Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


33 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel KOÇ  
TÜRKİYE’DE FELSEFE VE FİKİR DERGİLERİ(1849-1980)
Sayı 33, s.1-15

PHILOSOPHY AND IDEA JOURNALS IN TURKEY(1849-1980)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Derya KAHRAMAN - Hümeyra ADAM  
AFİŞ TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLARIN AFİŞLER ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 33, s.16-31

EVALUATİON OF THE ELEMENTS TO BE CONSİDERED İN POSTER DESİGN ON POSTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SANDIKCI - Hülya MUTLU  
GASTRONOMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (2013-2017)
Sayı 33, s.32-42

(BIBLIOMETRIC PROFILE OF ARTICLES PUBLISHED IN THE FIELD OF GASTRONOMY) (2013-2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif GAZİOĞLU TERZİ  
YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİŞİM SORUNLARI – ARDAHAN KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ
Sayı 33, s.43-53

GOVERNANCE ISSUES IN LOCAL GOVERNMENTS - THE CASE OF ARDAHAN CITY COUNCIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal BAHTİYAR  
SANAT-OYUN, OYUNCAK-ESER İLİŞKİSİ KAPSAMINDA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE OYUN VE OYUNCAK ATÖLYESİ ÖNERİSİ
Sayı 33, s.54-68

THE GAME AND TOY STUDIO SUGGESTION FOR THE FACULTY OF FINE ARTS IN THE SCOPE OF ART-GAME AND ARTISTIC PRODUCT-TOY RELATIONS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÇAĞLAYAN  
ALEVİ İNANCIDA RUH VE RUH GÖÇÜ
Sayı 33, s.69-80

SPIRIT AND REINCARNATION IN ALEVI BELIEF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
AGORADAN ALIŞVERİŞ MERKEZİNE BİR YOLCULUK: İZMİT’TE ALIŞVERİŞ VE TİCARET MEKÂNLARINA BİR BAKIŞ
Sayı 33, s.81-99

A TRAVEL FROM AGORA TO THE SHOPPING CENTER: A VIEW OF SHOPPING AND COMMERCIAL SPACES IN IZMIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Şule ERYILMAZ AKSAKAL  
SANATSAL CAM TASARIMI İÇİN CAM İLE BAZI METALLERİN BİRLİKTE KULLANIMI
Sayı 33, s.100-114

THE USE OF PARTICULAR METALS WITH GLASS IN ARTISTIC GLASS DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tezcan BAHAR  
ALTERNATİF BİR BASKIRESİM TEKNİĞİ OLARAK SUSUZ LİTOGRAFİ
Sayı 33, s.115-130

AS AN ALTERNATIVE PRNTMAKING TECHNIQUE WATERLESS LITHOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz İNCE  
SEBEP VE SONUÇLARIYLA TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDE “t > d” SEDALILAŞMASI
Sayı 33, s.131-142

t > d VOICING IN HISTORICAL TURKISH DIALECTS WITH IT’S CAUSES AND CONSEQUENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Şule ERYILMAZ AKSAKAL  
SANATSAL CAM TASARIMINDA DÜŞÜK DERECELİ PİŞİRİMLER
Sayı 33, s.143-150

LOW-TEMPERATURE FIRING IN ARTISTIC GLASS DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin GÜNGÖR  
BİR “GARİP” SÖYLEM: GARİP ŞİİRİNE SÖYLEM ANALİZİNİN IŞIĞINDA KISA BİR YAKLAŞIM
Sayı 33, s.151-161

A “STRANGE” DISCOURSE: A BRIEF APPROACH TO POEMS OF GARİP MOVEMENT IN THE LIGHT OF DISCOURSE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahman Işık SARIALİOĞLU  
CASPAR DAVİD FRİEDRİCH: BOŞLUĞUN KÖKENİ
Sayı 33, s.162-177

CASPAR DAVID FRIEDRICH: THE ORIGIN OF THE SPACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim BARAN  
KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Sayı 33, s.178-192

A CRITICAL OVERVIEW OF CORPORATE IDENTITY STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin BEYAZ  
TOPLUMA YÖN VEREN BİR DİN ADAMI OLARAK KÜÇÜK AĞA
Sayı 33, s.193-202

KÜÇÜK AĞA AS A CLERIC LEADING A SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif KIR - Cansu CANDEMİR ÖZKAN  
KÜLTÜR ŞEHRİ İSTANBUL ETKİNLİKLERİ: SURİYELİ ÇOCUKLARLA DİL VE KÜLTÜR DERSLERİ MODEL OLUŞUMUNA DOĞRU
Sayı 33, s.203-216

İSTANBUL ACTIVITIES AS A CITY OF CULTURE: TOWARDS CREATING A MODEL OF LANGUAGE AND CULTURE LESSONS WITH SYRIAN CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel DEMİRARSLAN  
KONUT TASARIM, PLANLAMA VE SUNUM BİÇİMLERİNDE KÜLTÜR ETKENİNİN İZMİT ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
Sayı 33, s.217-236

INVESTIGATION OF CULTURAL EFFECT IN HOUSING DESIGN, PLANNING AND PRESENTATION IN IZMIT EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan YILMAZ  
HÜSEYİN ANKA ÖZKAN: EDİRNE’DEN AKADEMİYE HEYKELTIRAŞ KARAKTERİ BESLEYEN ARKA PLAN VE EDİRNE’DEKİ HEYKELLERİ ÜZERİNDEN SANAT ANLAYIŞININ TEMELLERİ
Sayı 33, s.237-249

HÜSEYİN ANKA ÖZKAN: THE BACKGROUND THAT NURTURED THE SCULPTOR’S CHARACTER FROM EDİRNE TO ACADEMY AND THE FOUNDATIONS OF HIS ARTISTIC APPROACH BASED ON HIS SCULPTURES IN EDİRNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR  
YEREL EKONOMİK KALKINMANIN AKTÖRÜ OLARAK GİRİŞİMCİLİK: AKSARAY VE NİĞDE İLLERİNİN KIYASLAMASI
Sayı 33, s.250-265

ENTREPRENEURSHIP AS A ACTOR OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: COMPARISON OF AKSARAY AND NIGDE PROVINCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK AYAŞ - Eyyüp NACAR - Atalay GACAR  
ELAZIĞ İL MERKEZİNDEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SPOR TESİSLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN YETERLİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 33, s.266-274

INVESTIGATION OF PROFICIENCY LEVELS OF SPORTS FACILITIES IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN ELAZIĞ PROVINCE IN TERMS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan UYMAZ  
TÜRK MÛSİKÎSİ SAHASINDA ŞA’BÂNÎ MÜNTESİBİ VE ŞA’BÂNÎLİK İLE BAĞI OLAN MÛSİKÎŞİNÂSLAR
Sayı 33, s.275-304

TRADITIONAL MUSIC ARTISTS IN SHABANI ORDER AND HAVING CONNECTION TO SHABANI ORDER IN THE FIELD OF TRADITIONAL TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre AKGÜN - Serkan ÇAKIR  
CUMHURİYET ÖNCESİ VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MÜZİKTE MODERNLEŞME VE SANATÇI YETİŞTİREN KURUMLARDAN DÂRÜ’L BEDÂYİ- DARÜ’L ELHÂN ÖRNEĞİ
Sayı 33, s.305-319

MODERNIZATION IN MUSIC IN THE PRE-REPUBLIC AND EARLY REPUBLICAN PERIOD AND ARTISTS TRAINING INSTITUTIONS DÂRÜ’L BEDÂYI-DÂRÜ’L ELHÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇELİKELDEN  
SİNAN PAŞA’NIN ŞİİR CÜMLELERİNDE BAKIŞIM
Sayı 33, s.320-340

SYMMETRIC SENTENCES IN SİNAN PAŞA’S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım KARTAL  
XVIII. YÜZYILDA SİVAS’DA EŞKIYALIK FAALİYETLERİ (1735-1780)
Sayı 33, s.341-350

BANDITRY ACTIVITIES IN SIVAS IN THE 18TH CENTURY (1735-1780)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatmanur Kübra AYLAN - MEte SEZGİN  
SORUMLU TURİZM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI
Sayı 33, s.351-362

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF RESPONSIBLE TOURISM SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAYIRLI - Bekir ÇINAR  
ULUSLARARASI TİCARETTE GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDA BİBLİYOMETRİK ANALİZ
Sayı 33, s.363-374

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ABOUT CUSTOM TARIFFS IN INTERNATIONAL TRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4772
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak ERDOĞAN  
HAVAYOLU İTTİFAKLARI VE HAVAYOLLARINA ETKİLERİ: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ
Sayı 33, s.375-395

AIRLINE ALLIANCES AND ITS EFFECTS ON THE AIRLINES: THE CASE OF TURKISH AIRLINES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4782
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Muhammet BANAZILI - Mehmet Seyda OZAN  
TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Sayı 33, s.396-412

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS UNDER THE FIGHT WITH POVERTY POLICIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk Önder SERDAR  
HİSARLI AHMET’TEN DERLENEN TÜRKÜLERİN MAKAMSAL YAPILARININ EZGİ ÇEKİRDEKLERİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 33, s.413-424

ANALYSIS OF MODAL STRUCTURES OF BALLADS DELİVERED BY HİSARLI AHMET IN THE CONTEXT OF MELODIC NUCLEI APRROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Teslime Nur ERVASA - Rumiye ARSLAN  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE DİJİTAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Sayı 33, s.425-440

INVESTİGATİON OF SCİENTİFİC STUDİES ON THE USE OF DİGİTAL MEDİA BY GİFTED STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DAĞDEVİREN - M. Serkan ÇAKIR  
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE HALK MÜZİĞİNİN DERLENMESİ, İCRASI VE EĞİTİMİ KONUSUNDA YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR
Sayı 33, s.441-455

ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS TAKING PLACE IN THEORISATION OF TURKISH FOLK MUSIC FROM REPUBLIC TIME TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed ÇETİN - Ahmet ÖZKAYA - Mahmut KESKİN - Önder ÖZDEMİR  
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE KATKISI
Sayı 33, s.456-472

SOCIAL MEDIA PLATFORMS CONTRIBUTION TO THE PROCESS OF TEACHING GEOGRAPHY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer ÖNDER  
FANTASIA PARA UN GENTILHOMBRE (BİR CENTİLMEN İÇİN FANTEZİ) İSİMLİ ESERİN İCRA ÖZELLİKLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 33, s.473-489

EXAMINATION OF FANTASIA PARA UN GENTILHOMBRE (FANTASY FOR AN CENTILMEN) WITHIN THE SCOPE OF PERFORMING PROPORTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nezir MAVİŞ  
İMÂMET DOKTRİNİNİN ŞİÂ-İMÂMÎYYE’NİN NÜBÜVVÂT İNANCINA ETKİSİ
Sayı 33, s.490-521

THE INFLUENCE OF IMAMATE DOCTRİN ON SHİA-IMAMIYYAH PROPHECY BELİEF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4751
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe AYÇİÇEK  
ANADOLU’NUN FETHİ DÖNEMİNDE TRABZON VE ÇEVRESİ
Sayı 33, s.522-533

TRABZON AND ITS ENVIRONMENT IN THE PERIOD OF ANATOLIA'S CONQUEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih KÜÇÜK  
ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN BAZI ESERLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
Sayı 33, s.534-550

ABOUT THE VOCABULRYOF ABDULHAK SİNASİ HİSAR'S BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri