Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


25 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGözde ÇOLAKOĞLU SARI  
MEŞK SİLSİLESİ 200 YILA DAYANAN BİR BESTECİ: ALÂEDDİN YAVAŞÇA
Sayı 25, s.1-17

A COMPOSER WITH A 200-YEAR-LONG PREDECESSOR CHAIN OF MESK: ALAEDDİN YAVAŞÇA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseynaga RZAYEV - Ozan Deniz YALÇINKAYA  
ŞİİRDE ÇIKARIM
Sayı 25, s.18-34

INFERENCING IN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup NACAR - Atalay GACAR – Esra BAYRAK AYAŞ - İsmail ÖNER  
FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULAR GÖZÜYLE ANTRENÖRLERİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ
Sayı 25, s.35-47

INVESTIGATION OF THE LEADERSHIP STYLES IN THE DIFFERENT BRANDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atalay GACAR - Eyyüp NACAR - Esra BAYRAK AYAŞ - Cahide ELALTUNKARA  
SPORCU ALGILARI ÇERÇEVESİNDE TAEKWONDO ANTRENÖRLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 25, s.48-56

SPORCU ALGILARI ÇERÇEVESİNDE TAEKWONDO ANTRENÖRLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin Oya TANERİ  
İLAVE EĞİTİM PROGRAMI OLARAK OKUL GÖSTERİLERİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 25, s.57-75

SCHOOL SHOWS AS EXTRACURRICULAR PROGRAM: TEACHER AND STUDENT VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur MAKTAL (ERBAŞ)  
İZMİR’İN BAZI TARİHİ YAPILARINDAKİ NAZAR KİTÂBELERİ
Sayı 25, s.76-89

AT SOME HISTORY STRUCTURE OF IZMIR EVIL EYE EPIGRAPH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal TÜTER  
G20 ALMANYA: EKONOMİ, POLİTİKA VE GÜÇ
Sayı 25, s.90-112

G20 GERMANY: ECONOMY, POLITICS AND POWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre ŞAKAR  
DOĞA KORUMA UYGULAMALARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 25, s.113-131

AN EXAMINATION ON THE TRANSFORMATION OF CONSERVATION PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem ÇELİKİZ  
“DENGELİLİK BAĞLAMINDA TV HABERCİLİĞİ: 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ”
Sayı 25, s.132-165

TELEVISION REPORTING IN THE CONTEXT OF BALANCE: THE CASE OF PRESIDENTIAL ELECTIONS IN 2014 IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KAVCI ÖZDEMİR  
DENİZLİ BÖLGESİ EL DOKUMACILIĞINA GENEL BAKIŞ VE BİR ÖRNEK DOKUMA: NİKFER BEZİ
Sayı 25, s.166-178

A GENERAL EVALUATION OF HAND WEAVING IN DENİZLİ REGION AND HAND WEAVING TYPE EXAMPLE: NİKFER CLOTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hale ÖZKASIM  
MÜZELERDE KOLEKSİYON YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DE DEVLET MÜZELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
Sayı 25, s.179-186

THE IMPORTANCE OF COLLECTIONS MANAGEMENT IN MUSEUMS AND ITS APLICABILITY AT STATE MUSEUMS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan DEVER - Ezel Nur KORUR  
SPOR ORGANİZASYONLARI TÜKETİM ÖLÇEĞİNİN (SOTÖ) TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 25, s.187-197

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF SPORT ORGANIZATIONS CONSUMPTION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih TİRYAKİ  
YALNIZLIK VE BENLİK SUNUMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Sayı 25, s.198-212

SOCIAL MEDIA USE WITHIN THE FRAMEWORK OF LONELINESS AND SELF PRESENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Sümeyye KOLAKOĞLU  
ÖMÜR BOYU ELEŞTİRMENLİK: FETHİ NACİ’NİN ANI YAZILARINDA EDEBİYAT İLGİSİNİN İZDÜŞÜMLERİ
Sayı 25, s.213-229

LIFELONG CRITICISM: PROJECTION OF LITERATURE RELEVANCE IN FETHI NACI’S MEMOIRS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4338
Özet | Abstract | Tam Metin |

İREM ÇOBAN - Berna KILIÇOĞLU  
DİJİTAL ÇAĞDA SANATIN AKIŞI: REFİK ANADOL’UN ERİYEN HATIRALAR SERGİSİ ÖRNEĞİ
Sayı 25, s.230-243

THE FLOW OF ART IN THE DIGITAL AGE: REFİK ANADOL'S MELTING MEMORIES EXHIBITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz GÜNEL - Hüdaverdi BİRCAN - Mehmet DEMİR  
AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİMİ UYGULAMASI
Sayı 25, s.244-261

AHP-MOORA METHOD BASED ACCOUNTING PACKAGE PROGRAM SELECTION APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Işık AKDAĞ  
ÇEVİRİBİLİM VE DİĞER BİLİM DALLARI: TÜRKİYEDE LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN ÇEVİRİYİ OKUMAK
Sayı 25, s.262-274

TRANSLATION STUDIES AND OTHER DISCIPLINES: READING TRANSLATION THROUGHOUT POSTGRADUATE THESES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet ERKUZU - Ahmet ÇOBAN  
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 25, s.275-294

ASSESSMENT OF VISUAL ARTS LESSON TEACHING PROGRAMS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞENEL  
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BOYUTUNUN İŞÇİ VE İŞVEREN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ
Sayı 25, s.295-319

AN EVALUATION OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FROM THE PERSPECTIVE OF EMPLOYEE AND EMPLOYER IN THE CONSTRUCTION SECTOR: DENİZLİ CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer KARADAVUT  
GELENEĞİN ŞİİRİNDEN GELECEĞİN ŞİİRİNE SİNEN NEDÎMÂNE KOKULAR
Sayı 25, s.320-347

SCENTS PASSED FROM TRADITIONAL POETRY TO POETRY OF FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Philip KOTLER Çeviren:  
GENİŞLETİLMİŞ PAZARLAMA NEDEN PAZARLAMAYI ZENGİNLEŞTİRDİ?
Sayı 25, s.348-352

WHY BROADENED MARKETING HAS ENRICHED MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumhur Okay ÖZGÖR  
"HİTCHCOCK SİNEMASINDA UĞURSUZ OBJELER VE SEMBOLİK/PİTORESK ÇÖZÜMLEMELER"
Sayı 25, s.353-374

SINISTER OBJECTS AND SYMBOLIC / PICTURESQUE SOLUTIONS IN HTICHCOCK’S CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa ÜNALAN - Tevfik Şükrü YAPRAKLI - Meerim ASKARBEKOVA  
TATİL SATIN ALMA KARARLARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN İNCELENMESİ: TÜRKİYE – KIRGIZİSTAN KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 25, s.375-390

AN EXAMINATION OF FACTORS INFLUENCING HOLIDAY PURCHASING DECISIONS: A COMPARISON OF TURKEY-KYRGYZSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ZENGİN  
İNSAN OLMAK NE DEMEKTİR? : İSLAM DİN ÖĞRETİMİ İÇİN KUR’AN’DAN BİR BAKIŞ
Sayı 25, s.391-405

WHAT DOES IT MEAN TO BE HUMAN? : AN OVERVIEW FROM QURAN FOR ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu CEBE  
FARKLI ÜLKELERDE YAŞAYAN YAHUDİLER GÖÇ VE YAŞAM BİÇİMİ
Sayı 25, s.406-421

JEWS LIVING IN DIFFERENT COUNTRIES MIGRATION AND WAY OF LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah BEHRİZ - Merve KAYA  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 25, s.422-440

EXAMINATION OF THE PROFICIENCY LEVELS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON MAINSTREAMING EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül AYDIN  
KADIN TEMSİLİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: İSTANBUL KADIN MÜZESİ
Sayı 25, s.441-453

A CRITICAL APPROACH TO WOMAN REPRESENTATİON: WOMEN’S MUSEUM ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah SARĞUT  
SOSYOLOJİK GÖRÜŞLERİNE GÖRE BAYKAN SEZER’İN AYDIN VE ENTELEKTÜEL YÖNLERİ
Sayı 25, s.454-463

ACCORDING TO SOCIOLOGICAL VIEWS SIDE OF LUMINARY AND INTELLECTUAL OF BAYKAN SEZER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe SAĞLAM  
KLASİK ŞİİR ESTETİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR: KÂMİL DİVANI ÖZELİNDE
Sayı 25, s.464-474

NEW QUESTS IN CLASSICAL POETRY AESTHETICS: SPECIFIC TO THE COURT OF KAMIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melis KARAKUŞ - Ahmet TARHAN  
TÜRKİYE GÜNDEMİNİN YAZILI BASINDA SUNUMU: SABAH, SÖZCÜ VE HÜRRİYET ÖRNEĞİ
Sayı 25, s.475-493

PRINTED MEDIA PRESENTATION IN TURKEY'S AGENDA: SABAH, SÖZCÜ AND HÜRRİYET EXAMPLE.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKARDENİZ - Mehmet METİN  
TEKNİK TEKSTİL PAZARI DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Sayı 25, s.494-505

AN ASSESSMENT ON FOREIGN TRADE INDICATORS OF TECHNICAL TEXTILE IN THE WORLD AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elçin NOYAN - Erdoğan GAVCAR - GamzegülÇALIKOĞLU  
BALIK PAZARI ESNAFININ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: FETHİYE ÖRNEĞİ
Sayı 25, s.506-520

PROBLEMS OF FISH MARKET’S TRADESMEN AND SOLUTION PROPOSALS: FETHIYE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece GENÇ  
YENİ MEDYADA SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI KAVRAMINA BAKIŞ: NESCAFE ÜÇÜ BİR ARADA EXTRA GAMER KİTKAMPANYASI
Sayı 25, s.521-555

A LOOK AT THE SOCIAL MEDIA MARKETING CONCEPT IN NEW MEDIA: NESCAFE THREE IN ONE EXTRA GAMER KIT CAMPAIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan YAYLA  
AGANTA BURİNA BURİNATA ROMANINDA MEKÂNIN İŞLEVİ: DENİZ VE COĞRAFYA
Sayı 25, s.556-562

THE FUNCTION OF PLACE IN AGANTA BURINA BURİNATA NOVEL: SEA AND GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer KOCA  
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK YÖNETİM ORTAKLIĞI
Sayı 25, s.563-576

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin TUĞLUK  
KÂDİRÎ MUHYİDDÎN VE MANZUM NASÎHAT-NÂMESİ
Sayı 25, s.577-608

KADIRI MUHYIDDIN AND HIS ADVICE LETTER OF IN VERSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umit KYDYRBAYEVA - Mustafa UĞURLU  
KAZAK HANLARININ RESMÎ YAZIŞMALARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Sayı 25, s.609-619

SCİENTİFİC RESEARCH PAPER ON KAZAKH KHAN’S LETTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YAYLA  
6771 SAYILI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE ASKERİ MAHKEMELERİN KAPATILMASI VE ASKER KİŞİLERİN ASKERİ SUÇLARI BAKIMINDAN YARGILANMASI
Sayı 25, s.620-633

CLOSURE OF THE MILITARY COURTS WITH CONSTITUTIONAL AMENDMENT NUMBERED THE LAW NO. 6771 AND MILITARY PROSECUTION OF MILITARY PERSONNEL FOR MILITARY CRIMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine CERANOĞLU - Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN AİLE ALBÜMÜNDEKİ KIZ ÇOCUKLARI KIYAFETLERİNİN FOTOĞRAFLARA DAYALI İNCELENMESİ
Sayı 25, s.634-652

RESEARCH ON DRESSES OF THE GIRLS IN FAMILY ALBUM OF SULTAN ABDULHAMID II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: RICHARD SENNETT’İN KARAKTER AŞINMASI ADLI KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 25, s.653-656

EXAMINATION OF RICHARD SENNETT’S BOOK TITLED “THE CORROSION OF CHARACTER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri