Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


23 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenElmas ŞAHİN  
ADALET AĞAOĞLU'NUN BİR DÜĞÜN GECESİ’NE POSTMODERN VE ABSÜRD YAKLAŞIMLAR
Sayı 23, s.1-13

POSTMODERN AND ABSURD APPROACHES TO ADALET AĞAOĞLU'S A WEDDING NIGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KURT - Simge GÖK - Simge DEMİR  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MONTESSORİ YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 23, s.14-24

VIEWS ON MONTESSORIAN APPROACH TO PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES(Amasya province example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer YILMAZ - Şenol ARSLAN  
DİNLEDİKLERİNİ ÖZETLEMEDE HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNİN ETKİSİ
Sayı 23, s.25-39

THE EFFECT OF STORY MAP METHOD IN SUMMARIZING LISTENING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru TEKİN BİLBİL  
AĞ TARAFSIZLIĞI POLİTİKA KARAR SÜRECİ: NETFLİX TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 23, s.40-54

NETWORK NEUTRALITY POLICY DECISION PROCESS: THE CASE OF NETFLIX IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe ÇULLU KAYGISIZ  
SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA AKSARAY İLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 23, s.55-62

EVALUATION OF AKSARAY IN THE SCOPE OF HEALTH TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4207
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim YILDIRIM  
BALKAN SAVAŞI VE ORDUNUN SİYASETE BULAŞMASI
Sayı 23, s.63-90

BALKAN WAR AND ARMY INTERVENTION TO POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna USLU KAYA  
İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN, SOKAKTAKİ ADAM, AYLAK ADAM, TUTUNAMAYANLAR VE TEHLİKELİ OYUNLAR ROMANLARINDA “TUTUNAMAMA”
Sayı 23, s.91-110

THE MEANING OF SUSTAIN IN THE NOVELS TITLED “DEVIL WITHIN US”, “MAN IN THE STREET”, “IDLE MAN”, “THOSE WHO CAN NOT SUSTAIN” AND “DANGEROUS PLAYS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru BİRKAN AKHAN  
“KOMŞU KIZI İLE AFŞIN” HALK HİKAYESİ
Sayı 23, s.111-120

AFŞIN STORY WITH THE GIRL NEXT DOOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah DURMUŞ  
NAZIM HİKMET’İN “KOSMOSUN KARDEŞLİĞİ ADINA” ŞİİRİNİ MARKSİST ELEŞTİRİ KURAMI AÇISINDAN YENİDEN ANLAMLANDIRMA DENEMESİ
Sayı 23, s.121-124

ATTEMPT TO RE-INTERPRET POETRY OF NAZIM HİKMET TITLED "KOSMOSUN KARDEŞLİĞİ ADINA" ACCORDING TO MARXIST CRITICISM THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4118
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AY  
GAMLI BİR “İNSAN”LIK ÖYKÜSÜ VEYA “GAMSIZ’IN ÖLÜMÜ” ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 23, s.125-131

A EXAMINATION ON A SAD HUMANITY STORY OR “CAREFREE’S DEATH” STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba DALAR  
SEVİNÇ ÇOKUM’UN KARANLIĞA DİRENEN YILDIZ ROMANINDA 27 MAYIS 1960 DARBESİ
Sayı 23, s.132-149

27 MAY 1960 COUP IN SEVINÇ ÇOKUM’S NOVEL KARANLIĞA DIRENEN YILDIZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem ERKEN  
HANNS EİSLER’İN YAŞAMI VE ESERLERİ ÜZERİNE İNCELEME
Sayı 23, s.150-158

AN ANALYSIS ON HANNS EISLER’S LIFE AND WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Gökhan DOĞAN - Ebru ONURLUBAŞ - Bilge GÖZENER  
TR 21 BÖLGESİNDE TÜKETİCİLERİN KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 23, s.159-174

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING RED MEAT CONSUMPTION OF CONSUMERS IN TR 21 REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÜRBÜZ - Erkan ARI - Veysel YILMAZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ŞEHRE DUYDUKLARI BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ESOGÜ ÖRNEĞİ
Sayı 23, s.175-184

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING URBAN LOYALTY OF UNIVERSITY STUDENTS: ESOGU EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nur BUYRUK AKBABA  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİSİ, ULUSLARARASI EĞİTİM UYGULAMALARINA GÖRE BİR İNCELEME
Sayı 23, s.185-198

INFORMATION TECHNOLOGY FOR ACCOUNTING PROFESSIONALS, AN INVESTIGATION BY INTERNATIONAL EDUCATIONAL APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan UZUN  
UMS-UFRS OLUŞTURULMA SÜRECİ VE TÜRKİYE'NİN STANDARTLARI BENİMSEMESİNDE ETKİLİ OLAN KURUL-KURUM-KURULUŞLAR
Sayı 23, s.199-216

IAS/IFRS CREATION PROCESS AND THE COMMITTEE / INSTITUTION / ESTABLISHMENT PLAYING AN ACTIVE ROLE IN PROCESS ADOPTING ACCOUNTING STANDARDS OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4153
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas BAYAR - İbrahim ARSLAN - Osman KAVAK  
GÖÇÜN İNSANİ BOYUTU: ÖMERLİ ÖRNEĞİ
Sayı 23, s.217-227

HUMAN DIMENSION of MIGRATION: ÖMERLI SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz AĞCA - Ekrem AKBULUT - Onur BİNBAŞ - Şaban Ali KOÇ  
ÖNLİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİNDE STAJ EĞİTİMİ İLE ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİN ANALİZİ: TOKAT İLİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ
Sayı 23, s.228-239

THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN INTERNSHIP TRAINING IN TOURISM EDUCATION ASSOCIATE LEVEL AND STUDENTS’ CAREER COMMITMENT: EXAMPLE OF VOCATIONAL SCHOOLS AT TOKAT PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur TOKİZ  
NAZAN BEKİROĞLU’NUN LÂ ROMANINDA TASAVVUFİ SÖYLEM
Sayı 23, s.240-252

MYSTIC DISCOURSE IN THE NOVEL LÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem ÇAKMAZ  
MEKSİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANLIK SİSTEMİ
Sayı 23, s.253-273

MEXICO UNITED STATES PRESIDENTIAL SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra ARSLAN - Birsen ÇİLEROĞLU  
KİŞİYE ÖZEL GELİNLİK ÜRETİMİNDE TASARIMCI FAALİYETLERİ
Sayı 23, s.274-283

DESIGNER ACTIVITIES IN PRODUCTION OF CUSTOM-MADE WEDDING DRESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu YILDIRIM  
AZMÎ-ZÂDE HÂLETÎ DÎVÂNI’NDA VARLIK VE ZAMAN
Sayı 23, s.284-291

BEING AND TIME IN D?V?N OF ?ZM?-Z?DE H?LET?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ALBAYRAK  
DENİZDEN GELEN SIĞINMACILAR VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
Sayı 23, s.292-303

ASYLUM-SEEKERS AT SEA AND THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan ÖZTÜRK  
1950 SONRASI TÜRK RESMİNDE MASALSI ANLATIM
Sayı 23, s.304-319

FABULOUS EXPRESSION IN TURKISH PAINTING AFTER 1950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abullah Kutalmış YALÇIN  
SİSTEM KARŞISINDA MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR BİR SİYASİ MODEL: OSMAN YÜKSEL VE SERDENGEÇTİ DERGİSİ
Sayı 23, s.320-335

A POLITICAL MODEL OF THE NATIONALIST CONSERVATIVE AGAINST THE SYSTEM: OSMAN YUKSEL AND SERDENGECTI JOURNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim RÜŞEN  
NORMATİF GÜÇ BAĞLAMINDA AB’NİN ULUSLARARASI KONUMU ÜZERİNE TARTIŞMALAR
Sayı 23, s.336-354

DEBATES OVER EUROPEAN UNİON'S INTERNATİONAL STATUS IN THE CONTEXT OF NORMATIVE POWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat GENÇ - Emre Ali BAĞIŞ - Ali YÜREK - Akın TAŞPINAR - Mehmet MİMAN  
ECZACILARDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU: KOCAELİ VE İSTANBUL’DA BİR SAHA ÇALIŞMASI
Sayı 23, s.355-367

JOB BURNOUT AMONG PHARMACISTS: A FIELD STUDY IN KOCAELİ AND ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüveyde Kübra ARSLAN - A. Nursen DURDAĞI  
TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİ ALANINDAKİ DERSLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 23, s.368-379

A SURVEY ABOUT COMMUNITY INTERPRETING COURSES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROVIDING TRAINING FOR TRANSLATION AND INTERPRETING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman ÖZTÜRK - Safa YEPREM  
İMAM HATİP LİSELERİNDEKİ DİNİ MUSİKİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKİSİ
Sayı 23, s.380-405

THE EFFECT OF THE RELIGIOUS MUSIC EDUCATION IN THE RELIGIOUS VOCATIONAL HIGH SCHOOLS ON THE STUDENTS’ SELF ESTEEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre AKGÜN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SERKAN ÇELİK’İN “APOLLON VE MÜZİK” ADLI KİTABINA YÖNELİK ELEŞTİRİ
Sayı 23, s.406-408

CRITICISM OF SERKAN ÇELIK'S BOOK TITLED "APOLLON AND MUSIC"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri