Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2015

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel KOÇ  
SIMONE DE BEAUVOİR'IN "İKİNCİ CİNS"İ: ÖTEKİ OLARAK KADIN
Sayı 4, s.1-17

SIMONE DE BEAUVOİR'S THE SECOND SEX:WOMAN AS OTHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.70
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DİKİCİ  
ARAP EDEBİYATINDAN GÜZİDE FIKRALAR
Sayı 4, s.18-25

EXCLUSİVE CLAUSE FROM ARABİC LİTERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şureddin MEMMEDLİ  
BORÇALI TÜRKLERİ HALK EDEBİYATINDA OSMANLI SEVDASI
Sayı 4, s.26-41

SCENES OTTOMAN OF FOLK LITERATURE OF THE TURKISH BORCHALY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit ASLAN  
GÜNCEL HALİYLE ADANA ŞEHRİNDE NÜFUS DÖNÜŞÜMLERİ
Sayı 4, s.42-61

THE CURRENT CONVERSIONS OF THE ADANA CITY’S POPULATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.72
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem UÇAR  
KUTADGU BİLİG’İN KRONOLOJİK KAYNAKÇASI HAKKINDA BİR DENEME
Sayı 4, s.62-100

A TRY OUT ON CHRONOLOGICAL BIBLIOGRAPHY OF QUTADGU BİLİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih SAKALLI  
TÜRK HİKÂYESİNDE MÜBADELE
Sayı 4, s.101-116

POPULATION EXCHANGE IN THE TURKISH STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.81
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevher ŞULUL  
ARAP DEVRİMLERİNİN GELECEĞİ
Sayı 4, s.117-129

THE FUTURE OF THE ARAB REVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÖZDEMİR  
NAZAL ÜNLÜ VE ZAMİR N’Sİ ÜZERİNE
Sayı 4, s.130-139

ABOUT THE NASAL VOCAL AND PRONOMİNAL N
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.84
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail YILDIRIM - Ceyhun DUR - Halis NURAL - Vahdettin OĞUZ - Levent YAZICI  
EĞİTİM DENETMENLERİNCE DENETLENEN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ DENETİMİ KONUSUNDA EĞİTİM ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 4, s.140-150

EVALUATE THE OPINIONS OF PROFESSIONALS WORKING IN SECONDARY SCHOOLS AND SUPERVISED BY EDUCATION INSPECTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÇETİNKAYA - Özgür Erkut ŞAHİN - Ahmet ARSLAN - Ali Murat KIRIK  
TELEVİZYON İZLEME DAVRANIŞINA SOSYAL MEDYA VE İKİNCİL EKRAN KULLANIMININ ETKİLERİ
Sayı 4, s.151-168

EFFECTS OF SOCIAL MEDIA AND SECOND SCREEN ON TV WATCHING BEHAVIOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.71
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir BOZAVLI  
YABANCI DİL DERSLERİNDE EYLEMSEL YAKLAŞIMLA ÖĞRENME MODELİ OLUŞTURMA (FLE ÖRNEĞİ)
Sayı 4, s.169-180

DEVELOPMENT OF A LEARNING MODEL BY OPERATIONAL APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE COURSES (FFL SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.75
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat DİRLİKLİ - Levent AKGÜN  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STRES KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 4, s.181-195

DETERMINATION OF SOURCES OF STRESS FOR CANDIDATE MATH TEACHERS HAVING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KOÇ  
İNTERNET BANKACILIĞINDA FARKINDALIK VE GÜVENİN KULLANMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 4, s.196-208

THE EFFECTS OF AWARENESS AND TRUST ON INTENTION TO USE IN INTERNET BANKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.85
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN - Atila BOSTAN  
MOTIVATIONS OF SLL-WEB SERVICE ADMINISTRATORS IN USING SELF-SIGNED DIGITAL CERTIFICATES
Sayı 4, s.209-217

MOTIVATIONS OF SLL-WEB SERVICE ADMINISTRATORS IN USING SELF-SIGNED DIGITAL CERTIFICATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU - Nurettin KOCA  
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
Sayı 4, s.218-234

THE MODERATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT ON ORGANIZATIONAL IDENTIFOCATİON AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KOYUNCU OKCA - Mustafa GENÇ  
ANADOLU HALI VE KİLİMLERİNDE RENK
Sayı 4, s.235-246

COLOR IN ANATOLIAN CARPETS AND RUGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA - Ali ÖZARBOY  
AMATÖR SPORLARIN SOSYO-KÜLTÜREL VE İKTİSADÎ BOYUTU
Sayı 4, s.247-257

THE SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC DIMENSION OF AMATEUR-SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.68
Özet | Abstract | Tam Metin |

Füsun Kurt GÖKÇELİ - Besime BİLMEZ - Suna TARKOÇİN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Sayı 4, s.258-270

THE INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ BEHAVIOURS TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.87
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu KILIÇ - Fatih TÖREMEN  
OKULLARDA YÖNETİŞİM: HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Sayı 4, s.271-281

GOVERNANCE IN SCHOOLS : ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OBSTACLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.73
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem PANK - Figen KESKİN  
BÜROKRATİK VESAYET VE LİBERAL DEMOKRASİ İLİŞKİSİ EKSENİNDE “OTONOM YAPI” KAVRAMSALLAŞTIRMASI
Sayı 4, s.282-291

“AUTONOMOUS STRUCTURE" CONCEPTUALIZATION FRAMEWORK OF BUREAUCRATIC TUTELAGE AND LIBERAL DEMOCRACY RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.74
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kağan GARİPER  
BEN KAPICI SÜLEYMAN’DA BEN’İ BİÇİMLENDİREN TOPLUMSAL BASKI
Sayı 4, s.292-303

THE SOCIAL PRESSURE SHAPING THE I IN THE BEN KAPICI SÜLEYMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.80
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Burak KAHRAMAN - Nihan OZANSOY TUNÇDEMİR - Aysel KEKİLLİOĞLU - Ayşegül ÖZCAN - Leyla KAHRAMAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI
Sayı 4, s.304-322

GENDER PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.83
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin UYANIK  
ETİ ALİMÜNYUMDA İŞÇİ MEMNUNİYETİ
Sayı 4, s.323-346

ETİ ALİMUNYUM WORKER SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Burak SÖNMEZ  
TÜRK HALKBİLİMİ TARİHİ AÇISINDAN BİR İNCELEME: TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Sayı 4, s.347-355

AN HISTORICAL SURVEY OF TURKISH FOLKLORE: JOURNAL OF TURKISH FOLKLORE RESEARCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.86
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersoy KUTLUK - Mehmet HİŞYAR - Cahit AKIN  
TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ POLİTİKASI AÇILIMINI GLOBAL VERİLER VE ALMANYA’NIN NÜKLEER ENERJİ DENEYİMLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMEK
Sayı 4, s.356-384

EVALUATING THE EVOLVEMENT OF TURKEY’S NUCLEAR ENERGY POLICY IN THE CONTEXT OF GLOBAL DATA AND GERMANY’S NUCLEAR ENERGY EXPERIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri