Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2015

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSevim SELAMET  
GRAFİK TASARIM VE TİPOGRAFİDE GOTİK YAZILAR
Sayı 5, s.1-15

GOTHIC TYPES IN GRAPHIC DESIGN AND TYPOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA ‘TEVRİYE’NİN TARİF VE TASNİFİ
Sayı 5, s.16-27

THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE TEWRIYE IN RHETORİC BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih ÖZTÜRK - Gözde TUĞAN - Bilge APAYDIN  
BÖLGESEL KALKINMADA KOBİ’LERİN ROLÜ-GAZİANTEP İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 5, s.28-46

REGIONAL DEVELOPMENT ROLE OF SMES- AN APPLICATION OF THE CITY OF GAZİANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAAN DEMİR - Betül EKİCİ  
HAYAT BİLGİSİ EĞİTİMİ ALANINDAKİ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 5, s.47-65

AN EVALUATION OF THE THESES ON LIFE STUDY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Bahar ÜSTE  
DEMOKRATİK HÜKÜMET SİSTEMLERİ PARADOGSU BAĞLAMINDA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Sayı 5, s.66-84

THE PARADOX OF DEMOCRATIC SYSTEMS OF GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF PRESIDENTIAL ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan ÖZGENÇ  
AVRUPA SANATI’NDA DİN VE SANAT İLİŞKİSİ VE SANATSAL İFADE ARACI OLARAK FRANCİS ASSİSİ
Sayı 5, s.85-94

A SUBJECT of ARTISTIC REPRESENTATION: SAINT FRANCIS of ASSISI AND THE RELATIONSHIP of EUROPEAN ART AND RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil ÜNAL KESTANE  
BELEDİYE İŞLETMELERİNDE İÇSEL PAZARLAMA ANLAYIŞI VE İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: İZDENİZ A.Ş. ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.95-113

INTERNAL MARKETING AND INTERNAL CUSTOMER SATISFACTION IN MUNICIPAL ENTERPRISES: İZDENİZ A.Ş. CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.95
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÖZHER KOÇ  
KAHRAMANLIK MİTOSU -VARLIK KARŞITLIĞINDA ‘ÇANAKKALE İÇİNDE VURDULAR BENİ’ TÜRKÜSÜ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
Sayı 5, s.114-121

A SONG ANALYSIS ACROSS THE SONG ‘ÇANAKKALE İÇİNDE VURDULAR BENİ’ IN CONTRAST TO ENTITY AND MYTH OF HEROISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİR  
ZİYA PAŞA’NIN ‘DEDİM-DEDİ’ TARZINDA BİR ŞİİRİ
Sayı 5, s.122-136

A POEM OF ZİYA PAŞA WHICH IS WRITTEN IN THE STYLE OF 'DEDİM-DEDİ'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut İLERİ  
AMASYA' DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1925-1943)
Sayı 5, s.137-155

THE CELEBRATIONS OF REPUBLIC DAY IN AMASYA (1925-1943)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan KARAKAŞ  
OSMANİYE VE ÇEVRESİ HALK HEKİMLİĞİNDE DİNSEL-BÜYÜSEL UYGULAMALAR
Sayı 5, s.156-166

RELIGIOUS- MAGICAL PRACTICES IN OSMANIYE ENVIRONMENT FOLK MEDICINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ULU KALIN - Hatice KUMANDAŞ - Selcen ÇALIK UZUN  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ (ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 5, s.167-177

OPINIONS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES REGARDING THE EFFICIENCY OF TEACHING PRACTICE COURSE (ARTVIN ÇORUH UNIVERSITY EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güler Ferhan ÜNAL UYAR  
“ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ” VE MESLEĞİN DÜNYA’DAKİ GEREKLİLİĞİ: WORLDCOM SKANDALI
Sayı 5, s.178-192

“FORENSIC ACCOUNTING PROFESSION” AND THE NECESSITY OF THE PROFESSION IN THE WORLD: WORLDCOM SCANDAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder YAĞMUR  
TÜRKÇE KONUŞULAN COĞRAFYADA TÜRK HEYKEL SANATINDA KÜLTÜREL KİMLİK İZLERİ
Sayı 5, s.193-203

CULTURAL IDENTITY TRACES OF TURKISH SCULPTURE ART IN TURKISH SPOKEN GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay BAŞAK  
KEREM DÖNER, ŞÜKRÜ YÖRÜK, DERVİŞ DEMİRCİOĞLU VE BİLAL YÖRÜK EVLERİ IŞIĞINDA ESKİ VAN EVLERİNDE MALZEME
Sayı 5, s.204-215

A SIGHT TO MATERİALS USED IN OLD VAN HOUSES VIA KEREM DÖNER, ŞÜKRÜ YÖRÜK, DERVİŞ DEMİRCİOĞLU AND BİLAL YÖRÜK HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu EVECEN  
BAUDRİLLARD'DAN MODERN TOPLUMLARA ÖZGÜ BİR MODA KAVRAMI ÇÖZÜMLEMESİ
Sayı 5, s.216-226

BAUDRILLARD'S MODERN SOCIETY WITH A UNIQUE CONCEPT OF FASHION ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya UZUN AYDIN  
“KRAL ATTALOS” HEYKELİNE ‘SAYGISIZLIK’
Sayı 5, s.227-235

DISRESPECTFUL THE STATUE OF KING ATTALOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih İMAT  
GENCE-KAZAK İKTİSADİ BÖLGESİNİN TURİZM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE COĞRAFİ KONUMUNUN ROLÜ
Sayı 5, s.236-251

GEOGRAPHICAL LOCATION’S ROLE IN EVALUATION OF TOURISM RESOURCES OF GENCE-KAZAK ECONOMICAL REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.136
Özet | Abstract | Tam Metin |

H.Nurgül BEGİÇ  
KÜLTÜREL SÜREKLİLİKTE ÜRETİM VE AKTARMA MEKÂNLARI; GELENEKSEL KEÇE ATÖLYELERİ
Sayı 5, s.252-259

THE PLACES OF PRODUCTION AND TRANSFER IN CULTURAL CONTINUITY; TRADITIONAL FELTMAKING WORKSHOPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Larisa Zakharova YETER  
B. ZAYTSEV’İN ESERLERİNDE BENZETMENİN ROLÜ İLE YAPI VE ANLAM ÖZELLİKLERİ
Sayı 5, s.260-269

STRUCTURAL AND SEMANTİC FEATURES OF SİMİLES AND THEİR ROLE İN THE WORKS OF B.ZAYTSEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÇÖREKÇİOĞLU  
THE PROBLEM OF CONTEMPORARY DEMOCRACY AND THE POLITICAL DIMENSION OF KANT’S FIRST CRITIQUE
Sayı 5, s.270-276

ÇAĞDAŞ DEMOKRASI PROBLEMİ VE KANT’IN BİRİNCİ KRİTİK’İNİN POLİTİK BOYUTU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÜNSAL  
WHAT? WHY? HOW LONG? HOW? WHEN? WHERE? ON 6 QUESTION ENTREPRENEURSHIP
Sayı 5, s.277-285

NEREDE? NE? NASIL? NİYE? NE KADAR? NE ZAMAN? 6N= 1(G)İRİŞİMCİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabri DEMİRCİ  
KUR'AN-I KERİM'DEKİ TEKRARLAR MESELESİ VE MEFÂTÎHU’L-ĞAYB TEFSİR’İNDE RÂZÎ’NİN YAKLAŞIMI
Sayı 5, s.286-307

IT'S A MATTER OF REPEAT IN THE HOLY QURAN AND RAAZI’S APPROACH IN THE TAFSEER MEFATİHU’L-GHAYB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK AYAŞ - Hande İNAN  
BEDEN EĞITIMI VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 5, s.308-317

EXAMINING PROBLEM SOLVING SKILLS OF PROSPECTIVE STUDENTS WHO STUDYING IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION CLASS AND SPORTS AND SCHOOL TEACHING CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep BATU GÜNOR  
THOMAS NAGEL'İN AHLAK FELSEFESİ
Sayı 5, s.318-326

MORAL PHILOSOPHY OF THOMAS NAGEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YAVUZEKİNCİ - Sümeyya TATLI  
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUM VE YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 5, s.327-338

STUDENTS OF CHILD DEVELOPMENT PROGRAM AND PRE-SCHOOL TEACHING COMPARISON OF TEACHER EFFICACY AND ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur DEMİRAL - Eşref Savaş BAŞCI  
TÜRKİYE’DE VARANT PİYASASININ ANALİZİ VE VARANT YATIRIMLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ
Sayı 5, s.339-352

THE ANALYSIS OF WARRANT MARKET IN TURKEY AND MEASUREMENT OF ITS PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur DEMİRAL - Songül DEMİREL  
BASEL II PRENSİPLERİ SONUCUNDA BANKALARIN KOBİ FİNANSMANINDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER
Sayı 5, s.353-362

AMENDMENTS MADE BY BANKS IN SME FINANCING AS A RESULT OF BASEL II PRINCIPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KARACA  
SARIKIZ VE GELİNKAYASI EFSANELERİNİN PSİKOLOJİK VE SOSYAL AÇIDAN İNCELENMESİ (DERLEME VE TESPİT)
Sayı 5, s.363-372

A PSYCHOLOGICAL and SOCİAL EXAMINATION of “SARIKIZ” and “GELİNKAYASI” LEGENDS (COMPILATION and DEFINITION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Mustafa GÜLDÜR - Sinem BAYRAM  
TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MARKALAŞMA VE TÜRK HAZIR GİYİM MARKALARININ İMAJI
Sayı 5, s.373-386

BEING A BRAND IN TURKISH READY-TO-WEAR SECTOR AND THE IMAGE OF THE TURKISH READY-TO-WEAR BRANDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun AKÇAM  
VOLGA BULGARLARINA AİT MEZAR TAŞLARINDA KİŞİ ADLARI
Sayı 5, s.387-392

PERSON NAMES ON GRAVESTONES BELONGING TO VOLGA BULGARIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zümrüt Hatice ŞEKKELİ - İsmail BAKAN - Zümrüt Hatice ŞEKKELİ  
LOJİSTİK STRATEJİLERİNİN LOJİSTİK YETENEKLER ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Sayı 5, s.398-422

THE IMPACT OF LOGISTICS STRATEGIES ON LOGISTICS CAPABILITIES: A FIELD RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Yunus BİLGİLİ - Abdulkadir TOPAL  
BİR ÇEVRE POLİTİKASI ARACI OLARAK DEPOZİTO-GERİ ÖDEME SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
Sayı 5, s.423-437

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DEPOSIT-REFUND SYSTEM AS AN ENVIRONMENTAL POLICY INSTRUMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kezban YÖNDEMLİ - Emel POYRAZ  
SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE YÜKSELEN HALKLA İLİŞKİLER İHTİYACI
Sayı 5, s.438-453

THE INCREASING PUBLIC RELATIONS NEED AT LOCAL GOVERNMENTS IN THE CONTEXT OF SYSTEM THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem PANK  
KAMU SEKTÖRÜNDE STRATEJİK YÖNETİM
Sayı 5, s.454-466

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan ÇETİNKAYA - Kadir KASALAK  
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA PİYANGOCULUK
Sayı 5, s.467-481

IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLİC LOTTERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KARAKUŞ  
TANRI'NIN TOPRAKLARINDA YAŞAMIN BİTİŞİNİN ÖYKÜSÜ GÜRCİSTAN'DA DEFİN VE TAZİYE MERASİMLERİ
Sayı 5, s.482-501

STORY OF END OF LIFE IN GOD'S LAND BURIAL AND CONDOLENCE CEREMONIES IN GEORGIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur BİLGEN - Coşkun ÇILBANT - Hakan ARACI  
TÜRKİYE’DE EKONOMİK KALKINMANIN BÖLGESEL GÖÇLERE ETKİSİ
Sayı 5, s.502-511

THE EFFECT of ECONOMIC DEVELOPMENT on REGIONAL MIGRATION in TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri