Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


28 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaadet KARAKÖSE  
KÜLTÜREL DEĞİŞİM SONUCU YOK OLAN İSTEK KİPİNİN KLÂSİK EDEBİYATTAKİ İŞLEVİ
Sayı 28, s.1-17

FUNCTIONAL FUNCTION OF THE REQUIREMENT WITHOUT CULTURAL CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
ALAIN BOSQUET ŞİİRİNDE AÇIMLAMANIN BİR YÖNTEM OLARAK KULLANIMI
Sayı 28, s.18-28

USE OF PARAPHRASE IN THE POEM OF ALAIN BOSQUET AS ONE METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILDA SİYASET BİLİMİNİN GELİŞİMİ
Sayı 28, s.26-69

THE FUTURE DEVELOPMENT OF POLITICAL SCIENCE OVER THE NEXT 20 YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih DEYNELİ  
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SISTEMININ GELECEKTEKI SORUNLARI SADECE BIR FORMALITE MI? YOKSA MALI PERFORMANS İÇIN ÖNEMLI BIR DÖKÜMAN MI?
Sayı 28, s.70-80

THE FUTURE CHALLENGES OF THE PERFORMANCE BUDGETING SYSTEMWILL IT BE JUST A PAPER EXERCISE OR AN IMPORTANT DOCUMENT FOR THE FISCAL PERFORMANCE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan AKKOYUN  
ULUSLARARASI SURİYE MÜLTECİLERİ MESELESİNİN TARİHÎ DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 28, s.81-97

THE HISTORICAL EVALUATION OF THE INTERNATIONAL SYRIAN REFUGEE PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YILMAZ  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE MURADİYE İLÇESİ’NİN NÜFUS GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDE İLÇE NÜFUSUNUN DEMOGRAFİK YAPISI İLE EĞİTİM DURUMU
Sayı 28, s.98-114

THE DEVELOPMENT OF POPULATION IN MURADIYE DISTRICT IN THE REPUBLICAN PERIOD AND THE CURRENT DEMOGRAPHIC STRUCTURE AND EDUCATION STATUS OF DISTRICT POPULATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Cahit ÇUKACI - Derya ONOCAK  
DEVLET TEŞVİKLERİNİN TMS 20, BOBİ FRS VE MSUGT ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Sayı 28, s.115-130

ACCOUNTING OF STATE INCENTIVES IN TAS 20, LME FRS AND GCASA FRAMEWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Özcan ÖZDEMİR - Hakan Vahit ERKUTLU - Bedirhan ELDEN  
TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KIRŞEHİR İLİ ÖRNEKLEMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 28, s.131-141

THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND JOB SATISFACTION IN KIRŞEHİR PROVINCE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurtaç ÇAKAR  
KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞİMİNDE GELENEKSEL SERAMİĞİN YERİ: AVANOS ÖRNEĞİ
Sayı 28, s.142-150

THEIMPORTANCE OF TRADITIONALCULTURE IN THE DEVELOPMENT OF CULTURALTOURISM: AVANOS EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
FİLİSTİNLİ ŞAİR MAHMUD DERVİŞ’İN ŞİİRLERİNDE SÜRGÜN TEMASI
Sayı 28, s.151-163

THE THEME OF EXİLE IN THE POEMS OF PALESTİNİAN POET MAHMOUD DARWİSH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Maruf ALASKAN  
19. - 20. YÜZYILLAR ARASINDA İZMİRDEKİ BAZI ÖNEMLİ ÇALGIYAPIMCILAR
Sayı 28, s.164-175

LUTHIER WHO LIVED IN IZMIR DURING 19th and 20th CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan ATİK  
TÜRKLERDEKİ IKTA SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI TARİH AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 28, s.176-183

EVALUATION OF IKTA SYSTEM IN TURKS FROM COMPARATİVE HİSTORICAL PERSPECTİVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şevki Özer AKÇAY  
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 28, s.184-199

EXAMINING THE THINKING STYLES OF MUSIC TEACHERS ACCORDING TO SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAYAKUŞ - İsmail Serkan ÜNCÜ  
SOKAK AYDINLATMASINDA LED DÖNÜŞÜM ESASLARININ ÖRNEK BİR PROJE ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Sayı 28, s.200-207

THE INVESTIGATION OF LED CONVERSION PRINCIPLES IN STREET LIGHTING THROUGH A SAMPLE PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil KAPAR  
LOUİSE BOURGEOİS SANATINDA OTOBİYOGRAFİK NESNE OLARAK “ÖRÜMCEK” METAFORU VE FEMİNEN SEMBOLLER
Sayı 28, s.208-219

“SPIDER” METAPHOR AS AN AUTOBIOGRAFIC OBJECT IN LOUISE BOURGEOIS’S ART’S AND FEMININE SYMBOLS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı AKSOY  
TÜRK HALISI BENZERİ BİR GRUP 15. YY. İSPANYA HALISI
Sayı 28, s.220-246

A GROUP OF 15.TH CENTURY SPANISH CARPETS SIMILAR TO TURKISH CARPETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mualla MURAT - Gizem GÜLKANAT  
ONOMASTİK BİLİMİ VE EĞİTİM
Sayı 28, s.247-256

ONOMASTIC SCIENCE AND EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife ÖZER  
CELİL MEMMEDKULUZADE’NİN POSTA KUTUSU ADLI ÖYKÜSÜNDE KURMACA
Sayı 28, s.257-268

FICTITOUS WORLD OF IN CELIL MEMMEDKULUZADE'S POSTA KUTUSU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA - Gamze YILDIRIM  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARI
Sayı 28, s.269-280

THE PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS 'WRITING EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TAŞTEKİN  
DİVAN-I HİKMET’TE EMİR KİPİNİN İKİNCİ TEKİL KİŞİ DURUMU
Sayı 28, s.281-306

THE SECOND PERSON SINGULAR FORM OF IMPERATIVE VERBS IN DİVAN-I HİKMET (POEMS OF WISDOM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali GANİYUSUFOĞLU  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONYA İLİNDE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 28, s.307-325

ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES EVALUATION OF KONYA PROVINCE FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep TAÇGIN - Ersin ÖZÜAĞ  
ÇOCUKLARIN TEMEL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ÖĞRENME ORTAMININ TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ: KARTOON3D
Sayı 28, s.326-337

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN AUGMENTED REALITY LEARNING ENVIRONMENT FOR IMPROVEMENT OF THE BASIC SKILLS OF CHILDREN: KARTOON3D
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş GÜNDÜZ - Mehmet DUYAR  
BÜYÜME SİYASİ İSTİKRAR İSTER Mİ?
Sayı 28, s.338-353

DOES GROWTH ASK FOR POLITICAL STABILITY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürhan ÇOPUR  
AYLA KUTLU’NUN CADI AĞACI ROMANINDA YAPI VE İZLEK
Sayı 28, s.354-373

THE STRUCTURE AND THEME IN AYLA KUTLU’S CADI AĞACI NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi ÇELEBİ - Ahmet İhsan KAYA  
AYTÜL AKAL’IN ÇOCUK ROMANLARINDAKİ DEĞER AKTARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 28, s.374-388

A REVIEW ON VALUE TRANSFERS IN AYTUL AKAL’S CHILDREN NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ÖZYÖN  
İMPARATORLUK’TAN CUMHURİYET’E GEÇİŞTE BURJUVA SINIFININ YÜKSELİŞİ: LEYLA’NIN EVİ
Sayı 28, s.389-396

THE RISE OF THE BOURGEOISIE DURING THE TRANSITION FROM THE EMPIRE TO THE REPUBLIC: LEYLA’NIN EVİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf DOĞAN  
İHLAS SÛRESİ TEFSİRİ’NDE YER ALAN DEYİMLER
Sayı 28, s.394-414

IDIOMS WHICH USED IN THE INTERPRETATION OF SURA IHLAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZOKUDAN - Eyüp YAKA  
MÜMİNÛN SURESİ BAĞLAMINDA İDEAL MÜMİN ÖZELLİKLERİ
Sayı 28, s.415-428

PROPERTIES OF THE IDEAL MUSLIM IN THE CONTEXT OF MUMINUN SURA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah SERDAR - Mehmet DEMİREL - Duygu HARMANDAR DEMİREL - Bilge DONUK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN DOYUM DÜZEYLERİ İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 28, s.429-438

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF LEISURE SATISFACTION AND THE LEVEL OF HAPPINESS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ÖZER TOPALOĞLU - Nezahat KOÇYİĞİT - Aylin YILMAZ - Ahmet DİKEN  
İŞLETMELERDE ZAMAN YÖNETİMİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 28, s.439-451

TIME MANAGEMENT IN BUSINESS: AN APPLICATION IN RETAILING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fince ÖZER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KIRGIZ TÜRKÇESİ (ESKİ TÜRKÇE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ KARŞILAŞTIRMALI)
Sayı 28, s.452-455

KYRGYZ TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri