Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


32 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTamara GURTUEVA  
RUS POETESS ZINAIDA GIPPIUS'UN ŞIIRSEL ÇALIŞMALARININ TARIHSEL VE KÜLTÜREL BAĞLAMDA ÇÖZÜMLENMESI
Sayı 32, s.1-6

ANALYZE THE POETIC WORK OF THE RUSSIAN POETESS ZINAIDA GIPPIUS IN A HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
DÜNYADA POLİTİKA EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ
Sayı 32, s.7-33

POLITICAL SCIENCE EDUCATION AND ITS IMPROVEMENT IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4689
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt ALBAYRAK  
DİN EVDE Mİ? NEREYE GİTMİŞTİ? DÖNERSE SORA(BİLİ)R MI(İ)YI(İ)Z?
Sayı 32, s.34-59

IS RELIGION AT HOME? TO WHERE DID IT GONE? IF IT TURNS, OF ASK?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız KARAGÖZ YEKE - Uğur Köksal ODABAŞ  
FİCHTE’NİN WİSSENSCHAFTSLEHRE FELSEFESİNİN MODERN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 32, s.60-71

THE EFFECTS OF FICHTE’S WİSSENSCHAFTSLEHRE PHILOSOPHY ON THE MODERN WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat ÇINAR - Yusuf Burak YAMANER - Salih ÖNER - Mine TURĞUT Gül YAMANER  
HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 32, s.72-83

INVESTIGATION OF PHYSICAL ACTIVITY AND BODY INDEX LEVELS OF ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE PERSONNEL WORKING IN HİTİT UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASININ TARİHİ VE DEĞİŞİMİ
Sayı 32, s.84-102

THE HISTORY AND TRANSFORMATION OF TURKISH FOREIGN POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA - Elmira HƏMZƏYEVA  
TATBİKİ DİLCİLİĞİN MAKSAD VE VAZİFELERİ
Sayı 32, s.103-108

GOALS AND OBJECTIVES OF APPLICATION LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYA  
GENETİK ALGORİTMALARLA KALİTE KONTROLDE KABUL ÖRNEKLEMESİ SÜRECİ
Sayı 32, s.109-121

ACCEPTANCE SAMPLING PROCESS IN QUALITY CONTROL WITH GENETIC ALGORITHMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan YAŞAR  
CRANBROOK SANAT AKADEMİSİ VE DOKUMA ATÖLYESİ
Sayı 32, s.122-132

CRANBROOK ACADEMY OF ART AND THE WEAVING STUDIO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat ARTUÇ  
İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN MERKEZİYETÇİ SİYASETİ EKSENİNDE CEMAL PAŞA VE SURİYE
Sayı 32, s.133-153

DJEMAL PASHA AND SYRIA, IN THE FRAME OF CENTRALIST POLICY OF THE COMMITTEE OF UNINION AND PROGRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat ARTUÇ  
TANZİMAT DÖNEMİNDE BAĞDAT
Sayı 32, s.154-162

BAGHDAD IN THE PERIOD OF TANZIMAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut SIĞIN - Ayşe CANATAN  
CONNELL’IN “ERKEKLİKLER” TEORİSİNDE İŞBİRLİKÇİ ERKEK, MADUN ERKEK VE MARJİNAL ERKEK: HEGEMONİK ERKEKLİĞİN KAVRAMSAL HEGEMONYASI
Sayı 32, s.163-175

COMPLICIT MASCULINITY, SUBORDINATED MASCULINITY AND MARGINALIZED MASCULINITY IN CONNELL’S “MASCULINITIES” THEORY: A CONCEPTUAL HEGEMONY OF HEGEMONIC MASCULINITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KARA - Hakan ERKUŞ  
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İÇ KONTROL SİSTEMİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 32, s.176-194

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE INTERACTION BETWEEN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS AND INTERNAL CONTROL SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kibar TAŞ  
YAZILI VE SÖZLÜ KAYNAKLAR IŞIĞINDA KUREYŞAN OCAĞI’NIN GELENEK VE GÖRENEKLERİ
Sayı 32, s.195-209

TRADITIONS OF THE QURAYSHIN FAMİLY IN THE LIGHT OF WRITTEN AND ORAL SOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin ÖZER  
TÜRKİYE’DE YABANCI İŞLEMLERİ VE BORSA
Sayı 32, s.210-221

FOREIGN EXCHANGE AND TRANSACTIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Kırmızıgül  
TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: TUNCELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 32, s.222-231

EVALUATİON OF TOURİSM POTENTİAL BY USİNG SWOT ANALYSIS: A RESEARCH IN TUNCELİ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz KARADAŞ - Canan ULUYAĞCI - Serhat KOCA  
ÇEMBERİN UCU FİLMİ ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ÇALIŞMASI
Sayı 32, s.232-242

THE FILM ÇEMBERIN UCU and a RECEPTION STUDY OF ÇEMBERİN UCU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda DÜZYOL YILMAZ  
ALÂEDDİN YAVAŞCA’NIN MIZRAP DERGİSİNDE ELE ALDIĞI MAKALELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 32, s.243-253

AN INVESTIGATION ON THE ARTICLES DISCUSSED BY ALÂEDDİN YAVAŞCA IN MIZRAP MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim FETTAHOĞLU  
LÜBNANLI YAZAR LEYLÂ BA’LEBEKKÎ’NİN YAŞIYORUM ADLI ROMANI ÖRNEĞİNDE KADININ ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI
Sayı 32, s.254-282

WOMEN’S FREEDOM SEEKING IN THE EXAMPLE OF LEBANESE WRITER LEYLA BA’LEBEKKI’S NOVEL, “I LIVE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan AVŞİN - M. Selim ERZEN  
ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN VAN SAZLIĞI SULAK ALANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 32, s.283-295

THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE VAN REEDY WETLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan SÖNMEZ  
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ALAN BİLGİSİ TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2013- 2018)
Sayı 32, s.296-305

EVALUATION OF THE SCIENCE TEST OF PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAMINATION BIOLOGY TEACHING (2013- 2018)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür DİNÇER - Murat SON - Çağla GÜGÜNAĞAOĞLU - Doğukan YURDAKUL  
ÜNİVERSİTEDE TAKIM VE BİREYSEL SPOR İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN İMGELEME YETİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 32, s.306-316

ANALYZING THE IMAGINATION ABILITY OF ATHLETES DEALING WITH TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayla ACAR  
İHAP HULUSİ GÖREY’İN AFİŞLERİNDE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKASI
Sayı 32, s.317-336

THE ECONOMİC POLICY OF EARLY REPUBLICAN ERA IN THE POSTERS OF IHAP HULUSI GOREY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı ÇİÇEK - Sibel ŞEFKATLI - Kader AKSOY - Cana CHADO - Mehmet MİMAN  
GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI: ŞANLIURFA’DA BİR ÇALIŞMA
Sayı 32, s.337-348

A RESEARCH ON HABITS OF FOOD CONSUMPTION: A STUDY IN ŞANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nizar ASLAN  
OSMANLI DÖNEMİ ADAB-I MUAŞERET KURALLARI İLE CUMHURİYET DÖNEMİ PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARININ İLETİŞİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 32, s.349-365

EXAMINATION OF ETIQUETTE RULES OF THE OTTOMAN PERIOD AND PROTOCOL AND SOCIAL BEHAVIOR RULES OF THE REPULIC PERIOD WITHIN THE CONTEXT OF COMMUNICATION.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YURTBAŞI  
TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE SESLETİM ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINDA FONETİK VE ALOFONİK BİLİNÇ UYANDIRMA YOLLARI
Sayı 32, s.366-403

WAYS OF RAISING PHONETIC AND ALLOPHONIC AWARENESS IN ELT PRONUNCIATION CURRICULA IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhakim TUĞLUK  
TURGUT UYAR’IN ŞİİRLERİNDE GARİP ETKİSİ
Sayı 32, s.404-426

GARİP EFFECT IN THE POETRY OF TURGUT UYAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel DEMİRARSLAN  
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKLER - YEŞİL DEĞİŞİKLİKLER - ÇEVRECİ UYGULAMALAR
Sayı 32, s.427-441

PLANNING AREAS IN ZONING REGULATION; SUSTAINABLE INNOVATIONS - GREEN CHANGES - ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsen SERHATLIOĞLU - Sinem İPEK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 32, s.442-459

THE OPINIONS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES ON VISUAL ARTS EDUCATION COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir ÇELİKBAĞ  
KLASİK OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA NAKKAŞ OSMAN’IN YARATICILIK ANLAYIŞI
Sayı 32, s.460-478

CREATIVE STYLE OF NAKKAŞ (MINIATURE PAINTER) OSMAN IN CLASSICAL OTTOMAN MINIATURE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin Elif YÜCEL  
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İHLALİ ALTINDA ÇİN’İN ENDÜSTRİ POLİTİKALARI VE ABD İLE TİCARET İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
Sayı 32, s.479-508

CHINA'S INDUSTRIAL POLICY UNDER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS INFRINGEMENT AND THE EFFECTS ON TRADE RELATIONS WITH US
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan ÖZCAN  
ASYA TİPİ ÜRETİM TARZI TARTIŞMALARI: OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİNE MADDECİ BİR ANALİZ YAKLAŞIMI
Sayı 32, s.509-523

DISCUSSIONS ON ASIATIC MODE OF PRODUCTION: A HISTORICAL MATERIALIST APPROACH TO THE HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem ÖZTÜRK  
BİST’E KOTE ŞİRKETLERİN SATIŞ GELİRLERİ VE NET KÂR TUTARLARI İLE KÂRLILIK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
Sayı 32, s.524-542

COMPARISON OF SALES REVENUES, NET PROFITS AND PROFITABILITY PERFORMANCE OF FIRMS TRADED IN BIST: THE EXAMPLE OF MANUFACTURING INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya DOĞAR - Çiğdem GÖKTAŞ  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI BALE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZLERDE KARŞILAŞTIKLARI SAKATLIKLAR VE DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 32, s.543-551

AN EVALUATION OF INJURIES THAT ISTANBUL UNIVERSITY STATE CONSERVATORY BALLET DEPARTMENT STUDENTS ENCOUNTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ŞEN - Yılmaz SEÇİM  
KONYA MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 32, s.552-560

A QUALITATIVE RESEARCH ON KITCHEN CULTURE IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş GÜNDÜZ - Mehmet DUYAR  
BÜYÜMEYE ÇALIŞAN LATİN AMERİKA
Sayı 32, s.561-573

LATIN AMERICA WORKING TO GROW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Tamer - Mehmet KAHRAMAN  
TÜRKİYE'NİN SIĞINMACI POLİTİKALARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI: HATAY ÖRNEĞİ*
Sayı 32, s.574-591

A FIELD RESEARCH POLICY FOR TURKEY'S ASYLUM SEEKERS: HATAY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nil VARAN  
YEŞİL PAZARLAMADA YENİ NESİL YEŞİL RESTORANLAR ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 32, s.592-601

A THEORETICAL RESEARCH ON NEW GENERATION GREEN RESTAURANTS IN GREEN MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek TÜM CEBECİ  
ÇARPANALI VE GÜCÜLÜ KOLAN DOKUMACILIĞININ ORTAK VE FARKLI YÖNLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 32, s.602-615

INVESTIGATION OF COMMON AND DIFFERENT ASPECTS OF BAND WEAVING WITH TABLET AND HEALD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÖZKAN KURT  
TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YETERLİK FİİLLERİNİN MADDE BAŞI OLARAK SEÇİLMESİ ÜZERİNE
Sayı 32, s.616-624

ON THE SELECTION OF MODAL VERBS OF ABILITY AS HEADWORD IN TDK TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Kızılay - Mustafa HAMALOSMANOĞLU  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Sayı 32, s.625-636

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ COGNITIVE STRUCTURES TOWARDS THE SCIENCE LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal YILDIRIM - Ali YILDIRIM  
YUNUS EMRE DİVANI’NDA YARATICI İÇİN KULLANILAN İSİMLER VE VASIFLANDIRILMALARI
Sayı 32, s.637-653

NAMES USED FOR CREATOR AND THEIR QUALIFICATIONS IN THE YUNUS EMRE DIVANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem GÜRKAN  
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 32, s.654-680

AN ANALYSIS OF THE DISSERTATIONS ON GENDER IN TURKEY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nezif CIKAY  
HALEP AHKÂM DEFTERLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 32, s.681-697

A GENERAL EVALUATION OF ALEPPO AHKÂM DEFTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze ELÇİN  
ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 32, s.698-708

THE INVESTIGATION OF TRANSLATED BOOKS FOR CHILDREN ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF CHILD APPROPRIATENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DİNCEL - Soner ALGI  
MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA KEMANE EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
Sayı 32, s.709-722

EXAMINATION OF KEMANE EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berfin Zehra ERGÜN - Sema SAYAR - Merve YALÇINKAYA - Ömer Faruk KABUL - Rukiye Hanım KILIÇ - Mehmet MİMAN  
İNSANLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ŞANLIURFA’DA BİR ARAŞTIRMA
Sayı 32, s.723-730

A RESEARCH ON THE HEALTH IMPACT OF PEOPLE’S EATING HABITS IN ŞANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hedibe EKİNCİ - Arjin YORĞUN - Mehmet MİMAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN UNSURLARIN ARAŞTIRILMASI: HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA
Sayı 32, s.731-737

RESEARCH ON THE FACTORS THAT ARE AFFECTING THE SUCCESS OF UNIVERSITY STUDENTS: AN APPLICATION IN HARRAN UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrunnisa ÜNSAL  
SİYASAL PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ, PARTİ TİPOLOJİLERİ VE KURUMSALLAŞMA BAĞLAMINDA ADALET PARTİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 32, s.738-750

AN ASSESSMENT ON JUSTICE PARTY IN THE CONTEXT OF BIRTH THEORIES OF POLITICAL PARTIES, TYPOLOGIES AND THEIR INSTITUTIONALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay VAROL  
ALMAN EDEBİYATINDA ENGELLİLİK
Sayı 32, s.751-757

DISABILITY IN GERMAN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4702
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AKTAŞ - Cevdet Alptekin KAYALI - Oğuzcan AKDEMİR  
BORSA İSTANBUL’DA HİSSE SENETLERİ İŞLEM GÖREN PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 32, s.758-769

EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANIES IN THE RETAIL SECTOR WHICH STOCKS ARE TRADED ON THE BORSA ISTANBUL WITH TOPSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih EVSEN - Soner ALGI  
ANTALYA YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNİN MÜZİKAL-EDEBİ ANALİZİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Sayı 32, s.770-793

ANALYSIS OF THE USE OF ANTALYA FOLK MUSIC FOLK MUSIC IN MUSICAL - LITERARY ANALYSIS AND MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel KOÇ  
VAROLUŞÇULUĞUN TÜRKİYE'DEKİ İLK ETKİLERİ
Sayı 32, s.794-816

THE FIRST EFFECTS OF EXISTENTIALISM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murad SADYKOV  
UMUM-HUSUS KAİDESİ VE TABERİ TEFSİRİNDE UYGULANMASI
Sayı 32, s.817-838

THE RULES OMOUM-KHOSOUS AND APPLICATION IN TABARI'S TAFSIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ERİŞ  
İMGESEL OLARAK POPÜLER KÜLTÜR VE BEDEN İLİŞKİSİ
Sayı 32, s.839-845

THE RELATIONSHIP BETWEEN POPULAR CULTURE AND BODY AS AN IMAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl TUNA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE YAHUDİLERİ VE YASSIADA MAĞDURU MİLLETVEKİLLERİ İSAK ALTABEV-YUSUF SALMAN
Sayı 32, s.846-849

DEMOCRATİC PARTY OF TURKEY DURING THE JEWS AND VICTIMS YASSIADA LEGISLATORS ISAK ALTABEV-YUSUF SALMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri