Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel KOÇ  
ALBERT CAMUS'NÜN SAÇMA FELSEFESİ: CALİGULA,YABANCI VE SİSİFOS SÖYLENİ
Sayı 6, s.1-19

THE ABSURD PHILOSOPHY OF ALBERT CAMUS:CALIGULA,THE STRANGER,THE MYTH OF SISYPHUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayfer YILMAZ - Ülkü Kara DÜZGÜN  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE LOKUM
Sayı 6, s.20-29

TURKISH DELIGHT IN TURKISH CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAAN DEMİR - Seyit Nurullah ŞEN  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DAVRANIŞ KURALLARINA DAİR
Sayı 6, s.30-50

AN INVESTIGATION ON PRESCHOOL TEACHERS' RULES OF BEHAVIOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.94
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ERYILMAZ  
FİKRET OTYAM VE TOPLUMSAL BELGECİ FOTOĞRAF ANLAYIŞI
Sayı 6, s.51-62

FiKRET OTYAM AND SOCIAL DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÜSTÜN - Ertuğrul ÇAM  
MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 6, s.63-73

COMPARING THE LEADERSHIP STYLES OF ADMINISTRATOR-AUTHORISED TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed BARAN DURAL - A. Baran DURAL - Bahriye ESELER  
RUMELİ GÖÇMENLERİNİN SİYASAL KATILIMI VE DAVRANIŞLARI: BAYRAMPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.74-84

THE MOTIVATION FACTORS AND IMPACT OF RUMELIAN VOTERS ON TURKISH POLITICAL CULTURE: BAYRAMPAŞA DISTRICT AS A CASE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yuusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
TA’BÎRNÂME-İ CA’FER-İ TAYYÂR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 6, s.85-96

A STUDY ON TA’BÎRNÂME-İ CA’FER-İ TAYYÂR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
BAUDELAIRE'İN HÜKÜM GİYMİŞ BİR KİTAP İÇİN YAZIT ŞİİRİNDE OKUR PROFİLİ
Sayı 6, s.97-109

READER PROFILE IN POEM EPIGRAPH FOR A CONDEMNED BOOK OF BAUDELAIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma SEVİNÇ ORHAN  
DSGE MODELLERİ: OPTİMAL PARASAL UZLAŞI
Sayı 6, s.110-128

DSGE MODELS: OPTIMAL MONETARY CONSENCUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sait UYLAŞ  
‘ALÎ AHMED BÂKESÎR VE ŞAL GÜNÜ ADLI PİYESİNİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Sayı 6, s.129-141

ALI AHMAD BAKATHEER AND THE INVESTIGATION OF HIS THEATRE YAWM AL-WISHAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit DURSUNOĞLU  
TERÖR OLAYLARINDA MEDYANIN DİLİ
Sayı 6, s.142-184

TERRORIST ACTS LANGUAGE MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayça ALPER AKÇAY  
DIŞAVURUMDAN YAPISALCILIĞA MERZ YAPISI
Sayı 6, s.185-195

MERZ DESIGN FROM EXPRESSION TO CONSTRUCTIVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nigâr OTURAKÇI ORBAY  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA SORU SÖZCÜKLERİNİN SORU İŞLEVİ DIŞINDAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE
Sayı 6, s.196-205

ON THE USAGES OF QUESTION WORDS USED OUT OF QUESTION FUNCTIONS IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir BOZAVLI  
OTANTİK KAYNAKLAR OLARAK GÖRSEL BİLGİ GRAFİKLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Sayı 6, s.206-216

AUTHENTIC VISUAL INFORMATION RESOURCES AS OF GRAPHIC USING FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip ÖZTÜRK - Zeynep Sude ÖZKAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE KARİKATÜR KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 6, s.217-234

DETERMINING THE TEACHER CANDIDATES OPINIONS ABOUT CARTOON USE IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SARI  
‘DOĞU TÜRKÇESİ’ İLE YAZILMIŞ BİR ESERE GÖRE İBRÂHİM EDHEM
Sayı 6, s.235-268

IBRAHIM ADHAM: ACCORDING TO A STUDY WRITTEN WITH EASTERN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih YILDIZ - Neslihan GÖK  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN EĞİTİM VE TOPLUM İLİŞKİSİNE DAİR BAZI TESPİTLERİ
Sayı 6, s.269-277

SOME FINDINGS OF AHMET HAMDİ TANPINAR ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Filiz YİĞİT  
MÜZİSYENİN STRATEJİ YÖNELİMİ ve PİYASADA VAROLUŞ İLİŞKİSİ
Sayı 6, s.278-288

THE INTERCONNECTION BETWEEN MUSICIAN STRATEGY AND BEING IN THE MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İLHAN  
SERVET-İ FÜNÛN ve CUMHURİYET DÖNEMİ KİMLİĞİNİ BULUŞTURAN BİR ROMAN OLARAK: AÇLIK
Sayı 6, s.289-295

AS A NOVEL WHICH BROUGHT TOGETHER THE IDENTITY of SERVET-İ FÜNÛN and THE IDENTİTY of THE REPUBLIC PERIOD: AÇLIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur EMEKLİ  
HALÎM BEREKÂT VE TÂ’İRU’L-HÛM ROMANININ TEKNİK VE TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Sayı 6, s.296-313

HALIM BARAKAT AND THE TECHNICAL AND THEMATIC ANALYSIS OF HIS NOVEL TAIR AL-HOWM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÇAĞRI MUTLU  
ARİSTOTELES’İN RETORİĞİNDE EİKOSUN YERİ VE İŞLEVİ
Sayı 6, s.314-320

THE PLACE AND FUNCTION OF EIKOS IN ARISTOTLE'S RHETORIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan ŞEREN KARAKUŞ  
TÜKETİCİLERİN GIDA ETİKETLERİNİ OKUMA DURUMLARI VE TERCİHLERİ
Sayı 6, s.321-331

CONSUMERS STATUS AND PREFERENCES OF READING FOOD LABELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DENİZ  
VAKIF SİSTEMİ VE OSMANLI YÖNETİMİNDE KARS VİLAYETİNDE KURULAN VAKIFLARIN ANALİZİ
Sayı 6, s.332-342

FOUNDATION SYSTEM AND THE ANALYS OF FOUNDATIONS WHICH WAS ESTABLISHED AT KARS CITY UNDER THE HEEL OF OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atiye NAZLI  
HİNTTEN YEMENDEN, BOZYAZIDAN ANAMURDAN MASALLARDAKİ BENZERLİKLER
Sayı 6, s.343-350

FROM INDIA,YEMEN,BOZYAZI,ANAMUR SIMILARITES IN FABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meher BAYRAMOĞLU  
20-YÜZYIL ÇAĞDAŞ BATI RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ
Sayı 6, s.351-366

PROFICIENCY IN THE ART THE INFLUENCE OF TRADITIONAL TURKISH HANDCRAFT IN THE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem ACAY SÖZBİR - Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 6, s.367-378

PRE-SCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES ABOUT MUSIC ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeliha BURCU ACAR  
VARLIK VE DÜŞÜNCENİN ÖZDEŞLİĞİ ÜZERİNE: PLATON VE KANT’A DAİR KARŞILAŞTIRMALI BİR DENEME
Sayı 6, s.379-387

ON THE IDENTITY OF BEING AND THOUGHT: A COMPARATIVE ESSAY ON PLATO AND KANT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk BORA ÇAVUŞOĞLU - Hande AYANCI  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MARKA ALGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 6, s.388-398

RESEARCH OF BRAND PERCEPTION LEVEL: AN APPLICATION ON SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS OF ISTANBUL UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ÖZGÜN  
ÜÇ KUŞAK MUCİDİN BİLİNCİNDEN YANSIYAN BİR MEKÂN: “KİTAB-ÜL HİYEL”DE KUYUNUN İŞLEVLERİ
Sayı 6, s.399-408

A PLACE REFLECTED FROM THE CONSCIOUSNESS OF THREE GENERATION INVENTORS: THE FUNCTIONS OF WELL IN "KİTAB-ÜL HİYEL"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Nur YORGANCILAR - Haldun SOYDAL  
DÖVİZ PİYASASI BASKISI ÖLÇÜTÜNÜN SEÇİLMİŞ VERİLER İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.409-423

ANALYSIS OF EXCHANGE MARKET PRESSURE INDEX WITH THE SELECTED DATA: CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk YÜCEL  
OSMANLI SARAYI KAYITLARINDA YER ALAN ÛD VE LAVTA SAZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 6, s.424-438

A STUDY ON STRINGED INSTRUMENTS 'UD,LAVTA ' IN OTTOMAN PALACE MINIATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül BULADİ ÇUBUKCU - Gönül AKBULUT  
TÜKETİCİLERİN OPTİK ÜRÜN TERCİHLERİ
Sayı 6, s.439-448

OPTICAL PRODUCT PREFERENCES OF CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Utku Uraz AYDIN  
28 ŞUBAT MUHTIRASI VE YENİ ŞAFAK GAZETESİ BİR YAYIN POLİTİKASININ ANALİZİ
Sayı 6, s.449-468

FEBRUARY 28 MEMORANDUM AND YENI ŞAFAK NEWSPAPER AN ANALYSES OF AN EDITORIAL POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza TUZLU  
IRAK TÜRKMEN BİLMECELERİNDE İCRA ORTAMI
Sayı 6, s.469-479

PERFORMANCE ENVIRONMENT OF IRAQI TURKMEN RIDDLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA - Özcan ÖZBEK  
MUSİKÎ ZEVKİ, KİŞİLİK, KÜLTÜREL ÖĞELER
Sayı 6, s.480-494

MUSIC PLEASURE, PERSONALITY, CULTURAL ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.155
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay YILDIZ  
BİTLİS’TE ORTAÖĞRETİM LİSE SON SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sayı 6, s.495-506

MEDIA LITERACY LEVELS OF STUDENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN BİTLİS AND THE FACTORS INFLUENCING THESE LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar ARTAN OSKAY - Bahar ARTAN OSKAY  
DADAİZM SANAT ANLAYIŞINDA ATIK NESNE VE HAZIR NESNE KULLANIMININ GÜNÜMÜZ SANATINA YANSIMALARI
Sayı 6, s.507-516

DADAISM ART; THE USAGE OF THE READY MADE AND WASTE OBJECT AND THEIR REFLECTIONS ON THE CONTEMPORARY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur DEMİRAL  
KOBİLERİN DIŞ TİCARETTE YAŞADIKLARI FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 6, s.517-523

KOBİ’S FOREIGN TRADE FINANCING PROBLEMS AND SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur ÖZDİNÇ  
HALI VE MOTİF
Sayı 6, s.524-528

CARPET AND MOTIF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı D. ÇOLAK  
YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERE “YENİ” NİTELİĞİ KAZANDIRAN ÖZELLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 6, s.529-537

AN EVALUATION ON THE FEATURES WHICH BRINGS THE “NEW” ON NEW SOCIAL MOVEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Koray SÜLER - Ahmet AKIN - Melek SÜLER  
ONLINE KİŞİLERARASI DENETLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 6, s.538-545

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE INTERPERSONAL ELECTRONIC SURVEILLANCE SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur DEMİRAL  
GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK İLİŞKİLERE ETKİLERİ
Sayı 6, s.546-555

ENTREPRENEURSHİP EFFECTS ON ECONOMİC AFFAİRS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sakine HAKKOYMAZ  
BENİM ADIM KIRMIZI'DA DOĞU SANATI
Sayı 6, s.556-561

MY NAME RED EASTERN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal NAYİR EKİNCİ  
NEDÎM’İN “HABÎB-İ KİBRİY” REDİFLİ NAATI
Sayı 6, s.562-572

THE NAAT OF NEDÎM RYHMED WİTH “HABİB-İ KİBRİY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kader GÜZEL  
ELİF ŞAFAK’IN BABA VE PİÇ ROMANINA FEMİNİST BİR YAKLAŞIM
Sayı 6, s.573-578

A FEMINISTIC APPROACH TO ELIF SHAFAK’S THE BASTARD OF ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KAYACAN  
ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 6, s.579-593

THE TEACHERS’ VIEWS OF TURKISH LITERATURE LESSON 11th. GRADE TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF THE CIRRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat GÜNER  
İNTERNETİN GELİŞİMİ VE ÖZEL ALIŞVERİŞ SİTELERİ
Sayı 6, s.594-606

DEVELOPMENT OF INTERNET SITES AND PRIVATE SHOPPING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin ÖZEN - Ahmet AKIN - Ümran AKIN  
ÖĞRENCİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN ERGENLER ÜZERİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Sayı 6, s.607-614

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE STUDENT SELF-EFFICACY SCALE IN TURKISH ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan PERÇEM  
TÜRK MEZAR TAŞLARI VE FORMLARI
Sayı 6, s.615-622

TURKIS GRAVE STONES AND FORMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Hatice BAHÇECİOĞLU  
FOTOĞRAFTA İDEOLOJİK BAĞLAMDA GERÇEKLİĞİN YENİDEN ÜRETİMİ
Sayı 6, s.623-640

THE REPRODUCTİON OF REALİTY İN THE İDEOLOGİCAL CONTEX İN PHOTO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri