Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


26 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhammed Emre TULAY  
ÖRGÜT ÜYESİ OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEK (TCK M. 220/6)
Sayı 26, s.1-9

ALTHOUGH NOT BEING AN ORGANIZATION MEMBER, COMMITTING A CRIME FOR AN ORGANIZATION (TCK ART. 220/6)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Görkemli KAZAR - Rukiye ÇAPANOĞLU  
OECD ÜLKELERİNDE EĞİTİMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI
Sayı 26, s.10- 26

FINANCIAL RESOURCES OF EDUCATION IN OECD COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan ACAR  
UŞAK/SİVASLI ÇEŞMELERİ
Sayı 26, s.27-54

UŞAK/SİVASLI FOUNTAINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİR  
AKA GÜNDÜZ’ÜN BOZGUN ADLI ŞİİR KİTABINDA MİLLÎ ROMANTİK DUYUŞ TARZI VE‘TÜRK’ İMGESİ
Sayı 26, s.55-77

NATIONAL ROMANTICISM AND ‘TURKISH’ IMAGE IN THE POETRY BOOK TITLED BOZGUN WRITTEN BY AKA GÜNDÜZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vildane DİNÇ  
ADKIRIMI VE DİRENİŞ: 1980’LERDEN GÜNÜMÜZE BULGARİSTAN VE TÜRK AZINLIĞI
Sayı 26, s.78-88

NAMECIDE AND RESISTANCE: FROM 1980S TO TODAY BULGARIA AND TURKISH MINORITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Emrah TAYYAR  
ENDOJEN PARA ARZININ POLİTİK YÖNÜ: TÜRKİYE İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİNİN UYGULANMASI
Sayı 26, s.89-107

POLITICAL ASPECT OF ENDOGENOUS MONEY SUPPLY: IMPLEMENTATION OF TODA-YAMAMOTO CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal ÖZCAN - Mustafa ÖCAL  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sayı 26, s.108-116

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USE HABITS AND SELF-RESPECTING LEVELS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SAMSUN VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan LÖK  
TÜRK EXİMBANK'IN İHRACATIN FİNANSMANINDAKİ ROLÜ
Sayı 26, s.117-138

THE ROLE OF TURKISH EXIMBANK'S EXPORTING FINANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4349
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet AKBAŞ  
AKILLI KENTLER: AB VE TÜRKİYE ANALİZİ
Sayı 26, s.139-163

SMART CITIES: ANALYSIS OF THE EU AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu ÖZBUCAK ALBAR  
İŞ GÜVENCESİZLİĞİ, TÜKENMİŞLİK VE İÇSEL İŞTEN AYRILMA
Sayı 26, s.164-174

JOB INSECURITY, BURNOUT AND INNER RESIGNATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Antonio J. Jara, María Concepción Parra, Antonio F. Skarmeta Çeviren: Filiz ASLAN ÇETİN  
PAZARLAMA 4.0; NESNELERİN İNTERNETİ ARACILIĞIYLA PAZARLAMAYA EKLENEN YENİ BİR DEĞER
Sayı 26, s.175-185

MARKETING 4.0; A NEW VALUE ADDED TO THE MARKETİNG THROUGH THE INTERNET OF THINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan AVAN - Hamdi ÖZTÜRK - Aysun ÖZDEMİR - Faruk DANIŞMAN - Mehmet GÖĞREMİŞ  
ÇOCUK VE YETİŞKİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMASI SONRASINDAKİ KAS YORGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ
Sayı 26, s.186-193

DETERMINATION OF MUSCLE FATIGUE AFTER CHILD AND ADULT CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin GÜNGÖR  
WEB TABANLI OYUNLARDA FANTASTİK VE DİJİTAL İLLÜSTRASYON-LARIN ETKİSİ: LEGEND ONLİNE
Sayı 26, s.194-206

THE EFFECT OF FANTASTIC AND DIGITAL ILLUSTRATIONS ON WEB BASED GAMES: LEGEND ONLİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay KARASAKAL  
İNOVASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ AKILLI TELEFON KULLANIMININ ONLİNE ALIŞVERİŞ EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: KANDIRA MYO ÖRNEĞİ
Sayı 26, s.207-220

THE EFFECT OF SMART PHONE USAGE OF Y GENERATION INDIVIDUALS ON ONLINE SHOPPING TENDENCY IN INNOVATION PROCESS: KANDIRA VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün METİN - Cevdet A. KAYALI  
İŞLETMELERDE İŞ SAĞILIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ FAYDA MALİYET ANALİZİ
Sayı 26, s.221-243

BENEFIT COST ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICES IN ENTERPRİSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet BEYAZ  
SOSYAL AĞLARDAKİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN SATIN ALMA SÜRECİNE ETKİSİ: TOKAT ÖRNEĞİ
Sayı 26, s.244-261

THE INFLUENCE OF FRIENDSHIP RELATIONS IN THE SOCIAL NETWORKS ON THE PURCHASING PROCES: TOKAT EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMININ ÖNEMİ
Sayı 26, s.262-272

IMPORTANCE OF FAMILY INVOLVEMENT IN THE PRESCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Can POLAT  
“ÖTEKİ”NİN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ VE “KENDİ”NİN GÜVENLİĞİ: İSRAİL FİLİSTİN MESELESİNE GÜVENLİK KAVRAMI BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ
Sayı 26, s.273-286

SECURITISATION OF THE “OTHER” AND THE SECURITY OF THE “SELF”: A NEW LOOK AT THE CONCEPT OF SECURITY IN THE CONTEXT OF THE CAUSE OF PALESINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep GÖNÜLAY ÇALIMLI - Didar Ezgi ÖZDAĞ  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ALANDAKİ SORUNLARA DAİR GÖRÜŞLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 26, s.287-306

VIEWS OF RESEARCH ASSISTANTS FROM THE FINE ARTS FACULTIES AND ART TEACHING DEPARTMENTS ABOUT THE ISSUES IN THE FIELD: ANKARA SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ALBAYRAK - Adem ÖZER  
DAVETLE MÜDAHALENİN GEÇERLİLİĞİ AÇISINDAN AFRİKA KITASINDAKİ İKİ ZIT ÖRNEK: MALİ VE GAMBİYA
Sayı 26, s.307-322

TWO OPPOSITE CASES IN AFRICAN CONTINENT WITH REGARD TO THE VALIDITY OF INTERVENTION BY INVITATION: MALI AND GAMBIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl ÇELİK  
TÜRK DÜĞÜN GELENEKLERİYLE İLGİLİ BİR TERİM: “TELEK”
Sayı 26, s.323-332

A TERM RELATED TO TURKISH WEDDING TRADITIONS: “TELEK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Chris Armstrong Çeviren: - Esra Buket Batur  
KÜRESEL SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL VATANDAŞLIK SORUNU CHRİS ARMSTRONG
Sayı 26, s.333-343

GLOBAL CIVIL SOCIETY AND THE QUESTION OF GLOBAL CITIZENSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatike KOÇAR - İbrahim Ethem TAŞ - Yeter AVŞAR  
6360 SAYILI KANUN İLE BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DEVRİ GERÇEKLEŞEN İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİNİN İŞ TATMİN VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ: KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 26, s.344-370

THE JOB SATISFACTION AND MOTIVATION LEVEL OF THE PERSONNEL NI THE PROVINCIAL SPECIAL ADMINISTRATION THAT ITS ASSIGNMENT WAS MADE TO THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN THE PROVINCES WHICH BECAME A METROPOLTIAN WITH 6360 NUMBERED LAW; THE SAMPLE IN KAHRAMANMARAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut CANLI  
CUMHURİYET DÖNEMİ HAVACILIK EĞİTİMİNE DAİR BİR ÖRNEK: İNÖNÜ HAVACILIK KAMPLARI
Sayı 26, s.371-395

AN EXAMPLE OF REPUBLICAN AVIATION TRAINING: INÖNÜ AVIATION CAMPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre MADAŞ  
TARİHİ TEMELLERİ AÇISINDAN CUMHURİYET VE CUMHURİYETİN İLANI SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 26, s.396-412

DATE REPUBLIC IN TERMS OF FUNDAMENTALS AND AN OVERVIEW OF THE PROCESS OF DECLARATION OF REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi Asım HELLAÇ  
MALİ MÜŞAVİR BAKIŞIYLA TÜRK BİREYSEL VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Sayı 26, s.413-435

THE EFFECT OF TURKISH INDIVIDUAL TAXPAYERS’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON TAX-RELATED ATTITUDES AND BEHAVIOR FROM THE VIEWPOINT OF AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Cansu ÖZÖAKMAK - Selim COŞKUN - Hakan DULKADİROĞLU  
KAMU KURUMLARI İÇİN BİR STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA MODELİ ÖNERİSİ
Sayı 26, s.436-448

A STRATEGIC PLAN FORMULATION MODEL SUGGESTED FOR PUBLIC ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda KORKUT  
SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA "ÖZGÜRLÜĞÜN RENGİ" FİLMİNİN İNCELENMESİ
Sayı 26, s.449-459

ANALYSIS OF "FREEDOM COLOR" FILM IN THE CONTEXT OF POLITICAL COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt KORKUT  
BİR DİJİTAL TELEVİZYON YAYINCILIK PLATFORMU OLARAK İNTERNET PROTOKOLLÜ TELEVİZYON (IPTV)
Sayı 26, s.460-469

INTERNET PROTOCOL TELEVISION (IPTV) AS A DIGITAL TELEVISION BROADCASTING PLATFORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samed KURBAN - Ahmet GÜNDÜZ  
TARİHSELLİĞİ İÇİNDE ÇOK BOYUTLU BİR MÜCADELE ALANI OLARAK KIBRIS
Sayı 26, s.470-494

SORUNU CYPRUS PROBLEM AS A MULTIDIMENSIONAL FIELD OF STRUGGLE IN ITS HISTORIOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür ÖZTÜRK  
GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE KULLANILAN 9. SINIF GİTAR EĞİTİMİ DERS KİTABININ İNCELENMESİ
Sayı 26, s.495-511

THE STUDY OF 9TH GRADE GUITAR EDUCATION BOOK USED IN FINE ARTS SCHOOLS*
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat Yıldız - Filiz ABACIGİL - Pınar OKYAY  
SAĞLIKTA EKONOMİK EŞİTSİZLİK VE GÖRELİ YOKSUNLUĞUN BELİRLENMESİNDE YENİ BİR KAVRAM: YİTZHAKİ İNDEKSİ
Sayı 26, s.512-521

ECONOMIC INEQUALITY IN HEALTH AND A NEW CONCEPT IN DETERMINING RELATIVE DEPRIVATION: YITZHAKI INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe Bahar GÜRBÜZER - Necati KAYHAN - Havva Nur TORAMAN  
BİLİŞİM ÇAĞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ VE SERBEST ZAMAN DEĞERLENDİRME EĞİLİMLERİ: KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 26, s.522-552

TIME MANAGEMENT ANDLEISURE TIME TENDENCIES OF UNIVERSITYSTUDENTS IN THE AGE OF INFORMATICS: KONYA SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Aysegul KULULAR IBRAHIM  
BİNA VE DİĞER ESER MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU
Sayı 26, s.553-566

LANDLORD LIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4397
Özet | Abstract | Tam Metin |

EMRE VURAL  
SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN SÖVGÜ İÇERİKLİ BİR HİCVİYYESİ
Sayı 26, s.567-590

THE SATİRE OF SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ THAT INCLUDES ABUSIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AKSOY  
AZAP ÇEKTİRMENİN KUTSALLIĞI: GOLGOTA’DAN EBU GARİP’E BATI KÜLTÜRÜNDE İŞKENCE
Sayı 26, s.591-607

THE HOLINESS OF PERSECUTION: TORTURE IN WESTERN CULTURE FROM GOLGOTHA TO ABU GHRAIB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet FATİH  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KARL MARX’IN KOMÜNİST MANİFESTO KİTABININ İNCELENMESİ
Sayı 26, s.608-612

INVESTIGATION OF KARL MARX'S BOOK OF COMMUNIST MANIFESTO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri