Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


35 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdal FIRAT  
TÜRKİYE VE DÜNYADA HÜKÜMET SİSTEMLERİ
Sayı 35, s.1-20

GOVERNMENT SYSTEMS IN TURKEY AND THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel KOÇ  
AHMET RIZA BEY VE POZİTİVİZM
Sayı 35, s.21-39

AHMET RIZA BEY AND POSITIVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4862
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA BELEDİYECİLİK
Sayı 35, s.40-66

MUNICIPALITISM IN TURKEY AND THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tarık Tolga Gümüş  
BATI AVRUPA’DA ORTAÇAĞ DİNİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ:
Sayı 35, s.67-79

SOME ASPECTS OF THE MEDİEVAL RELİGİON IN WESTERN EUROPE:
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan ACAR  
ESKİGEDİZ’DEKİ (KÜTAHYA) HALK VE ÖZEL HAMAMLARDAN ÖRNEKLER: Gazanfer Ağa Hamamı ve Azmizadeler Hamamı
Sayı 35, s.80-92

EXAMPLES OF THE PUBLIC AND PRIVATE BATHS IN ESKİGEDİZ (KÜTAHYA): Gazanfer Ağa Bath and Azmizadeler Bath
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer YILMAZ - Burak ÖREN  
EV ZİYARETLERİNİN MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 35, s.93-105

INVESTIGETION OF THE EFFECT OF HOME VISITS ON STUDENTS’ MOTIVATION REGARDING THE VIEWS OF STUDENTS AND PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep TURHAN  
AİLE İÇİNDE ERKEK ŞİDDETİNİ ÖNLEME
Sayı 35, s.106-123

INTERVENTIONS FOR MALE PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Şule ERYILMAZ AKSAKAL  
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ CAM İLE SANAT VE TASARIM
Sayı 35, s.124-134

RECYCLED GLASS IN ART AND DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel DEMİRARSLAN  
PLAN ŞEMALARI AÇISINDAN GÜNÜMÜZ KONUT TİPOLOJİLERİNİN İZMİT ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Sayı 35, s.135-156

INVESTIGATION OF CURRENT RESIDENTIAL TYPOLOGIES IN TERMS OF PLAN SCHEMES IN IZMIT CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - Necati KARAKÜLÇE  
İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 35, s.137-157

INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ AND PRINCIPALS’ ATTITUDES TOWARDS VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgehan ÖZKAN  
HABER MEDYASINDA İLGİ ÇEKME UNSURU OLARAK KULLANILAN "GİZEM" UNSURU: ÇORUM MEZARLIĞINDAKİ "GİZEMLİ" KIZ HABERİ ÖRNEĞİ
Sayı 35, s.158-178

THE “MYSTERY” ELEMENT USED IN THE NEWS MEDIA TO ATTRACT INTEREST EXAMPLE: THE “MYSTERIOUS” GIRL AT THE ÇORUM CEMETERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar DOĞRU  
PSİKOLOJİK SERMAYE, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: PROFESYONEL HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 35, s.179-192

THE RELATIONSHIPS AMONG PSYCHOLOGICAL CAPITAL, ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND TURNOVER INTENTION: A STUDY ON PROFESSIONAL SEVICES SECTOR EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel AYDIN  
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSKİNİN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ
Sayı 35, s.195-210

INTERNAL DETERMINANTS OF CREDIT RISK IN TURKISH BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4886
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem ALTAN  
MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ BAĞLAMINDA İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK
Sayı 35, s.211-229

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF BLUE OCEAN STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu MERİÇ - Bedirhan ELDEN  
MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN HİLE EĞİLİMLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 35, s.230-242

ASSESSING TENDENCY OF FRAUD IN CHARACTERISTIC FEATURES AMONG ACCOUNTING STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Müjde SAKAR  
SUÇ EKONOMİSİ BAĞLAMINDA ORGANİZE SUÇLARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ (2012-2017
Sayı 35, s.243-262

ORGANIZED CRIME IN THE CONTEXT OF CRIME ECONOMY EFFECT OF TURKISH ECONOMY (2012-2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre PINARBAŞI  
ABDÜLKÂDİR MERÂGÎ VE KANTEMİROĞLU’NUN SES SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 35, s.263-280

COMPARISON OF ABDÜLKÂDİR MERÂGÎ AND KANTEMİROĞLU’S PITCH SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burçin ERDİ ES  
XX. YÜZYILIN İLK YARISINDA ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI BETİMLEMESİ
Sayı 35, s.281-292

PORTRAYAL OF MODERN WOMAN IN THE CONTEMPORARY TURKISH PAINTING DURING THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah ÖZDEMİR  
DOĞUM TRAVMASI VE TASARIM CANAVARINA DÖNÜŞÜM
Sayı 35, s.293-301

BIRTH TRAUMA AND TRANSFORMATION TO DESIGN MONSTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4872
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haşim Arif BAĞCIVAN - Murat Gökhan DURMUŞ  
BLADE RUNNER FİLMİNİN BİLİMKURGU TASARIM DİLİ AÇISINDAN GÖRSEL ANALİZİ
Sayı 35, s.302-322

VISUAL ANALYSIS OF BLADE RUNNER FILM FOR SCIENCE FICTION DESIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma İNCE  
YERLİ VE MİLLÎ BİR ESNAF TEŞKİLATI: AHİLİK
Sayı 35, s.323-337

DOMESTİC AND NATİONAL TRADESMAN ORGANİZATİON: THE AHİ COMMUNİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram KÖSE  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ALIMLAMA ESTETİĞİ
Sayı 35, s.338-346

RECEPTION AESTHETICS IN TERMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4909
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem ÇALIŞICI PALA  
İZNİK ÇİNİLERİNDE KULLANILAN SERBEST BOŞLUK DOLDURMA MOTİFLERİ VE YENİ MOTİF ÖNERİSİ OLARAK KELEBEK
Sayı 35, s.347-357

UNATTACHED MOTIFS USED FOR FILLING THE SPACE ON IZNIK CERAMICS AND BUTTERFLY AS A NEW MOTIF PROPOSAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haşim Arif BAĞCIVAN  
IVAN CHERMAYEFF İLE TASARIM VE SANAT
Sayı 35, s.358-365

DESIGN AND ART WITH IVAN CHERMAYEFF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap DUMAN İNCE  
ETNOGRAFİK FİLMDE ÖTEKİNİN/YERLİNİN BAKIŞINDAN BATILI SÖYLEMİN İNŞASI: 1971 YAPIMI SÜRÜLERLE YAŞAMAK (TO LİVE WİTH THE HERDS) FİLMİ
Sayı 35, s.366-375

CONSTRUCTION OF THE WESTERN DISCOURSE FROM THE PERSPECTIVE OF THE OTHER IN THE ETHNOGRAPHIC FİLM: 1971 TO LIVE WITH THE HERDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge USLUCA ERİM  
TÜRKİYE’DEKİ TEKSTİL TASARIM YARIŞMALARININ TASARIMCIYA VE SEKTÖRE KATKILARI
Sayı 35, s.376-383

CONTRIBUTION OF TEXTILE DESIGN CONTESTS IN TURKEY BOTH TO DESIGNERS AND TO THE INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4883
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin GÜNGÖR  
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİR SERÜVENİNDE BİR GEÇİCİ SAPMA OLARAK MİLLİ DUYARLILIK
Sayı 35, s.384-397

NATIONAL SUSCEPTIBILITY AS A TEMPORARY DEVIANT IN THE POETRY OF ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel DEMİRARSLAN  
İŞ VE ÇALIŞMA ORTAMLARINDA YENİ NESİL UYGULAMALAR: ALTERNATİF OFİS ÇÖZÜMLERİ VE SUNUM BİÇİMLERİ
Sayı 35, s.398-419

NEW GENERATION PRACTICES IN BUSINESS AND WORKING ENVIRONMENTS: ALTERNATIVE OFFICE SOLUTIONS AND PRESENTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burçin ERDİ ES  
JAN SAUDEK, NAN GOLDIN VE CINDY SHERMAN’IN ÇALIŞMALARININ GÖRSEL ÜRETİM, ETİK VE SANAT AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 35, s.420-429

ANALYZING WORKS OF JAN SAUDEK, NAN GOLDIN, AND CINDY SHERMAN IN THE SCOPE OF VISUAL PRODUCTION, ETHICS, AND ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa ERKAYA - Cemal URAL  
MEVZÛÂT KİTAPLARINDA YER ALAN ŞEHİRLERİN FAZİLETİYLE İLGİLİ UYDURMA HADİSLER - KAZVÎN ÖRNEĞİ – II
Sayı 35, s.430-450

FABRICATED HADITHS RELATED TO THE VIRTUES OF CITIES EXISTING IN THE MAWDHU’ HADITHS BOOKS – QAZWIN SAMPLE – II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru GÜHER  
ADANA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN TÜRK BASININA YANSIMALARI
Sayı 35, s.451-465

REFLECTIONS OF TURKISH PRESS ADANA'S LIBERATION FROM ENEMY OCCUPATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut GERMEÇ  
AVNİ LİFİJ’İN 1914 KUŞAĞI İÇİNDE ÖZGÜN YERİ
Sayı 35, s.466-478

AVNI LIFIJ’S AUTHENTIC PLACE IN THE 1914 GENERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Şule ERYILMAZ AKSAKAL  
GELENEKSEL TÜRK MİMARİSİNDE REVZEN KULLANIMI VE MEKANSAL ÖĞE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 35, s.479-486

THE USAGE OF REVZEN IN TRADITIONAL TURKISH ARCHITECTURE AND ITS EVALUATION AS A SPATIAL ELEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk KADAN - Muamber YILMAZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 35, s.487-498

THE PROSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE PROFESSION (BARTIN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4898
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim ŞAHİNKAYA KAPLANCIK - Çiğdem ALADAĞ  
DUYGU, DÜŞÜNCE VE FİZYOLOJİ KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SAHNE KAYGISI YÖNETİMİ
Sayı 35, s.499-512

STAGE ANXIETY MANAGEMENT WITHIN THE CONCEPTS OF EMOTION, COGNITION AND PHYSIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdül Halim VAROL  
AYDIN KUŞADASI ADALIZADE MEZARLIĞI KADIN BAŞLIKLI OSMANLI MEZAR
Sayı 35, s.513-524

TAŞLARI AYDIN KUŞADASI ADALIZADE CEMETERY OTTOMAN GRAVESTONES WITH FEMALE HEAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürünay ÖKTEN  
ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ TANIMINA UYGUN OLABİLMEK ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 35, s.525-547

A STUDY ON BEING SUITABLE FOR THE DEFINITION OF AN ACCESSIBLE UNIVERSITY CAMPUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna Özgür KARAALAN  
POLYESTER LEVHA/ PRONTO PALET LİTOGRAFİ
Sayı 35, s.548-561

POLYESTER PLATE / PRONTO PLATE LITOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal TOKER  
DENİZ HUKUKU BAĞLAMINDA DEVLETLERİN ÜLKE DIŞINDAKİ VATANDAŞLARINI KORUMAK İÇİN KUVVET KULLANIMI
Sayı 35, s.562-580

THE USE OF FORCE FOR PROTECTION NATIONALS ABROAD IN THE CONTEXT OF LAW OF THE SEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan YENAY - Levent DENİZ  
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ
Sayı 35, s.581-599

INVESTIGATION OF MIDDLE AND HIGH SCHOOL STUDENTS’ PURPOSES OF SOCIAL MEDIA USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzullah UZ  
MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇÖZÜMLEME: NİLÜFER İMKB VE TOFAŞ FEN LİSELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 35, s.600-624

A QUALITY ANALYSIS OF VOCATIONAL GUIDANCE STUDIES: SAMPLE OF IMPRESSION NILUFER IMKB AND TOFAŞ SCIENCE HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YAKIŞKAN  
DOĞU AKDENİZ'DE OLUŞAN YENİ ENERJİ DENKLEMİNİNİN ETKİSİNDE KIBRIS SORUNU
Sayı 35, s.625-640

THE CYPRUS PROBLEM IN THE EFFECT OF NEW ENERGY EQUATION IN EASTERN MEDITERRANEAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz AKALIN  
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA HUKUK TERİMLERİNİN YERİ
Sayı 35, s.641-653

THE PLACE OF LEGAL TERMS IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş ÖZTÜRK  
GELENEKSEL OTANTİSİTE BAĞLAMINDA ORDU İLİ AKKUŞ İLÇESİ AKPINAR KÖYÜ DOĞUM, EVLENME, ÖLÜM ÂDETLERİ VE HALK MÜZİĞİ PRATİKLERİ
Sayı 35, s.654-680

BIRTH, MARRIAGE AND DEATH CUSTOMS AND FOLK MUSIC PRACTICES IN ORDU PROVINCE AKKUŞ DISTRICT AKPINAR VILLAGE WITHIN THE CONTEXT OF TRADITIONAL AUTHENTICITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri