKÜSÜNDE KURGU VE ANLATIM
Sayı 22, s.90-110

FICTION AND NARRATION IN THE AYFER TUNÇ’S STORY OF AZİZ BEY HADİSESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Nilüfer SÜZEN  
DÜNDEN BUGÜNE RESİMLİ KİTAP ETİKETLERİ (EXLİBRİS) ÜZERİNE
Sayı 22, s.111-124

ON THE BOOK LABELS WITH PICTURE (EXLIBRIS) PAST AND PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah DURMUŞ  
NAZIM HİKMET’İN “HASRET-02” BAŞLIKLI ŞİİRİNİ PSİKANALİTİK KURAMA GÖRE YENİDEN ANLAMLANDIRMA DENEMESİ
Sayı 22, s.125-130

ATTEMPT TO RE-INTERPRET POETRY OF NAZIM HİKMET TITLED "HASRET-02" ACCORDING TO PSYCHOANALYTIC THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih SONA  
NECÂTÎ BEY’İN GARÎB REDİFLİ GAZELİNİN ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA İNCELENMESİ
Sayı 22, s.131-142

EXAMINATION OF NECATİ BEY’S GAZELLE REPEATED VOICED GARIB WITH ONTOLOGICAL ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar BALSEÇEN  
KAVRAMSAL SANATTA DESENE DÖNÜŞEN YAZI: TRACEY EMİN ÖRNEĞİ
Sayı 22, s.143-156

WRITING TURNS INTO A PATTERN IN CONCEPTUAL ART: THE EXAMPLE OF TRACEY EMIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ragıp TARANÇ - Melih TOMAK  
BİR FİLM TÜRÜ OLARAK POLİSİYENİN İPUÇLARI VE SUÇ KAVRAMI
Sayı 22, s.157-171

A FILM TYPE AS THE CONCEPT OF MYSTERY AND CRIME TIPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4135
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YAMAN - Mustafa ŞAHİN  
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE BULUNAN İNGİLİZCE İLE İLGİLİ LİSANS PROGRAMLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
Sayı 22, s.172-187

A COMPARATIVE LOOK AT THE ENGLISH-RELATED UNDERGRADUATE PROGRAMS AT TURKISH UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göktürk KALKAN  
BASEL BANKACILIK DENETİM KOMİTESİNİN KURUMSAL YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ İLKELERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 22, s.188-207

THE REVIEW OF THE BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION’S PRINCIPLES FOR ENHANCING CORPORATE GOVERNANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin de THORPE MİLLARD  
TOPLUM MÜZİK YAŞAMINI ETKİLEMEDE KİTLE MEDYASI KÜLTÜRÜ
Sayı 22, s.208-213

MUSICAL MEDIA DEVELOPMENT IS IMPACTED BY SOCIETY CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR - Nusret YILMAZ  
BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI
Sayı 22, s.214-231

ONE FACT TWO DREAMS: THE EASTERN MAN REFLECTED İN THE NOVELS OF YAŞAR KEMAL AND KEMAL TAHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan ÇETİN - Ersan SARIKAHYA  
ÇAĞDAŞ SANATTA REFERANS OLGUSU
Sayı 22, s.232-238

REFERENCE CASE IN CONTEMPORARY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4181
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim BOZKURT  
TANİN GAZETESİ’NE GÖRE I.DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLAMA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRİŞ SÜRECİ
Sayı 22, s.239-265

THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR AND THE OTTOMAN EMPIRE'S INTRODUCTİON PROCESS TO WAR ACCORDING TO TANIN NEWSPAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan SARIKAHYA - Ayhan ÇETIN  
KAVRAMSAL SANATIN ÖNEMI VE GRAFIK TASARIMDA ZAMAN, MEKAN VE HAREKETE ETKISI
Sayı 22, s.266-283

THE IMPORTANCE OF CONCEPTUAL ART AND THE EFFECTIVE OF TIME, SPACE AND MOVEMENT IN GRAPHIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim KUBAR - Muhammed KÜÇÜKHAZAR  
YENİ SANAL İLETİŞİM ORTAMI SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 22, s.284-328

NEW VIRTUAL COMMUNICATION ENVIRONMENT AN APPLICATION ON THE USE OF SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra MANKAN - Ezgi GÜRER ÖZEL  
ADLİYEDE ÇALIŞAN KADINLARIN BESLENME DURUMU VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 22, s.329-348

INVESTIGATION OF NUTRITIONAL HABITS OF WORKING WOMEN IN COURTHOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık ARMUTLU  
ZÂTÎ’NİN ŞEM’ Ü PERVÂNE MESNEVİSİ’NDE SOSYAL HAYAT VE MOTİFLER
Sayı 22, s.349-371

SOCIAL LIFE AND MOTIVES IN ZÂTÎ’S ŞEM’ Ü PERVANE MASNAVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk YÜCEL  
AMASYA TÜRKÜLERİNİN SÖZ VE MÜZİK UNSURLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Sayı 22, s.372-386

A STUDY OF AMASYA FOLK SONGS IN TERMS OF LYRICAL AND MUSİCAL ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ALBAYRAK  
ULUSLARARASI TEAMÜL HUKUKU HAKKINDAKİ ULUSLARARASI HUKUK KOMİSYONU’NUN TASLAK SONUÇLARININ ÇEVİRİSİ VE İNCELENMESİ
Sayı 22, s.387-400

THE TRANSLATION AND EVALUATION OF THE DRAFT CONCLUSIONS OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION ABOUT INTERNATIONAL CUSTOMARY LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ERYÜRÜK  
OSMANLI DEVLETİ VE BÜROKRASİ
Sayı 22, s.401-411

OTTOMAN STATE AND BUREAUCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamile ÇETİN - Selami TURAN  
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE BALKAN COĞRAFYASININ İZLERİNİ SÜRMEK
Sayı 22, s.412-437

ROLLING OF THE BALKAN GEOGRAPHY IN THE CLASSICAL TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda ACAR - Aşkın ÖZDAĞOĞLU  
HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE OPTİMAL KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ
Sayı 22, s.438-453

OPTIMAL PLANT LOCATION SELECTION IN APPAREL COMPANY BY USING MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YİĞİTOĞLU  
SANATÇININ BAKIŞ AÇISI VE METNİ KURGULAMASI BAĞLAMINDA MATEMATİK VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 22, s.454-464

AN INVESTIGATION ON RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICS AND LITERATURE WITHIN THE CONTEXT OF ARTIST’S PERSPECTIVE AND TEXT FICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabıa COBAN KAYNAK - Rıza GÖKLER  
ÇOCUK REFAHI KURUMLARINDA TÜKENMİŞLİK
Sayı 22, s.465-475

BURNOUT IN CHILD WELFARE INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybala LALE  
KAOS TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ARAP BAHARININ İNCELENMESİ
Sayı 22, s.476-491

ANALYSIS OF ARAB SPRING IN THE FRAMEWORK OF CHAOS THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna ÖZGÜZEL  
EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAMESİ’NDE KADIZADELİLER VE SİVASİLER KAVGASI
Sayı 22, s.492-504

THE RIGHTS OF KADIZADELİLER AND SİVASİLER ITINERARY OF EVLİYA ÇELEBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhamit TOPRAK  
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN DELİ KURT ROMANINDA KAHRAMANIN YOLCULUĞU BAĞLAMINDA DELİ KURT’UN ERGİNLENME SÜRECİ
Sayı 22, s.505-514

DELİ KURT’S MATURING PROCESS WITHIN THE CONTEXT OF THE PROTAGONIST’S JOURNEY IN HUSEYIN NIHAL ATSIZ’S DELİ KURT NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali UGAN  
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ İDEOLOJİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 22, s.515-531

DEVELOPMENT PROCESS OF TURKISH NATIONALISM IDEOLOGY AND EFFECTS OF GLOBALIZATION ON TURKISH NATIONALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga ÜRÜN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MÜZİKTE ESTETİK
Sayı 22, s.532-534

AESTHETIC IN MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri