Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa ARSLAN - Nazım DOĞAN  
ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ ANADİLLERİNİ ÖĞRENME GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 24, s.1-11

DETERMINATION OF THE LEARNING REQUIREMENTS OF THE MOTHER TONGUE OF TURKISH CHILDREN LIVING IN GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ - Burcu ŞANLI  
NAMUS KAVRAMI VE KADINA İLİŞKİN NAMUS ANLAYIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sayı 24, s.12-23

HONOR CONCEPT AND THE FACTORS AFFECTING THE WOMEN’S HONOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım ÇOBAN - Mehmet TEMİR  
TR72 BÖLGESİNDE YAKIN GEÇMİŞTE İKLİMSEL DEĞİŞİMLERİN ANALİZİ
Sayı 24, s.24-37

ANALYSIS OF CLIMATE CHANGE IN THE TR72 REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan DEMİRHAN - Zeki KİLİTCİ  
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 24, s.38-52

ADMINSTIRATORS’ VIEWS ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY APPLICATIONS AT VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba GÜNER EMÜL - Gülfiya BEBİTOVA  
KADINA ŞİDDETİN DİĞER YÜZÜ: ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER
Sayı 24, s.53-62

OTHER FACES FOR VIOLENCE OF WOMEN: EARLY OLD MARRIAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim FETTAHOĞLU  
MAHMÛD TÂHİR LÂŞÎN’İN SUHRİYYETU’N-NÂY, YUHKÂ ENNE, EN NİKÂBU’T-TÂ’İR ADLI HİKÂYE KOLEKSİYONLARININ TEMATİK İNCELENMESİ
Sayı 24, s.63-107

THEMATIC RESEARCH OF MAHMUD TAHIR LASHIN SUKHRIYAT AL-NAY, YUHKA ANNA AND AL-NIGAP AL-TA’IR STORY COLLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ARI  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “DUYGU BİRLİĞİ”
Sayı 24, s.108-123

“EMOTİONAL UNİTY” IN THE CLASSİCAL TURKİSH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel TERZİOĞLU BARIŞ  
ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARINA YÖNELİK SORUNLARI
Sayı 24, s.124-137

PROFESSIONAL PROBLEMS OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı AKARSU  
ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE ŞARKILARLA TÜRKÇE DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 24, s.138-146

AN INVESTIGATION ON TURKISH LANGUAGE TEACHING WITH SONG TO FOREIGN STUDENTS LEARNING LEARNING IN SECONDARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gültekin GÖÇMEN - Münevver ÇETİN  
DOĞAL AFET YA DA SİLAHLI ÇATIŞMA GİBİ ACİL DURUMLARDA EĞİTİM HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KULLANILAN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI
Sayı 24, s.147-163

INTERVENTION APPROACHES USED IN PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES IN EMERGENCIES LIKE NATURAL DISASTERS OR ARMED CONFLICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif AKTÜRK  
UWE TIMM’İN “SICAK YAZ” ADLI ROMANINDA 68 KUŞAĞI ÖĞRENCİ HAREKETLERİ ÜZERİNDEN BAŞKARAKTER DEĞİŞİMİ
Sayı 24, s.164-179

THE PROTAGONIST’S TRANSFORMATION THROUGH THE 68 GENERATION’S STUDENT MOVEMENTS IN UWE TIMM’S NOVEL “HOT SUMMER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih DEMİR  
KEMAL BİLBAŞAR’IN DENİZİN ÇAĞIRIŞI ADLI ROMANINDA YABANCILAŞMA OLGUSU VE BUNUN TOPLUMCU GERÇEKÇİ ANLAYIŞLA BAĞLANTISI
Sayı 24, s.180-190

THE PHENOMENON OF ALIENATION IN KEMAL BİLBAŞAR’S NOVEL CALLED THE CALL OF THE SEA AND ITS RELATION TO THE SOCIALIST REALISTIC UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga OTER  
KEVSERÎ MECMUASI’NDA YER ALAN ITRÎ’YE AİT NÜHÜFT VE REHÂVÎ MAKÂMLARINDA İKİ PEŞREVİN TRANSKRİPSİYONU VE MAKÂMLARI YÖNÜNDEN TAHLÎLİ
Sayı 24, s.191-203

TRANSCRIPTION OF TWO PEŞREV IN NÜHÜFT AND REHÂVÎ MAKAM BELONGING TO ITRİ IN THE KEVSERÎ MECMUA AND ANALYZES OF THEM IN TERM OF THEIR MAKAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz SEVER  
D. SHOSTAKOVICH 24 PRELÜD-FÜG OP. 87 ESERİ’NİN İCRA VE YORUMLAMA AÇISINDAN PRELÜD VE FÜG LA MİNÖR, PRELÜD VE FÜG Mİ MİNÖR ÜZERİNE METODİK ANALİZ
Sayı 24, s.204-220

A METHODICAL ANALYSIS OF THE EXECUTION AND INTERPRATATION OF D. SHOSTAKOCH’S PRELUDE AND FUGUE IN A MINOR, PRELUDE AND FUGUE IN E MINOR FROM THE 24 PRELUDE-FUGUE OP. 87
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Habip GÜL  
KEHF SÛRESİ’NİN İLK SEKİZ ÂYETİNİN SÛRENİN DİĞER BÖLÜMLERİYLE MÜNÂSEBETİ
Sayı 24, s.221-237

INTEGRITY OF THE FIRST EIGHT VERSE’S KEHF SÛRAH WITH THE OTHER CHAPTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep HOŞ  
KÜRESELLEŞME VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 24, s.238-252

GLOBALIZATION AND THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF EMPLOYMENT CONTRACTS UNDER LABOR LAW NO 4857
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan CANBOLAT - Gonca Hülya YAYAN  
TİYATRO AFİŞLERİNDE ÖNCÜ BİR SANATÇIMIZ YURDAER ALTINTAŞ
Sayı 24, s.253-269

YURDAER ALTINTAŞ, A PIONEER ON THE ART OF THE THEATER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste ESEN  
KEMENÇE TAKSİMLERİNDE POSTMODERN YAKLAŞIMLAR; İHSAN ÖZGEN OPENİNG TAKSİM ÖRNEĞİ
Sayı 24, s.270-286

POSTMODERN APPROACHES IN KEMENCE IMPROVISATIONS; İHSAN ÖZGEN OPENING IMPROVISATION SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet UYAR - Hilal KAZU  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVRE EĞİTİMİNİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ EVALUATION OF
Sayı 24, s.287-302

EFFECTS OF COMPUTER-AIDED ENVIRONMENTAL EDUCATION ON ENVIRONMENTAL LITERACY OF COMPUTER TECHNOLOGIES PROGRAM STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal MERİÇ - Didem ÖZTÜRK ÇİFTCİ - Ayşe MERİÇ  
PRESENTEEİSM (İŞTE VAR OLAMAMA) VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 24, s.303-320

ANALYZING OF THE RELATION BETWEEN THE PRESENTEEISM AND THE ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ERDEM - Mehmet Çağatay ÖZDEMİR  
UZAK MESAFE EVLİLİKLERİNDE KADINLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR
Sayı 24, s.321-344

WOMEN’S PROBLEMS IN LONG-DISTANCE MARRIAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu ALTINAY  
ERGENLERİN EBEVEYNLERİNDEN ALGILADIKLARI PSİKOLOJİK KONTROLÜN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 24, s.345-360

THE INFLUENCE OF PARENTAL PSYCHOLOGICAL CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS ON SELF-EFFICACY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILDIZTAŞ - Ayşe DİNÇ  
KAZAK EDEBİYATININ KURUCULARINDAN ABAY KUNANBAYEV’İN KARA SÖZDER (SÖZLER) ADLI ESERİ VE BU ESERDE ELE ALINAN TEMALAR
Sayı 24, s.361-368

WORK OF ABAY KUNANBAYEV, ONE OF THE FOUNDERS OF KAZAK LITERATURE, CALLED BLACK WORDS AND THEMES DISSCUSSED IN THIS WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abullah Kutalmış YALÇIN  
TÜRK SİYASAL HAYATI'NDA MUHAFAZAKAR PARTİ DENEYİMİ
Sayı 24, s.369-385

CONSERVATIVE PARTY EXPERIENCE IN THE TURKISH POLITICAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep BAŞPINAR  
GEVHERHAN SULTAN VAKFI’NIN HAREMEYN HİZMETİ: 34-35 NUMARALI SURRE DEFTERLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 24, s.386-397

HAREMAYN SERVİCE OF THE GEVHERHAN SULTAN FOUNDATION: SAMPLE OF SURRA KEEPS NUMBER 34-35
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhamit TOPRAK  
FOLKLORİK BİR DEĞER OLAN HALK HEKİMLİĞİNİN KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ BAZI İCRA ŞEKİLLERİ
Sayı 24, s.398-408

SOME FORMS OF EXECUTİON OF FOLK MEDİCİNE, WHİCH İS A FOLKLORİC VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek UÇAR  
ELMALILI’DA MANEVİYAT
Sayı 24, s.409-427

SPIRITUALITY IN THE BOOK OF ELMALILI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Laleş USLU  
ANTİK YUNAN’IN SIRA DIŞI KADINLARI: FİLOZOFLAR
Sayı 24, s.428-441

THE EXTRAORDINARY OF THE ANCIENT GREECE: PHILOSOPHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine TOPKAYA  
+(I)msI EKİ
Sayı 24, s.442-450

+(I)msI SUFFIX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat GÖKALP - Pınar AKIN - Ebru GÖNÜLAL  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ( KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)
Sayı 24, s.451-466

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SUCCESS WITH COURSE RESEARCH HABITS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri