Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEce KARŞAL - Ceylan ÜNAL  
PİYANO VE FLÜT KİTAPLARINDA TÜRK EZGİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 8, s.1-13

AN INVESTIGATION OF THE USE OF TURKISH TUNES IN PIANO AND FLUTE TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhan ALKAN İSPİRLİ  
KARS VE EDEBİYAT, KARSLI BİR DİVAN ŞAİRİ; HACI RIFAT
Sayı 8, s.14-38

KARS AND LITERATURE, A DİVAN POET FROM KARS; HACI RIFAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
ELUARD ŞİİRİNDE GEÇMİŞİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Sayı 8, s.39-51

RECONSTRUCTION OF PAST IN ELUARD'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüştü ILGAR - Seda KIRCAN  
ÇANAKKALE İLİ KEÇİCİLİK FAALİYETLERİ
Sayı 8, s.52-86

GOATS ACTIVITIES of ÇANAKKALE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lelya BAYRAMIĞULLARI  
MALTEPE’DE 10. YIL: “MALTEPE FLÜT YAZ KAMPI” BU YIL 10. DEFA KAPILARINI FLÜT DÜNYASINA AÇTI
Sayı 8, s.87-91

10th YEAR ANNIVERSARY IN MALTEPE: “Maltepe Summer Flute Camp” has opened its doors to the world of flute for the 10th time.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Mahur TULUM  
BU KENDÜ AYAGIYLA AVA GELMİŞ ŞİKÂR-DURUR ANCAK
Sayı 8, s.92-113

THIS IS THE SHIKAR COMING WITHOUT ANY EFFORTS ON HUNTER’S OWN PART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Sak BRODY  
SUZUKİ MÜZİK EĞİTİMİ METODUNDA MÜZİK DİNLEMENİN ÖNEMİ
Sayı 8, s.

THE IMPORTANTS OF LISTENING IN THE SUZUKI MUSIC EDUCATION METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay SEBZECİOĞLU  
IRK BİTİG’E SEMBOLLERLE KODLANMIŞ TÜRK TÖRESİ VE BİLGELİK YOLU
Sayı 8, s.121-144

TURKIC TRADITION AND PATH OF WISDOM CODED WITH SYMBOLS IN THE IRK BITIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihalis KUYUCU  
ÇOCUK DERGİLERİ VE REKLAM: TÜRKİYE’DE YAYINLANAN ÇOCUK DERGİLERİNDE KULLANILAN REKLAMLARA YÖNELİK BİR İNCELEME
Sayı 8, s.145-170

CHILDREN'S MAGAZINES AND ADVERTISING: AN ANALYSIS FOR THE ADVERTISEMENTS USED IN CHILDREN'S MAGAZINE PUBLISHED IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki GÜLER  
YAŞANTISAL ÖĞRENME KURAMININ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ SORUNLAR-ÖNERİLER
Sayı 8, s.171-196

IDENTIFYINGEXPERIENTEL LEARNING THEORY WITH ESKIŞEHIR VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS JOB TRAININGS:ISSUES-SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife ÖZER  
SEZAİ KARAKOÇ’UN ÖYKÜLERİNDE KENT – KASABA ALGISI
Sayı 8, s.197-206

THE PERCEPTION OF CITY AND COUNTRY IN SEZAİ KARAKOÇ’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN - Feride SANÇMIŞ  
OKUL NÖBETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 8, s.207-218

THE EXAMINE TEACHERS' VIEWS ABOUT THE SCHOOL SEIZURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil AKBAYIR - Erkan YALVAÇ  
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MATEMATİK PROGRAMINA YÖNELİK ETKİNLİKLERİN BAZI CEBİR KONULARININ ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 8, s.219-234

THE EFFECTS OF ACTIVITIES ON TEACHING ALGEBRA IN ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KETEN  
ÇAĞDAŞ SANATTA ‘ŞİDDET OLGUSUNUN GÜNCELLİĞİ’ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 8, s.235-253

AN EVALUATION ON ‘THE ACTUALITY OF THE FACT OF VIOLENCE’ IN THE CONTEMPORARY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.280
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnan GÜMÜŞ  
ORHON YAZITLARINDA ERDEM ÜZERİNE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
Sayı 8, s.254-264

THE DISCOURSE ANALYSIS ON VIRTUE IN ORKHON INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.273
Özet | Abstract | Tam Metin |

YUSUF BARSBUĞA - Yusuf BARSBUĞA - Tuncay SARIİPEK  
ESKRİM SPORU YAPAN SPORCU AİLELERİNİN PSİKOLOJİK KAZANIMLARI
Sayı 8, s.265-273

THE PSYCHOLOGICAL ACQUISITIONS OF THE FENCING ATHLETES’ FAMILIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil GÜNDÜZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL PROBLEMLERİ İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ ÖRNEĞİ
Sayı 8, s.274-286

COPING WITH ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS: A STUDY ON MUĞLA SITKI KOÇMAN UNİVERSİTY STUDENT COUNCIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem KARAMAN - S.Bora ÇAVUŞOĞLU - Suzan DAL  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN, ÜNLÜ KULLANILAN VE KULLANILMAYAN SPOR ÜRÜNÜ DERGİ REKLAMLARINA YÖNELİK YORUMLARININ İKNA BİLGİ MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 8, s.287-300

THE ANALYSİS OF THE İNTERPRETATİONS OF ISTANBUL UNIVERSITY SPORTS FACULTY STUDENTS ABOUT THE MAGAZİNS USED AND UNUSED CELEBRİTY ACCORDİNG TO THE PERSUASİON KNOWLAGE MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri