Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


34 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdal FIRAT  
TÜRKİYE'DE SEÇMEN DAVRANIŞI
Sayı 34, s.1-13

VOTER BEHAVIOUR IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki USLU - Sinem KEFELİOĞLU  
ALMANCA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İNTERNETİN KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI
Sayı 34, s.14-23

THE ATTITUDES OF TURKISH GERMAN STUDENTS TO INTERNET USAGE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARIYLA TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ
Sayı 34, s.24-38

TURKEY'S EU MEMBERSHIP WITH ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup NACAR - Eyyüp YILDIRIM - Atalay GACAR  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AYAKKABI MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 34, s.39-53

INVESTIGATION OF THE SHOE BRAND PREFERENCES OF STUDENTS OF FACULTY OF SPORTS SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay ÖZDEMİR GÜMÜŞ  
OSMANLI DEVLETİ’NİN AKDENİZ’DE KIŞ MUHAFAZASI
Sayı 34, s.54-70

WINTER DEFENCE OF THE OTTOMAN STATE IN THE MEDITERRANEAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedef ACAR - Esra SUNERLİ  
TEKSTİL TASARIMI VE TEKNOLOJİ BİRLİKTELİĞİNE GÜNCEL BİR ÖRNEK: IRIS VAN HERPEN
Sayı 34, s.71-84

A CURRENT EXAMPLE TO TEXTILE DESIGN AND TECHNOLOGY UNIT: IRIS VAN HERPEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru BURCU YILMAZ  
HAFIZA KİMLİK VE ESTETİK BAĞLAMINDA ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN ESERLERİNDE ŞEHİR
Sayı 34, s.85-100

THE CITY IN THE WORKS OF ABDULHAK ŞİNASİ HİSAR THE CONTEXT OF MEMORY IDENTITY AND AESTHETIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA - Tülin YURTBAY - Hilal DOKTUR  
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU OLAN ERGENLERDE ANNE VE BABAYA BAĞLANMA
Sayı 34, s.101-111

CONNECTING TO PARENTS IN ADOLESCENTS WITH OBSESSIVE COMPULSIVE DİSORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jale DENİZ - Numan KÜRÜCÜ  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 34, s.112-126

AN INVESTIGATION OF MUSIC TEACHING SELF EFFICACY PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfur BAYAT - Selim KAYHAN - Uğur ADIGÜZEL  
MERKEZİ ASYA TÜRKÎ CUMHURİYETLERİNDE POLİTİK İSTİKRARIN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ?
Sayı 34, s.127-142

MACRO ECONOMİC DETERMİNANTS OF POLITICAL STABILITY IN CENTRAL ASIAN TURKIC REPUBLICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup NACAR - ATALAY GACAR - EYYÜP YILDIRIM  
KİCKBOKS ANTRENÖR ADAYLARININ KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 34, s.143-151

INVESTIGATION OF PROSPECTIVE KICKBOXING COACHES’ SELF-ESTEEM IN DECISION MAKING AND DECISION MAKING STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökşen YILDIRIM  
ORWELLYEN DİSTOPYA EŞLİĞİNDE İNSANA, KÜLTÜRE VE ŞEHRE BAKMAK
Sayı 34, s.152-165

LOOKING AT HUMAN, CULTURE AND THE CITY ACCOMPANIED BY ORWELLIAN DYSTOPIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih TELLİOĞLU  
AVRUPA BİRLİĞİ(AB)’NİN VE BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARI VE SOSYAL HİZMETLERİ
Sayı 34, s.166-182

SOCIAL POLICIES AND SOCIAL SERVICES OF EUROPEAN UNION AND SOME DEVELOPED COUNTRIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin KAZAN  
İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE GÖRE SAHÎH HADIS
Sayı 34, s.183-200

SAHIH HADITH ACCORDING TO IBN HAJAR AL-ASKALÂNI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vildane DİNÇ  
KOMÜNİST BULGARİSTAN'DA ADKIRIMINA KARŞI DİRENİŞ
Sayı 34, s.201-211

RESISTANCE AGAINST NAMECIDE IN COMMUNIST BULGARIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim FETTAHOĞLU  
RAKîB KELİMESİNİN SEMANTİK ANALİZİ
Sayı 34, s.212-221

SEMANTIC ANALYSIS OF RAKÎB WORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4778
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ALPASLAN  
TEK PARTİ DÖNEMİNDE ANTALYA'DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1934-1944)
Sayı 34, s.222-242

REPUBLIC DAY CELEBRATIONS DURING THE SINGLE PARTY PERIOD (1934-1944): THE CASE OF ANTALYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye SARİ  
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN SANATSAL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE MÜZEDE YAPILAN EĞİTİMLERİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 34, s.243-256

CASE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF MUSEUMS EDUCATION IN DEVELOPING ARTISTIC SKILLS OF POSTGRADUATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan AKÇAY  
HAZİNE TAŞINMAZLARININ 2B KAPSAMINDA VE KAPSAM DIŞI DURUMLARDA SATIŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
Sayı 34, s.257-268

SALE PROCESSES AND ACCOUNTING OF TREASURY IMPORTS UNDER 2B AND EXCLUSIVE CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda KOÇ AKRAN - İnci KOCAMAN GELİR  
OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA YANSIMASI: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 34, s.269-280

REFLECTION OF PRE-SCHOOL MODERN APPROACHES TO PRE-SCHOOL EDUCATION PROGRAM: TEACHER’S OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya DOĞAR  
FARKLI GRUPLARA GÖRE SPOR EĞİTİM İLİŞKİSİ
Sayı 34, s.281-291

SPORTS EDUCATION RELATION ACCORDING TO DIFFERENT GROUPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem TUNA - Ayşe KIZIL  
DONALD TRUMP'IN 2016 BAŞKANLIK ZAFERİNDE YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ
Sayı 34, s.292-301

THE ROLE OF NEW MEDIA TECHNOLOGIES IN DONALD TRUMP'S 2016 PRESIDENTAL VICTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4830
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu MERİÇ  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI TARAFINDAN ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN FARKINDALIK VE KABUL GÖRMESİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 34, s.302-312

ASSESSING AWARENESS AND ACCEPTANCE OF FORENSIC ACCOUNTING AMONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay TANRIVERMİŞ  
PSİKANALİTİK BİR İNCELEME: AYLAK ADAM NEDEN ISSIZ ADAM DEĞİLDİR?
Sayı 34, s.313-322

PSYCHOANALYTIC ANALYSIS: WHY IS NOT THE IDLE MAN THE DESOLATE MAN?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4826
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KARAKÖSE  
OSMANLI YÖNETİMİNDEKİ YEMEN’DE İNGİLİZ SİYASETİ (BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUNA KADAR)
Sayı 34, s.323-339

BRITISH POLITICS IN THE YEMEN IN THE OTTOMAN ADMINISTRATION ( TO THE END OF THE FIRST WORLD WAR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim FETTAHOĞLU  
????? ???? ?????? ???????? ?? ????? ???????????? (İbrahim bin Ya'kûb el-Gümüşhanevî'nin Zehretü'l-'Arûz Adlı Risalesi'nin Tahkiki)
Sayı 34, s.340-361

THE ANAYSIS OF ZEHRETÜ’L-ARUZ BOOKLET OF IBRAHIM BIN YA’KUB EL- GUMUSHANEVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hediye ŞİRİN AK  
TÜRK SİYASETİNDE KADIN TEMSİLİ: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ İNCELEMESİ
Sayı 34, s.362-376

WOMEN REPRESENTATIVE IN TURKISH POLITICS: THE ANALYSIS OF 24 JUNE 2018 ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Rıfat GÜZEY  
OSMANLI TEKKELERİNDE İŞLEYİŞ VE EĞİTİM
Sayı 34, s.377-392

PROCESS AND EDUCATION IN OTTOMAN LODGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba GÜNER EMÜL - Gülay BÖREKÇİ - Asiye UZEL  
SURİYE’DEN GÖÇLE GELEN KADINLARIN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 34, s.393-401

THE EVALUATION OF THE KNOWLEDGE OF WOMEN FROM SYRIA WITH KNOWLEDGE OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursen GEYİK DEĞERLİ  
TEKSTİL VE MODA TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI
Sayı 34, s.402-414

SUSTAINABILITY PRACTICES IN TEXTILE AND FASHION DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güler KARAMAN - Asiye ATA  
MOOC VİDEOLARININ TERCİH EDİLMESİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE İNCELENMESİ
Sayı 34, s.415-427

INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING THE CHOICE OF MOOC VIDEOS BY DATA MINING TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfükar AYTAÇ KİŞMAN - Berfu BOYRAZ  
İRAN-RUSYA İLİŞKİLERİNDE HAZAR SORUNU VE İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI
Sayı 34, s.428-437

THE CASPIAN PROBLEM IN IRAN-RUSSIA RELATIONS AND IRAN'S NUCLEAR PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün ARDA  
KİŞİSEL SÜS EŞYASI BONCUK
Sayı 34, s.438-456

PERSONAL DECORATION BEADS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma YETİŞ - Sezgin ÖZDEN  
TÜRKİYE’DE KARBON PİYASALARININ GELİŞİMİ VE ORMANCILIĞA ETKİSİ
Sayı 34, s.457-477

DEVELOPMENT OF CARBON MARKETING IN TURKEY AND ITS EFFECT TO FORESTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu DÜNDAR  
DİLBİLİM YÖNTEMLERİYLE YENİ GRAMER ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 34, s.478-485

AN ANALYSİS ON NEW GRAMER STUDIES BY LINGUISTIC METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza ÖZALP  
FOUCAULT’DA TEMEL KAVRAMLAR ve SANAT GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DENEME
Sayı 34, s.486-495

AN ESSAY ON THE BASIC PRINCIPLES AND ART VIEW OF FOUCAULT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan KOŞAN  
İSKİLİP EVLERİNDE ALÇI SÜSLEMELER
Sayı 34, s.500-510

PLASTER DECORATIONS IN ISKILIP HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice AVCI  
TEFSİR ESERLERİNİ KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLA OKUMAK
Sayı 34, s.511-523

READING OF THE TAFSIRS WITH CULTURAL ANTHROPOLOGICAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay ÖZKUL  
ÇAĞDAŞ SANATTA KÜTLE VE YÜZEY İLİŞKİSİ
Sayı 34, s.524-540

MASS AND SURFACE RELATIONSHIP IN CONTEMPORARY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak KURUBAŞ - Sinan HAŞHAŞ  
ORHAN GENCEBAY BESTELERİNDE ÖNE ÇIKAN YÖRESEL BAĞLAMA TAVIRLARI
Sayı 34, s.541-555

PROMINENT REGIONAL BAGLAMA PLAYING STYLES IN THE COMPOSITIONS OF ORHAN GENCEBAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdou WAHABİ ABDOU  
BATI AFRİKA’DA MODERNLEŞME SÜRECİNİN GÖSTERİLERİ VE PERSPEKTİFLERİ: TOGO’NUN ÖRNEĞİ
Sayı 34, s.556-571

MANIFESTATIONS AND PERSPECTIVES OF THE MODERNIZATION PROCESS IN WEST AFRICAN COUNTRIES: THE EXEMPLE OF TOGO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjde ŞAMDANCI  
SCHOPENHAUER FELSEFESİNDE ANLAM ARAYIŞI BAĞLAMINDA DİNİN ROLÜ
Sayı 34, s.572-581

THE ROLE OF RELIGION IN CONTEXT OF SEEKING FOR THE MEANING OF LIFE IN SCHOPENHAUER’S PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Havva AKINALP - Aytekin SOYKAN - MUNGAN AY  
KARATE HAKEMLERİNİN SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞLARLA İLGİLİ KİŞİSEL GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 34, s.582-596

INVESTIGATION OF THE PERSONAL VIEWS OF KARATE REFEREES ON SPORTSMEN BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Goncagül BOLAT - Vahdet ÖZKOÇAK  
DANIŞMANLIK TEDBİRİNİN ADLİ BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
Sayı 34, s.597-604

RELATIONSHIP OF CONSULTANCY MEASURE WITH FORENSIC SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4790
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurhayat MANTAR - Vahdet ÖZKOÇAK  
ANAOKULU EĞTİMİ ALMAMIŞ ÇOCUKLARIN SUÇA EĞİLİMİ
Sayı 34, s.605-616

THE TENDENCY OF CHILDREN WHO HAVE NOT RECEIVED CRIME KINDERGARTEN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba SİPAHİ - Ali ERYILMAZ - Gaye BIRNİ  
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 34, s.617-627

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ SCHOOL BURNOUT, GENDER AND SOCIAL PROBLEM SOLVING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf HAN - Gonca YAYAN  
TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN MOTİF VE SEMBOLLERİN OSMAN YILMAZER’IN ESERLERİNE YANSIMALARI
Sayı 34, s.628-645

REFLACTIONS OF MOTIFS AND SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY ON ARTWORKS OF OSMAN YILMAZER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahir KILMANOĞLU - İlkay KARADUMAN  
SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİNDE KİŞİSEL MARKALAŞMANIN MÜŞTERİ TERCİHİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 34, s.646-659

THE EFFECT OF PERSONAL BRANDING ON CUSTOMER CHOICE IN SALES FORCE MANAGEMENT: AN APPLICATION IN TECHNOLOGY INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ŞEN - Barış ALNIAÇIK  
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİNE OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE İNCELEME
Sayı 34, s.660-673

AN ANALYSIS OF THE POTENTIAL EFFECTS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON MANAGEMENT PROCESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zarife BARDAKLI  
TÜKETİCİLERDE POZİTİF TUTUM OLUŞTURMADA İÇERİK PAZARLAMASININ KULLANIMI
Sayı 34, s.674-685

USING CONTENT MARKETING TO CREATE POSITIVE CONSUMER ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sahra DERVİŞOĞLU  
SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE KAÇAN BİR AİLENİN GÜNDELİK YAŞAMI: GAZİANTEP’TE BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
Sayı 34, s.686-703

DAILY LIFE OF A FAMILY THAT FLED SYRIA TO TURKEY: A STUDY OF ORAL HISTORY IN GAZIANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe BİNYIL ŞAHİN  
SABAHATTİN ALİ’NİN ESERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ
Sayı 34, s.704-728

THE ROLE OF SABAHATTİN ALİ’S WORKS IN VALUE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül MÜEZZİNOĞLU - Çağrı GÜMÜŞ  
KÜBİZM SANATININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ, KUBİZM TARZINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONULU SOSYAL İÇERİKLİ AFİŞ TASARIMI
Sayı 34, s.729-738

THE CURRENT AND DEVELOPMENT OF THE ART OF CUBIZATION, THE POSTER DESIGN WITH SOCIAL CONTENT ON VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE KUBISM STYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri