Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


36 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdal FIRAT  
1950 SONRASI TÜRKİYE VE DÜNYADA EKONOMİ-SİYASET İLİŞKİSİ
Sayı 36, s.1-22

ECONOMY - POLITICS RELATION IN TURKEY AND THE WORLD AFTER 1950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4891
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal FIRAT  
TÜRKİYE VE AVRUPA'DA KADIN VE KADININ SİYASETTEKİ YERİ
Sayı 36, s.23-43

WOMEN AND WOMEN'S PLACE IN POLITICS IN TURKEY AND THE EU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan BAYRAK - Tuğrul Gökmen ŞAHİN  
HİKÂYESİ OLAN DEYİMLERİN DRAMA YÖNTEMİYLE ÖĞRETİLMESİ
Sayı 36, s.44-60

TEACHING STORY OF IDIOMS WITH DRAMA METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI  
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK GELİŞİMİNDE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 36, s.61-75

INDUSTRIAL CO-OPERATION EVALUATİON FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS STUDYING IN VOCATIONAL COLLEGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan ÖZGÜVEN TAYFUN - Buşra ÖZER  
LÜKS TÜKETİM MALLARI SATIN ALIMINDA INSTAGRAM KULLANIMI ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ
Sayı 36, s.76-83

CONTENT ANALYSIS ON INSTAGRAM USAGE IN THE PURCHASE OF LUXURY CONSUMER GOODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jülide GÜNDÜZ  
ON DOKUZUNCU YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE PARİS’TE BİR BOHEM BESTECİ: ERİC SATİE’NİN MONTMARTE DÖNEMİ 1887-1898
Sayı 36, s.84-101

A BOHEMIAN COMPOSER IN PARIS IN THE LAST QUARTER OF NINETEENTH CENTURY: MONTMARTE PERIOD OF ERIK SATIE 1887-1898
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay ÇINAR  
‘TÜRK HALK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİ’NDE SARISÖZEN’İN ROLÜ
Sayı 36, s.102-118

THE ROLE OF SARISÖZEN IN TURKISH FOLK MUSIC TERMINOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet DOĞRUL - Cenk AKAY  
TÜRK VE SURİYELİ EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 36, s.119-139

COMPARISON BETWEEN SYRIAN AND TURKISH PARENTS’ OPINIONS AND EXPECTATIONS ABOUT PRE-SCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
DEĞERLER EĞİTİMİ VE KİŞİLİK
Sayı 36, s.140-149

VALUES EDUCATION AND PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kızbes Meral KILIÇ  
EBEVEYNLERİ CEZAEVİNDE OLAN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI GELİŞİMSEL, DAVRANIŞSAL VE SOSYAL ZORLUKLARIN EKOLOJİK SİSTEM YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 36, s.150-159

EVALUATION OF DEVELOPMENTAL, BEHAVIORAL AND SOCIAL CHALLENGES BY THE ECOLOGICAL SYSTEM APPROACH TO CHILDREN WITH INCARCERATED PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4973
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif GÜRSOY  
KÜTAHYA İLİ ESKİ GEDİZ KASABASI’NDAKİ AHŞAP TAVANLI CAMİLER
Sayı 36, s.160-181

WOODEN CEILING MOSQUES IN ESKI GEDIZ TOWN, KÜTAHYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Başar ÖZBOZKURT - Elma SATROVİC  
MACROPOLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: PANEL ANALYSIS
Sayı 36, s.182-191

MACROPOLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: PANEL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçin ÇUBUKCU - İsmail DOĞAN  
REKLAM HARCAMALARI
Sayı 36, s.192-211

ADVERTISING EXPENDITURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN - Elçin NOYAN  
PAZAR YERİ ARZ VE TALEP NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ: FETHİYE ÇEKİM YERİ ÖRNEĞİ
Sayı 36, s.212-226

DETERMINATION OF MARKET PLACE SUPPLY AND DEMAND ATTRIBUTE: CASE OF FETHIYE DESTINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KILIÇ  
GELENEKSEL MEDYA İLE YENİ MEDYANIN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 36, s.227-239

THE COMPARISON OF TRADITIONAL MEDIA AND NEW MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yağmur ARINLI  
BALE VE DANSTA HAREKET ANALİZİ
Sayı 36, s.240-246

MOTİON ANALYSİS İN BALLET AND DANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4947
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora OKDAN  
İLETİŞİM BECERİSİNİ VE HAREKET İFADESİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA DANS EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Sayı 36, s.247-252

THE IMPORTANCE OF DANCE EDUCATION IN PRE-SCHOOL CHILDEREN TO IMPROVE COMMUNICATION SKILLS AND MOVEMENT EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra KAYA  
TÜRKİYE’DE ÖZEL TELEVİZYON YAYINCILIĞININ SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA ETKİLERİ
Sayı 36, s.253-266

EFFECTS OF PRIVATE TELEVISION BROADCASTING IN TURKEY ON SOCIO-CULTURAL STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4960
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muazzez ÇAKIR AYDIN - Esra SUNERLİ TOPAN  
SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ANLAYIŞI İLE RECYCLE KUMAŞLAR ÜZERİNE ÜRÜN GELİŞTİRME
Sayı 36, s.267-276

PRODUCT DEVELOPMENT ON RECYCLE FABRICS WITH SUSTAINABLE FASHION APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4974
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orçun ÇALKAP  
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 36, s.277-290

OPINIONS OF MUSIC TEACHERS ABOUT THE SECONDARY MUSIC COURSE TEACHING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem GÜL - Ayşe ÖZPOLAT  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖFKE DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 36, s.291-302

A RESEARCH TOWARDS DETERMINATION OF THE LEVELS OF ANGER OF THE MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSION (ELAZIĞ PROVINCE EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice SARI GÖK - Şafak ÜNÜVAR  
TOPLUM TEMELLİ TURİZM: GÖLLER BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 36, s.303-321

COMMUNITY-BASED TOURISM: A RESEARCH IN THE REGION OF LAKES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Simge ŞALVARCI - Şafak ÜNÜVAR  
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYO-KÜLTÜREL UYUMUNUN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 36, s.322-345

A RESEARCH ON THE MEASUREMENT OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF EMPLOYEES IN TOURISM BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4911
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi ILICA  
YELİZAVETA DMİTRİYEVA’NIN ÖTEKİ YÜZÜ: ÇERUBİNA DE GABRİAK
Sayı 36, s.346-356

THE ALTER EGO OF ELIZAVETA DMITRIEVA: CHERUBINA DE GABRIAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin BİLGİN KAHVECİ - Filiz ABACIGİL  
YETERSİZ SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ETKİLERİ
Sayı 36, s.357-369

THE EFFECTS OF INSUFFICIENT HEALTH LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GÖKSU  
DİN EĞİTİMCİSİNİN ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN LOKMAN SÛRESİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 36, s.370-385

THE ANALYSIS OF THESURAH OF LUQMAN IN TERMS OF THECHARACTERISTICS OF RELIGIOUSEDUCATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan BALKAN  
GERÇEKLİK’TEN DOLAYSIZ SANAL GERÇEKLİK ALGISI’NA GEÇİŞ ÜZERİNE BİR DENEME
Sayı 36, s.386-399

AN ESSAY UPON TRANSITION FROM REALITY TO DIRECT VIRTUAL REALITY PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye BOZ  
MUAVİYE B. SÂLİH’İN HAYATI VE HADİSÇİLİĞİ
Sayı 36, s.400-410

MUAVIYE B. SALIH’S LIFE AND HIS HADITH SCHOLARSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilara KELEŞ  
FRANSA’DAKİ SARI YELEKLİLER EYLEMLERİ HABERİ ÖRNEĞİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
Sayı 36, s.411-424

DISCOURSE ANALYSIS IN THE NEWS OF THE CASE OF FRANCE YELLOW VEST PROTESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan OSMA  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “ÇİLE” ADLI ESERİNDE İSİM TAMLAMASI KURAN EKLER KATEGORİSİ
Sayı 36, s.425-438

THE CATEGORY OF NOUN PHRASE SUFFIXES IN NECİP FAZIL KISAKÜREK’S WORK “ÇİLE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dönüş CESUR YAŞAR  
TÜRKİYE’DEN ALMANYA’YA YAPILAN GÖÇLERİN OLUŞTURDUĞU GÖÇMEN EDEBİYATI
Sayı 36, s.439-450

MIGRANT LITERATURE CREATED BY MIGRATIONS FROM TURKEY TO GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs TEMİZEL AKAR  
YAHYA KEMAL’İN ESERLERİNDEKİ ÖZEL İSİMLERİN TASNİFİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 36, s.451-465

EVALUATION CLASSIFICATION OF THE PROPER NAMES IN YAHYA KEMAL’S LITERARY WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan GÖNENÇ  
2012-2018 YILLARI ARASINDA YARGITAY DAİRELERİNİN HAKSIZ REKABETE YAKLAŞIMLARININ ANALİZİ
Sayı 36, s.466-480

BETWEEN 2012-2018 JURISDICTION OF JURISDICTION ANALYSIS OF APPROACHES TO UNFAIR COMPETITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal Eren HALİS  
GECEKONDULAŞMA VE TOKİ KONUTLARININ OLUŞUM SÜRECİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER
Sayı 36, s.481-491

SIMILARITIES BETWEEN SQUATTERS AND TOKI HOUSING DEVELOPMENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsnü Sinan GÜNGÖR  
HIZLI YEMEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ZİNCİR MAĞAZA İŞLETMELERİNDE STOK YÖNETİMİ
Sayı 36, s.492-511

INVENTORY MANAGEMENT IN CHAIN ??STORES AT THE FAST FOOD INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4970
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel KAYRAKÇI - Hülya ÇELİK  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 36, s.512-540

VIEWS OF SOCIAL STUDENTS 'TEACHERS ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY LEARNING AREA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel ERDEN - Şirin YILMAZ  
SANAT/SİYASET İLİŞKİSİ AÇISINDAN ESTETİK REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 36, s.541-554

IN THE CONTEXT OF ART / POLITICS AN EVALUATION ON THE TRANSFORMATION OF AESTHETIC REGIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazal DEVELİ  
ULUSLARARASI GÖÇTE KÜLTÜREL UYUM SÜRECİ VE SOSYO KÜLTÜREL ENTEGRASYON ÜZERİNE İNCELEMELER
Sayı 36, s.555-567

CULTURAL ADAPTATION IN INTERNATIONAL MIGRATION AND STUDIES ON SOCIO CULTURAL INTEGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emil MAMMADOV - Üyesi Gülmira KERİM  
TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA E-TİCARETİN ETKİSİ: TÜRK AYAKKABI SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 36, s.568-581

PURCHASING BEHAVIORS OF CONSUMERS E-TRADE EFFECT: TURKISH SHOE SECTOR A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyde YEREBATAN - Serap MUNGAN AY  
BASKETBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 36, s.582-596

INVESTIGATION STYLES OF DECISION MAKING OF BASKETBALL CLASSIFICATION REFEREES ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba YILMAZ  
ŞAMANİZM VE ŞAMAN RİTÜELLERİ ETKİSİNDE KADIN ŞAMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 36, s.597-609

EVALUATION OF SHAMANESSES UNDER THE INFLUENCE OF SHAMANISM AND SHAMANIC RITUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin ŞAHİN  
KUR’ÂN-I KERİM TİLAVETİNDE VAKIF VE İBTİDÂ
Sayı 36, s.610-623

WAQF AND IBTIDA IN THE READINGS OF THE HOLY QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4971
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin DÜZEN KARATAŞ - Sevda Pervin BIKMAZ  
BAĞLANMA VE YEME BOZUKLUKLARI: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı 36, s.624-636

ATTACHMENT AND EATING DISORDERS: A REVIEW STUD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4941
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ERSAN  
CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ 2014 SEÇİMİNDE İLETİLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDAKİ YANSIMASI: CUMHURİYET, SABAH HÜRRİYET, YENİ ŞAFAK GAZETELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 36, s.637-653

THE REFLECTION OF PRESENTATIONS OF THE PRESIDENTS OF THE PRESIDENTS IN THE 2014 SELECTION: CUMHURİYET, SABAH HÜRRİYET, YENİ SAFAK NEWSPAPER SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4990
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ERİKCİ  
8 Numaralı Manastır Şeriye Sicil Defterinin 1-64 Sahifelerinin Konu Fihristi 1040-1051 (1631-1642
Sayı 36, s.654-747

8 NUMBERED MANASTIR ŞERİİYE REGISTRATION OF 1-64 HOUSES OF THE REGIONAL BOOK 1040-1051(1631-1642)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri