Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


29 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdal FIRAT  
POLİTİKA BİLİMİ EĞİTİMİNDE GELECEK TRENDLERİ - 20 YILLIK BİR BAKIŞ
Sayı 29, s.1-30

FUTURE TRENDS IN TEACHING POLITICAL SCIENCE - A 20 YEAR PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serda TÜRKEL OTER  
ITRÎ’NİN IRÂK MAKAMINDAKİ AĞIR SEMÂÎSİ’NİN BESTE-GÜFTE YÖNÜNDEN TAHLİLİ
Sayı 29, s.31-51

ANALYSIS OF ITRI’S AĞIR SEMÂI IN MAQAM OF IRAK AS REGARD TO THE COMPOSITION-LYRICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
KENDİLİK PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA OPTİMAL TERAPİ
Sayı 29, s.52-66

IN THE CONTEXT OF SELF PSYCHOLOGY; OPTIMAL THERAPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI  
TÜKETİCİLERİN SANAL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ BETİMSEL ANALİZİ VE ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELİKLERE GÖRE FARKLILAŞMA DURUMU
Sayı 29, s.67-90

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF CONSUMERS’ ATTİTUDES AGAINTS SANAL COMMERCİALS DIVERSIFICATION SITUATION ACCORDİNG TO VARİOUS DEMOGRAPHİC CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa UZOĞLU - Mustafa ESAT SOĞANCILAR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 29, s.91-108

DETERMINATION OF INFORMATION LEVELS AND VIEWS ON THE RECYCLING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZMENLİ - Sema YILMAZ  
MİLLİ NİZAM PARTİSİNİN KARADENİZ TEŞKİLATI
Sayı 29, s.109-117

THE ORGANIZATION OF NATIONAL ORDER PARTY IN THE BLACK SEA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel CAN - Özge GÜVEL  
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN EKONOMİK VE KÜLTÜREL NEDENLERİ
Sayı 29, s.118-130

ECONOMIC AND CULTURAL CAUSES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Filiz YİĞİT - Gözde Aycan DURUER  
PERFORMANS DENEYİMİNİN ÇALGI EĞİTİMİNDEKİ İŞLEVİNİN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ (KEMAN) DERSİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 29, s.131-148

THE ASSESMENT OF THE FUNCTION OF PERFORMANCE EXPERIENCE IN INSTRUMENTAL TRAINING IN THE SAMPLE OF INDIVIDUAL INSTRUMENT TRAINING (VIOLIN) COURSE AT DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MUSIC EDUCATION DEPERTMANT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DÖNMEZ - Serkan BALCI - Hasan ÇELİK  
SOSYAL BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA ALEVİLİK-BEKTAŞİLİKTE İKRAR
Sayı 29, s.149-160

AVOUCHMENT IN ALEVISM-BEKTASHISM WITHIN THE CONTEXT OF SOCIAL INTEGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÖZDERİN  
GRAFİK SANATLAR EĞİTİMİNDE “YAZI GÖRÜNTÜ VE RENK” ARASINDAKİ TASARIM SORUNLARI
Sayı 29, s.161-171

DESIGN PROBLEMS BETWEEN "ART IMAGE AND COLOR" IN GRAPHIC ART EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal ACAR  
ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİ
Sayı 29, s.172-182

ANALYTICAL THINKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi ÇİFTÇİOĞLU  
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE’YE İLTİCA EDEN RUSYA MÜSLÜMANLARI: MANİSA ÖRNEĞİ
Sayı 29, s.183-197

RUSSIA MUSLIMS WHO ASYLUM TO TURKEY AFTER WORLD WAR II: EXAMPLE OF MANISA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Emre KARAKAŞ  
PAZARLAMA DİSİPLİNİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Sayı 29, s.198-209

A CONCEPTUAL STUDY ON NEW APPROACHES IN THE DISCIPLINE OF MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÖZDERİN  
GRAFİK TASARIMDA “TİPOGRAFİYİ KULLANMA SANATI”
Sayı 29, s.210-221

“THE ART OF USING TYPOGRAPHY” IN GRAPHIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KARAKELLE - Nuran KAYABAŞI  
HATAY’DA ÜRETİLEN TURİSTİK VE HEDİYELİK EL SANATLARI ÜRÜNLERİ
Sayı 29, s.222-231

TOURISTIC AND GIFT HANDICRAFT PRODUCTS PRODUCED IN HATAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Havva DEMİRPOLAT - Taha KAYTAZOĞLU  
T.O.K.İ. YAPILARININ İÇ MEKÂNLARININ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 29, s.232-241

QUALITY EVALUATION BASED ON SUSTAINABILITY OF INTERIOR SPACES OF TOKİ CONSTRUCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4518
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem PAMUK  
KANT’IN AHLAK VE KARAKTER EĞİTİMİNE BAKIŞI
Sayı 29, s.242-252

KANT'S VIEW ON MORAL AND CHARACTER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil MENTESE  
BİLECİK ŞEHİR MERKEZİNDE KENTSEL YEŞİL ALANLARLA İLGİLİ TOPLUMSAL ALGI VE EKOLOJİK FARKINDALIK
Sayı 29, s.253-262

SOCIAL PERCEPTION AND ECOLOGICAL AWARENESS RELATED TO URBAN GREEN AREAS IN BİLECİK CITY CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet YEŞİLYURT  
“İBRAHİMÎ DİNLER” KAVRAMSALLAŞTIRMASININ MEŞRUİYETİNE DAİR İLERİ SÜRÜLEN FENOMENOLOJİK TEMELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 29, s.263-271

THE EVALUATION OF THE ALLEGED PHENOMENOLOGICAL BASICS ABOUT THE LEGITIMACY OF THE CONCEPTUALIZATION OF “ABRAHAMIC RELIGIONS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4468
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÇAĞLA ATMACA  
DOĞRUDAN ÖĞRETİMİN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİL BİLGİSİ EDİNİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 29, s.272-279

EFFECT OF EXPLICIT INSTRUCTION ON THE GRAMMAR ACQUISITION OF PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Armağan GÜNEŞ  
SANAT OLARAK SİNEMA EĞİTİMİ
Sayı 29, s.280-288

CINEMA EDUCATION AS ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman TEKİR  
POTANSİYEL SİNOSENTRİK DÜNYA DÜZENİ, İPEK YOLU GİRİŞİMİ VE ABD-ÇİN REKABETİ
Sayı 29, s.289-302

POTENTIAL SINO-CENTRIC WORLD ORDER, NEW SILK ROAD AND US-CHINA COMPETITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ÖZDEN  
LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA ALGILARI
Sayı 29, s.303-313

CRITICAL READING PERCEPTIONS OF GRADUATE AND GRADUATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif KAPLAN  
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GÖÇ, YERSİZYURTSUZLAŞMA OLGUSUNUN GÜLSÜN KARAMUSTAFA SANAT ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Sayı 29, s.314-324

PHENOMENON OF MIGRATION, DETERRITORIALISATION IN CONTEMPORARY TURKISH ART INVESTIGATING ON GÜLSÜN KARAMUSTAFA ON ART WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4543
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas ÖZDEMİR  
İBN BÂCCE DÜŞÜNCESİNDE KUR’AN AYETLERİNİN VE HADİSLERİN FELSEFİ BAĞLAMLARI
Sayı 29, s.325-332

THE PHILOSOPHIC CONTEXTS OF VERSES OF THE QUR’AN AND HADITHS IN IBN BAJJAH’S THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Derya ESKİMEN - Cem ERDEM  
TOPLUMSAL DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 29, s.333-347

AN EVALUATION OF THE ACQUISITION LEVELS OF SOCIAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ACAT - Sümeyye SATİ  
ARAPLAR’DA İSİM KOYMA MANTIĞI
Sayı 29, s.348-368

THE LOGIC OF NAMING IN ARABS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz SAYAR  
OTOBİYOGRAFİK BELLEK ÖZGÜLLÜĞÜNÜN YAŞLANMA ve CİNSİYET FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 29, s.369-379

ASSESSMENT OF AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY SPECIFICITY IN CONTEXT OF AGING and GENDER DIFFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4558
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Burak KAHRAMAN - Tuba ŞENATEŞ  
ÇOCUK GELİNLER (SİVEREK ÖRNEĞİ)
Sayı 29, s.380-392

CHILD BRIDES (SİVEREK CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı AKSOY  
13-18. YÜZYIL İBER YARIMADASI; İSPANYA HALILARINDA TÜRK HALILARININ İZLERİ
Sayı 29, s.393-419

13-18’TH CENTURY IBERIAN PENINSULA; IMPRESSION OF TURKISH CARPETS ON SPANISH CARPETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan SÖNMEZ  
2000-2018 YILLARI ARASINDA ÖSYM SINAVINDA SORULAN BİYOLOJİ SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 29, s.420-431

AN EVALUATION OF THE BIOLOGY QUESTIONS ASKED IN THE EXAMS ADMINISTERED BY THE STUDENT SELECTION AND PLACEMENT CENTER BETWEEN THE YEARS 2000-2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz AĞCA - Hüseyin AKSOY  
ÖNLİSANS PROGRAMLARININ DOLULUK ORANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2017 LYS ÖRNEĞİ
Sayı 29, s.432-444

A RESEARCH ON OCCUPANCY RATES OF ASSOCIATE DEGREE PROGRAMS IN TURKEY: EXAMPLE OF 2017 LYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BİRVURAL - Ahmet UYAR - Akın KARAKUYU  
HATAY’DA TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 29, s.445-452

THE EFFECT OF BULK TRANSPORTATION SYSTEMS ON HATAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY STUDENTS IN HATAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şermin METİN - Latife ÖZAYDIN  
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ OLAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ UYGULAMALARI
Sayı 29, s.453-476

CLASSROOM PRACTİCES OF PRE-SCHOOL TEACHERS WİTH INCLUSİVE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadide ŞAHİN  
HIRİSTİYANLIKTA VE İSLAM’DA KURTULUŞ ANLAYIŞI
Sayı 29, s.477-498

SALVATION IN CHRISTIANITY AND ISLAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen YANGIN - Serap AKFIRAT  
EV SAHİBİ TOPLULUK KÜLTÜRLEŞME ÖLÇEĞİ (ETKÖ) TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ ÖRNEKLEMİNDE İNCELENMESİ
Sayı 29, s.499-519

EXAMINATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE HOST COMMUNITY ACCULTURATION SCALE'S TURKISH VERSION ON A UNIVERSITY STUDENTS' SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz DEĞİRMEN  
GİYİM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA İLETİŞİMLERİNİN MARKA KONUMLANDIRMAYA ETKİSİ: INSTAGRAM VE FACEBOOK ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 29, s.520-532

BRAND POSITIONING EFFECT OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE CLOTHING SECTOR: APPLICATION ON FACEBOOKAND INSTAGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muaz Mücahit YILDIRIM  
TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI VE SİGORTACILIĞI
Sayı 29, s.533-557

ISLAMIC BANKING AND INSURANCE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
HAR-NÂMEDE İKİLEMELER
Sayı 29, s.558-569

REDUBLICATION IN HAR-NÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadide ŞAHİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MİSYONERLİKTEN DİYALOĞA TÜRKİYE (HEDEF ÜLKE: TÜRKİYE)
Sayı 29, s.570-578

TURKEY FROM MISSIONARY TO DIALOGUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKSOY - Yılmaz AĞCA  
NİKSAR ÇAMİÇİ YAYLASININ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA PAZARLAMA STRATEJİSİ VE KONUMLANDIRMA KAPSAMINA ALINMASI
Sayı 29, s.579-591

NİKSAR ÇAMİÇİ SPRING FOR THE MARKETING STRATEGY AND POSITIONING IN DESTINATION MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri