Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


37 SayıEditör
Dr.Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

MALATYA  37

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdal FIRAT  
TOPLUM VE SİYASET: TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ
Sayı 37, s.1-27

SOCIETY AND POLITICS: THE DEVELOPEMENT OF DEMOCRACY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4972
Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut AYDÜZ  
Hz. YÛSUF’UN ZELÎHA’YA MEYLETME(ME)Sİ VE BAZI MÜFESSİRLERİN AYAKLARININ KAYDIĞI NOKTA
Sayı 37, s.28-45

JOSEPH’S (NON)INCLINATION TOWARDS ZULEIKHA, THE WIFE OF THE AZİZ OF EGYPT, AND SOME POINTS THAT COMMENTATORS MISTAKENLY MAKE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Polat TUNÇER  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNİN KISA TARİHİ
Sayı 37, s.46-65

A BRIEF HISTORY OF CHILD PROTECTION SERVICES IN THE UNITED STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup NACAR - Eyyüp YILDIRIM - Atalay GACAR  
ELAZIĞ’DAKİ AMATÖR FUTBOLCULARIN SPOR ORTAMINDA EMPATİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 37, s.66-76

INVESTIGATION OF EMPATHY LEVELS IN SPORTS ENVIRONMENT OF AMATEUR FOOTBALL PLAYERS IN ELAZIĞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl KALAYCI - Metin ÖZKUL - Melda ATASOY  
YAŞLILARIN TOPLUMSAL İLİŞKİ KURMA BİÇİMLERİ: SORUNLAR VE İMKANLAR
Sayı 37, s.77-97

SOCIAL RELATIONSHIPS OF THE ELDERLY: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5051
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pinar BASAR - Recep Baki DENİZ  
TÜRKİYE’DE ORGANİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ VE SATICILARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ VE SATIŞ/PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİNDE UYGULANAN STRATEJİLERİN İRDELENMESİ
Sayı 37, s.98-115

CONTENT ANALYSIS OF ORGANIC DAIRY PRODUCERS AND / OR SELLERS' WEB SITES IN TURKEY AND EXAMINATION OF STRATEGIES USED FOR MANAGEMENT OF SALES / MARKETING OPERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap SARIBAŞ  
BEYAZ KALE” ESERİNİ VEBA METAFORU ÜZERİNDEN TEKRAR OKUMAK?
Sayı 37, s.116-129

READING ‘THE WHITE CASTLE’ ON THE PLAGUE METAFOR ONCE AGAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram ÇAĞLAR  
ÜÇ KÂĞITÇI, HANIMIN ÇİFTLİĞİ VE KERTENKELE FİLMLERİNDEKİ DİN ADAMI STEREOTİPLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 37, s.130-148

A STUDY ON STEREOTYPING OF THE RELIGIOUS MAN IN THE ÜÇ KAĞITÇI, HANIMIN ÇIFTLIĞI AND KERTENKELE FILMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun HAYKIR  
BİYOGRAFİK ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA A. KADİR’İN “BİR KAYISI AĞACI” ADLI ŞİİRİ
Sayı 37, s.149-162

A. KADİR’S “AN APRICOT TREE” POEM IN THE CONTEXT OF BIYOGRAPHICAL CRITICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül İŞLEKELLER BOZCA - Serap EMİR  
ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ TEMEL ALAN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÜSTÜN VE NORMAL ZEKA DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
Sayı 37, s.163-173

THE EFFECTS OF TURKISH EDUCATION BASED ON THE ACHIEVEMENTS AND CRITICAL THINKING SKILLS OF GIFTED STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4779
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Çalik ORHUN  
BİR LİDERİN ANATOMİSİ: RAUF RAİF DENKTAŞ
Sayı 37, s.174- 186

ANATOMY OF A LEADER: RAUF RAİF DENKTASH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÇALIŞANIN FİZYOLOJİSİ: BALZAC’IN GÖZÜNDEN KÜÇÜK MEMURLAR
Sayı 37, s.187-190

PHYSIOLOGY OF THE EMPLOYEE: SMALL OFFICERS FROM THE EYES OF BALZAC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÖZDERİN  
KURUMSAL KİMLİK KAVRAMI AÇISINDAN LOGO/AMBLEM TASARIMLARINDA DÜŞÜNSEL YAKLAŞIMLAR
Sayı 37, s.191-206

INTELLECTUAL APPROACHES IN LOGO/EMBLEM DESIGNS FROM THE POINT OF CORPORATE IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel İŞTAR IŞIKLI - Sevcan KELEŞ  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MÜLTECİLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 37, s.207-221

INVESTIGATION OF THE VIEWS ON REFUGEES IN HEALTH SECTOR: THE CASE OF ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seray TOKSÖZ  
CORPORATE ENTREPRENEURSHIP IN PUBLIC ORGANISATIONS
Sayı 37, s.222-238

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP IN PUBLIC ORGANISATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal BAHTİYAR - Deniz Tuğçe ERMİŞ  
PLASTİK SANATLAR ALANINDAKİ GÖRSEL ANLATIMDA RİTİM
Sayı 37, s.239-254

RHYTHM IN VISUAL EXPRESSION OF PLASTIC ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4978
Özet | Abstract | Tam Metin |

YELİZ YEŞİL - Meltem HORUZOĞLU - Bilge KOÇ  
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 37, s.255-273

IN THE FRAMEWORK OF SOCIAL STATE UNDERSTANDING ANALYZING THE ACTIVITIES FOR DISADVANTAGED GROUPS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan ÇALIŞKAN  
TÜRKİYE’NİN 1990-2010 DÖNEMİ İSTİHDAM YAPISI, İŞSİZLİK ve İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEDE UYGULANAN POLİTİKALAR
Sayı 37, s.274-287

EMPLOYMENT STRUCTURE OF TURKEY, AND UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT POLICIES APPLIED IN PREVENTION IN THE PERIOD OF 1990-2010
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÇAĞLAYAN  
TÜRK SİYASAL HAYATINDA DERSİM MEBUSU HASAN HAYRİ
Sayı 37, s.288-302

DEPUTY OF DERSIM HASAN HAYRI IN TURKISH POLITICAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih GÜLERER  
ERKEN DÖNEM İSLÂMİ DÖNEM DESTANLARINDAN DÂNİŞMENDNÂME’NİN ANLATI YAPISI
Sayı 37, s.303-319

NARRATIVE STRUCTURE OF DANISMENDNAME THAT ONE OF THE EARLY ISLAMIC SAGAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan ATİK  
KIRIKKALE KARAKEÇİLİ YÖRÜKLERİNİN SOSYAL ve İKTİSADİ YAPISI (XVII-XIX. YÜZYILLAR
Sayı 37, s.320-330

THE SOCIAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF KIRIKKALE KARAKEÇİLİ NOMADS (XVII-XIX. CENTURIES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ALPASLAN  
CHP MÜFETTİŞLERİNİN TEFTİŞ RAPORLARINDA MARDİN VE İLÇE HALKEVLERİNE DAİR BAZI TESPİTLER (1935-1945)
Sayı 37, s.331-352

SOME DETERMINATIONS ABOUT THE PEOPLE'S HOUSES OF MARDIN AND ITS DISTRICTS IN THE INSPECTION REPORTS OF RPP (1935-1945)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necip Özgür İYİLİKCİ  
KADIN İŞGÜCÜ KATILIM KARARININ KADIN EMEK ARZI BAĞLAMINDAKİ BELİRLEYİCİLERİ: Bir Seçim mi İktisadi bir Gereklilik mi?
Sayı 37, s.353-386

THE DETERMINANTS OF FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION DECISION FROM WOMENS’ LABOR SUPPLY PERSPECTIVE: IS IT A CHOİCE OR AN ECONOMİC NECESSİTY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve ÖZTÜRK - Mustafa KURT  
ORHAN KEMAL’İN BABA EVİ VE AVARE YILLAR ADLI ESERLERİNDEKİ KÜLTÜREL UNSURLARIN İNGİLİZCEYE ÇEVİRİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 37, s.387-405

ANALYSIS OF CULTURAL ELEMENTS IN THE ENGLISH TRANSLATIONS OF MY FATHER’S HOUSE AND THE IDLE YEARS BY ORHAN KEMAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan AKSU - Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ  
FEMİNİST TEORİLERDE KADIN KİMLİĞİ
Sayı 37, s.406-412

FEMALE IDENTITY IN FEMINIST THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin YILDIZ  
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 37, s.413-426

THE EFFECT OF MECHANICAL TEACHERS 'ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS ON MOTIVATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5027
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali DEVECİ - Abdulla SAKALLI  
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1990-2018 YILLARI ARASINDA HATAY İÇİN İNCELENMESİ
Sayı 37, s.427-440

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ECONOMIC GROWTH FOR HATAY IN 1990 TO 2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5023
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aişe AVCI İNCİ  
DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK BAĞLAMINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLERLE BAŞA ÇIKMADA HZ HACER KISSASI ÜZERİNDEN BİR BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASI (Manisa Örneği)
Sayı 37, s.441-449

A BIBLIOTERAPHY APPLICATION ON THE STORY OF HZ. HAJER FOR COPING WITH THE PROBLEMS IN THE CONTEXT OF RELIGUOUS CONSULTATION AND GUIDANCE (TYPE IN MANİSA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5006
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Rifat TÜRK - Hüseyin KAZAN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM TUTUMLARI İLE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ; İSTANBUL İLİ EYÜPSULTAN İLÇESİ ÖRNEĞİ
Sayı 37, s.450-484

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' SOCIAL MEDIA ATTITUDES AND ALIENATION: EXAMPLE OF EYÜPSULTAN DISTRICT OF ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan KONAK  
BİR SOSYAL AFET OLAN GÖÇÜN YERLEŞİM ALANLARINA ETKİSİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ
Sayı 37, s.485-506

IMMIGRATION IMPACT ON SETTLEMENT AREAS AS A SOCIAL DISASTER: EXAMPLE OF KOCAELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra YILDIZ ORHAN  
HADİSLERE GÖRE DİNDE İTİDAL
Sayı 37, s.507-515

ACCORDING TO THE HADITHS, NOT BEING EXCESSIVE IN RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu EMİROĞLU  
SİYASAL İLETİŞİMDE TWİTTER’IN KULLANIMI: REFERANDUM ÖRNEĞİ (15 MART – 15 NİSAN 2017)
Sayı 37, s.516-528

THE USE OF THE TWITTER IN POLITICAL COMMUNICATION: THE EXAMPLE OF REFERANDUM (15 MARCH - 15 APRIL 2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5004
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim DEMİR  
FİNANSAL KRİZLERİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
Sayı 37, s.529-546

EFFECTS OF THE FINANCIAL CRISIS IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5082
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrge ŞAHİN - Özge ÜNAL  
SİYASAL İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: “24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNDE ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEMDE SİYASİ LİDERLERİN TWİTTER KULLANIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ’’
Sayı 37, s.547-568

USAGE OF SOCİAL MEDİA İN POLİTİCAL COMMUNİCATİON: COMPARATİVE ANALYSİS ON THE USAGE OF TWİTTER BY POLİTİCAL LEADERS BEFORE AND AFTER JUNE 24, 2018 İN THE PRESİDENTİAL ELECTİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıerane KENDZHALIIEVA  
İSMAİL GASPIRALI’NIN ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR KULLANIM SIKLIĞI ARAŞTIRMASI
Sayı 37, s.569-586

A RESEARCH ON THE İSMAİL GASPIRALI’S WORKS VOCABULARY USAGE FREQUENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri