Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


30 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhittin ELİAÇIK  
TECRİD SANATI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 30, s.1-5

AN EXAMINATION ON ART OF TECRID
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
SİYASET BİLİMİNİN TARİHİ VE ŞU ANKİ DURUMU
Sayı 30, s.6-29

THE HISTORY OF POLITICAL SCIENCE AND IT’S CURRENT SITUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel CAN - Funda ASLAN - Meryem GÖK  
AİLEDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Sayı 30, s.30-39

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN FAMILY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
ETNİK EŞİTSİZLİKLERİN SİYASAL KÖKENLERİ
Sayı 30, s.40-77

POLITICAL ORIGINS OF ETHNIC INEQUALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa UZOĞLU - Eyüphan BAHADIR  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 30, s.78-96

THE DETERMINATION OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS’ VIEWS ON GENETICALLY MODIFIED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin EZİN - Ramazan ASLAN  
INSTAGRAM BAĞIMLILIĞININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 30, s.97-114

A RESEARCH ON INVESTIGATION OF INSTAGRAM ADDICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir KASALAK  
LONDRA VE SAN REMO KONFERANSLARINDA “İSTANBUL VE BOĞAZLAR MANDASI TARTIŞMALARI
Sayı 30, s.115-124

DISCUSSIONS ON “MANDATING ISTANBUL AND STRAITS” AT LONDON AND SAN REMO CONFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem OZDEMİR  
LİBERAL DEMOKRASİ ELEŞTİRILERİ VE RADİKAL DEMOKRASİ TEORİSİ
Sayı 30, s.125-138

THE CRITIQUES OF LIBERAL DEMOCRACY AND RADICAL DEMOCRACY THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÇİNİ ŞİMŞEK  
TÜRKİYE’DE KURULAN İLK KÖY TİPİ SIHHAT MERKEZİ; ETİMESGUT NUMUNE SAĞLIK MERKEZİ
Sayı 30, s.139-152

TURKEY ESTABLİSHED THE FİRST VİLLAGE TYPE FEELİNGS CENTER; ETİMESGUT NUMUNE HEALTH CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şermin METİN  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN OYUN DAVRANIŞLARI İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 30, s.153-169

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PLAY BEHAVIORS AND INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet AYDINLI GÜRLER  
OYUNLAŞTIRMA ÖĞELERİNİN EĞİTİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE ÇALGI EĞİTİMİNE KATKISI
Sayı 30, s.170-184

ANALYSIS OF GAMIFICATION ELEMENTS IN EDUCATIONAL CONTEXT AND BENEFITS THAT THEY CAN PROVIDE TO INSTRUMENT TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BAL - Haydeh FARAJİ - İrem ERDİNÇ  
EVLİLİK UYUMU, CİNSEL YAŞAM DOYUMU VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 30, s.185-197

EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE LIFE SATISFACTION BY MARRIAGE AND SEXUAL CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4564
Özet | Abstract | Tam Metin |

PINAR YAZKAÇ - Ayşe HAYLAMAZ  
ÇİZGİNİN DUAYENİ YAŞAYAN RESSAM DEVRİM ERBİL’İN, ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Sayı 30, s.198-221

THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE PAINTER DEVRIM ERBIL, THE MASTER OF THE LINE, IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferda ATLI  
ZAFER HANIM’IN AŞK-I VATAN ESERİNE PSİKANALİTİK BAKIŞ
Sayı 30, s.222-237

A PSYCHOANALYTIC OVERVIEW OF ZAFER HANIM’S NOVEL AŞK-I VATAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4581
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkgül KAYA ZENBİLCİ  
BİZANS MANASTIR ATÖLYELERİNDE MİNYATÜRLÜ EL YAZMALARININ ÜRETİM TEKNİKLERİ
Sayı 30, s.238-271

PRODUCTION METHODS OF ILLUMINATED MANUSCRIPTS AT THE WORKSHOPS OF BYZANTINE MONASTERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GENÇ  
İSLÂM HUKUKUNDA AİLENİN ÖNEMİ VE EVLİLİK HAYATININ FAYDALARI
Sayı 30, s.272-294

THE IMPORTANCE OF FAMILY AND THE BENEFITS OF MARRIAGE LIFE IN ISLAMIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ÖZKAYA - Seda Delal TURAN  
ORTAOKUL 5, 6, 7 VE 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SINAV SORULARININ PROGRAM KAZANIMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 30, s.295-315

THE EVALUATION OF 5, 6, 7 AND 8 CLASS SCIENCE TEACHING WRITTEN EXAMINATIONS QUESTIONS IN ACCORDANCE WITH THE PROGRAM GAINS IN MİDDİLE SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan ATİK  
TÜRKLERDEKİ HÂCİBLİK KURUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI TARİH AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 30, s.316-324

EVALUATION OF ATABEYLİK İNSTİTUTİON IN TURKS FROM COMPARATİVE HİSTORICAL PERSPECTİV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin ÜNEN  
THE NEXUS OF BETWEEN CO2 EMISSION, ENERGY AND POPULATION EVIDENCE FROM A PANEL OF G7 COUNTRIES
Sayı 30, s.325-343

THE NEXUS OF BETWEEN CO2 EMISSION, ENERGY AND POPULATION EVIDENCE FROM A PANEL OF G7 COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz AĞCA - Hüseyin AKSOY - Abdulkadir ÖZDEMİR  
WEB MADENCİLİĞİ YÖNTEMİNİN GEÇMİŞ GÜNDEMİ BULMAK İÇİN KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ TURİZM GÜNDEMİ ÖRNEĞİ
Sayı 30, s.344-358

THE USE OF WEB MINING METHODS TO FIND THE PAST AGENDA: EXAMPLE OF TURKEY’S TOURISM AGENDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir ERASLAN  
İLMİHAL KİTAPLARININ TÜRK DİLİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Sayı 30, s.359-364

IMPORTANCE OF CATECHİSM BOOKS IN TERMS OF HISTORY OF TURKİSH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyda DEMİR  
İKİNCİ DÜNYA YAŞLILIK TOPLANTISI’ NIN (MADRİD PLANI) ÜLKELERİN YAŞLILIK POLİTİKALARINA ETKİSİ: TÜRKİYE, TAYLAND, İSPANYA VE RUSYA ÖRNEKLERİ
Sayı 30, s.365-380

THE EFFECT OF THE SECOND WORLD ASSEMBLY ON AGEING (MADRID PLAN) TO THE AGEING POLICIES OF COUNTRIES: THE EXAMPLES OF TURKEY, THAILAND, SPAIN AND RUSSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru BİRKAN AKHAN  
OĞUZNÂMELERDEKİ KÜRKLÜ HAYVANLAR
Sayı 30, s.381-388

FURRY ANIMALS IN GHUZZNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyhun SERÇEMELİ  
ADALETİN TESİSİNDE AVUKATLIK MESLEĞİNİN ROLÜ, ÖNEMİ VE AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 30, s.389-401

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE ATTORNEYS ON FULFILLMENT OF JUSTICE AND AN EVALUATION ON THE FUTURE OF THE ATTORNEY PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman ŞİMŞEK - Ayşe A. DİNÇ  
ÖSKEMEN ŞEHRİ’NDE (Kazakistan) DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI ADETLER
Sayı 30, s.402-419

TRADİTİONS BEFORE AND AFTER BABY BİRTH İN OSKEMEN (KAZAKHSTAN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu YILDIRIM  
CAHİT KOYTAK’IN “İNSAN OLMASAYDI” ŞİİRİNDE ZAMAN KAVRAMININ İŞLENİŞİ
Sayı 30, s.420-424

ON THE CONCEPT OF TIME IN CAHİT KOYTAK’S POEM, “İNSAN OLMASAYDI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız ÖZKÖK  
MALİ FEDERALİZM BAĞLAMINDA HARCAMA SORUMLULUKLARININ YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLMESİ
Sayı 30, s.425-436

ASSIGNMENT OF EXPENDITURE RESPONSIBILITIES TO THE LOCAL GOVERNMENTS IN THE CONTEXT OF FISCAL FEDERALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didar Ezgi ÖZDAĞ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE SERAMİK EĞİTİMİ KAPSAMINDA ELE ALINAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE GÖZLEM SONUÇLARI
Sayı 30, s.437-451

TEACHING METHODS AND OBSERVATION RESULTS IN THE CONTEXT OF CERAMICS EDUCATION IN HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah SERDAR - Veli Ozan ÇAKIR - Mehmet DEMİREL - Duygu Harmandar DEMİREL  
Üniversite Öğrencilerin Serbest Zaman Yönetimleri ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Sayı 30, s.452-460

The Relationship between Leisure Management and Loneliness Levels of University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev Türkan ÖZCAN - Sibel PAŞAOĞLU  
BİR TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ ÜZERİNDEN GELENEKSEL KÜLTÜRDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI
Sayı 30, s.461-469

A CASE OF A FOLK SONG ABOUT THE GENDER PERCEPTIONS IN TRADITIONAL CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KARADENİZ - Mehmet ÖZDEMİR  
Suriyeli Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Etkileyen Unsurlar
Sayı 30, s.470-482

THE FACTORS THAT AFFECT SYRIAN PUPILS’ SPEECH ABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike KOÇ  
ROUSSEAU DÜŞÜNCESİNDE KÖTÜLÜK
Sayı 30, s.483-499

EVIL IN ROUSSEAU'S THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay BALCI  
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET KAVRAMINI ANLAMAK
Sayı 30, s.500-510

UNDERSTANDING THE CONCEPT OF THE SELF-FULFILLING PROPHECY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat AKSOY  
FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 30, s.511-522

INVESTIGATION OF THE VIEWS OF SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS ON INTERACTIVE BOARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Negin BAVİLİ  
SEÇİM OLMADAN DEMOKRASİ, DEMOKRASİ OLMADA SEÇİM
Sayı 30, s.523- 529

DEMOCRACY WITHOUT ELECTION, ELECTION WITHOUT DEMOCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza Alya TURAN - Nurgül YAVUZER  
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA STİLLERİ VE ALGILANAN ANNE BABA TUTUMLARI
Sayı 30, s.530-564

ATTACHMENT STYLES IN 6TH GRADE STUDENTS AND PERCEIVED PARENTAL ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim Gökay DENİZLİ - Selahattin KOÇ - Zekai ŞENOL  
BANKACILIK DEĞİŞKENLERİ İLE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2005-2017)
Sayı 30, s.565-579

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BANKING VARIABLE AND PERFORMANCE INDICATORS WITH PANEL DATA METHODS: CASE OF TURKEY (2005-2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Övgü TÜRE  
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 30, s.580-590

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CONFLICT STRATEGIES ON EMPLOYEE TURNOVER TENDENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk TEKMANLI - Gökhan ERKAL  
WAGNER YASASININ ALTERNATİF MODELLER ARACILIĞIYLA SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN TEST EDİLMESİ: 1960-2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN ARDL ANALİZİ
Sayı 30, s.591-612

TESTING THE WAGNER’S LAWS WITH ALTERNATIVE MODEL FOR SELECTED COUNTRIES: 1960-2015 ARDL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Amine TUĞ KIZILTOPRAK  
TÜRK SİYASETİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KARİZMATİK LİDERLİĞİ
Sayı 30, s.613-638

CHARISMATIC LEADERSHIP OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN IN TURKISH POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri