Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Taner NAMLI

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Faruk GÜLER, Okt. Enser YILMAZ

MALATYA  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHandan DEVECİ - Uğur GEZER  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KARİYER BİLİNCİ GELİŞTİRME: ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI
Sayı 9, s.1-38

DEVELOPING CAREER CONSCIOUSNESS IN THE SOCIAL STUDIES COURSE: TEACHER VIEWS AND PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral GÜVEN - Betül BALDAN - Yaprak ALAGÖZ  
MİLLİ EĞİTİM ŞURALARI KARARLARINDA VE KALKINMA PLANLARINDA ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİMİ
Sayı 9, s.39-56

TEACHERS' IN-SERVICE TRAINING IN THE DECISIONS OF NATIONAL EDUCATION COUNCILS AND DEVELOPMENT PLANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel KOÇ  
KIERKEGAARD'IN ''ÖLÜMCÜL HASTALIK''INDA ''UMUTSUZLUK''
Sayı 9, s.57-77

''DESPAIR'' IN KIERKEGAARD'S ''THE SICKNESS UNTO DEATH''
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ARSLAN  
ÂŞIK SÜMMANÎ’NİN TARİHİ OLAYLARA BAKIŞI
Sayı 9, s.78-85

ÂŞIK SÜMMANÎ’S APPROACH TO HISTORICAL EVENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan ÖZGENÇ - Mehmet GÜLER  
RÖNESANS DÖNEMİ DİNİ KONULU RESİMLERDE ANAKRONİZM
Sayı 9, s.86-96

ANACHRONISM IN RELIGION RELATED PAINTINGS IN RENAISSANCE ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Devrim TOPSES  
MUSAKÖY MONOGRAFİSİ
Sayı 9, s.97-117

MUSAKÖY MONOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ÖZTÜRK - Özlem ÜLGER  
ZARARLI VERGİ REKABETİ VE VERGİ CENNETLERİ: VERGİ CENNETLERİNİN VERGİ KAÇIRMA, VERGİDEN KAÇINMA VE KARA PARA AKLAMADAKİ ROLÜ
Sayı 9, s.118-135

HARMFUL TAX COMPETITION AND TAX HAVENS: TAX EVASION, TAX AVOIDANCE AND MONEY LAUNDERING ROLE OF TAX HAVENS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet YILMAZ  
SANALLIK KÜLTÜRÜ ve KİMLİK
Sayı 9, s.136-142

VIRTUAL CULTURE AND IDENTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melahat ÇEVİK  
IŞIĞI-KOSTÜMÜ VE DANSLARIYLA LOIE FULLER
Sayı 9, s.143-153

LOIE FULLER WITH LIGHT COSTUME AND DANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim VURAL YILMAZ  
TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE ULUSLARARASILAŞMA: TARİHSEL PERPEKTİFTEN BİR ANALİZ
Sayı 9, s.154-172

INTERNATIONALIZATION IN TURKISH HIGHER EDUCATION: AN ANALSISI FROM HISTORICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DENİZ  
İLKÇAĞARIN TRAMPA EKONOMİSİNİN XXI. YÜZYIL EKONOMİSİSNDE ETKİLERİ
Sayı 9, s.173-191

EFFECTS OF FIRST AGES EXCHANGE ECONOMY ON 21st CENTURY’S ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayça ALPER AKÇAY  
ALBERTO BURRI VE JEAN FAUTRIER’NİN MALZEME KULLANIMI
Sayı 9, s.192-200

USING MATERIAL OF ALBERTO BURRI AND JEAN FAUTRIER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ULU KALIN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 9, s.201-212

COMPARING COLLEGE OF EDUCATION SENIORS VIEWS TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren KAVUKCU  
MİNİMALİZMDE ESPAS ANLAYIŞI
Sayı 9, s.213-221

SENSE OF ESPAS IN MINIMALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat USLU - Kadir DÖNMEZ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAVACILIK KAZALARININ SEBEPLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 9, s.222-239

A STUDY ON CHANGES OF CAUSES AVIATION ACCIDENTS FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
TANZİMAT’TAN YENİ LİSAN HAREKETİ’NE DİL SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Sayı 9, s.240-254

LANGUAGE SIMPLIFICATION WORKS FROM ADMINISTRATIVE REFORMS TO NEW LANGUAGE ACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumhur Yılmaz MADRAN  
A. S. BYATT, SAHİPLER: POSTMODERN BİR DEDEKTİF ROMANI
Sayı 9, s.255-261

A. S. BYATT’S POSSESSION: A ROMANCE: A POSTMODERN DETECTIVE FICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba KORHAN  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN ANAVATAN’A KATILANA KADAR KIRIKHAN
Sayı 9, s.262-272

KİRİKHAN, AFTER THE FIRST WORLD WAR UNTIL THE ANNEXATION TO FATHERLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife AKGÜL  
YALNIZLIK DUYGUSU VE ÖLÇÜMÜ
Sayı 9, s.273-289

FEELING OF LONELINESS AND ITS MEASUREMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl GACAR  
BİR STRATEJİK PERFORMANS ÖLÇÜM UNSURU OLARAK KURUMSAL RİSK KARNESİ: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 9, s.290-297

ENTERPRISE RISK SCORECARD AS AN ELEMENT OF A STRATEGIC PERFORMANCE MEASUREMENT: A CONCEPTUAL EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN - Ayça KARAHAN - Gözde TEREKLİ YEŞİLAYDIN - Menderes TARCAN  
HASTANE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 9, s.298-313

THE FACTORS AFFECTING HOSPITAL PREFERENCES: AN EVALUATION BASED ON STUDENTS VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur KÜÇÜKÖZYİĞİT  
TÜRKİYE’DE BASININ ASKERİ DARBELERE YAKLAŞIMI: 27 MAYIS 1960 DARBESİNDEN 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİNE
Sayı 9, s.314-331

THE DAYS OF THE COUPS: A DISCOURSE ANALYSIS OF TURKISH NEWSPAPERS’ APPROACH TO MILITARY COUPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raziye PEKŞEN AKÇA - Hanife AKGÜL - Mahir TEKGÖZ  
GEBE KADINLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 9, s.332-339

ANALYSIS OF PREGNANT WOMEN’S NUTRITIONAL HABIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sakine HAKKOYMAZ  
DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE ÇOCUK İMGESİ
Sayı 9, s.340-350

CHILDREN’S IMAGE IN DEDE KORKUT STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicran ÖZLEM ILGIN  
TELEVİZYON REKLAMINA UMBERTO ECO BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ; BİR ÇÖZÜMLEME ÇALIŞMASI
Sayı 9, s.351-364

A REVIEW TO TELEVISION ADVERTISING IN THE CONTEXT OF UMBERTO ECO; AN ANALYSIS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.2307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah SERDAR - Serap Mungan AY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIM BİÇİMLERİNE GÖRE TATMİN OLMA VE ALGILANAN ÖZGÜRLÜK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.365-374

A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS’ SATISFACTION LEVELS AND PERCEIVED DEGREE OF FREEDOM IN RELATION TO THEIR MODE OF PARTICIPATION IN LEISURE ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet CİVANOĞLU  
DOĞU EGE ADALARINDA İŞGAL VE SİLAHLANMA
Sayı 9, s.375-385

OCUPPATION AND ARMAMENTS IN EASTERN AEGEAN İSLANDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim GÜLLÜ - Süleyman ŞAHİN - M.Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU - Didem YAVUZ SÖYLER  
FUTBOL HAKEM VE GÖZLEMCİLERİNİN FUTBOL SEYİRCİSİNE VE HAKEMLERİNE İLİŞKİN BAZI GÖRÜŞLERİ
Sayı 9, s.386-396

SOME VIEWS OF FOOTBALL REFEREES AND OBSERVERS ON FOOTBALL SPECTATORS AND REFEREES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.2305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kıvanç BOZKUŞ - Mehmet Fatih KARACABEY  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FAKÜLTE KÜLTÜRÜNE YÖNELİK METAFORLARI
Sayı 9, s.397-409

TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS OF FACULTY CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.2306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep FEDAİ  
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI’NDAN KALKINMA BAKANLIĞI’NA: PLANLAMA ANLAYIŞINDA YAŞANAN DEĞİŞİM
Sayı 9, s.410-422

FROM STATE PLANNING ORGANIZATION TO MINISTRY OF DEVELOPMENT: CHANGE IN THE PLANNING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÖZALP - Emel POYRAZ  
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ve TÜKETİM BAĞLAMINDA“ÖRNEK AİLE” FİLMİNİN BİR ANALİZİ
Sayı 9, s.423-440

AN ANALYSIS OF THE JONESES MOVIE IN THE CONTEXT OF CULTURE INDUSTRY AND CONSUMPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evgin ÇAY - Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN  
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE BOWLİNG BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
Sayı 9, s.441-455

The Effectıveness Of Simultaneous Prompting Procedure On Teaching Bowling Skill To Students With Intellectual Disabilities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TEKBAŞ - Metin YILDIRIM  
G-8 ÜLKELERİNDE YENİ KORUMACILIK POLİTİKALARI
Sayı 9, s.456-479

RECENT PROTECTIONISM POLICIES IN G-8 COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KESKİN - Şaban ESEN - Uğur YAZICI  
İŞLETMELERDE YETKİNLİK BAZLI PERSONEL SEÇME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 9, s.480-492

A RESEARCH ON COMPETENCY BASED PERSONNEL SELECTION ACTIVITIES: A CASE STUDY OF SİVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan DAL - Bilge DONUK  
ÖZEL SPOR İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN UYGULANAN ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK ÜCRET ADALET ALGILARI
Sayı 9, s.493-504

WAGE JUSTİCE PERCEPTİON OF EMPLOYEE TOWARD APPLİED SALARY SYSTEM İN PRİVATE SPORTS COMPANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Negin BAVİLİ  
ORTA DOĞU'NUN KAOS VE KOMPLEKS ORTAMINDA POLİTİKA OLUŞTURMA
Sayı 9, s.505-512

INTEREST-BASED POLICY MAKING IN CHAOS AND COMPLEX ENVIRONMENT OF MIDDLE EAST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Agah TERZİ - M. Safa YEPREM  
1985-2015 YILLARI ARASINDA YERLİ MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE YAYIMLANMIŞ OLAN DİNİ MÜZİK ALBÜMLERİNİN KAPAK GÖRSELLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.513-529

THE ANALYSIS OF THE COVER DESIGNS OF RELIGOUS MUSIC ALBUMS RELEASED BY THE NATIONAL MUSIC INDUSTRY BETWEEEN 1985-2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu GÜVENDİ - Ayşe TÜRKSOY - Nurgül KESKİN - Mustafa ŞAHİN  
MİLLİ GÜREŞÇİLERDE DUYGUSAL ZEKÂ, ÖZ-YETERLİK VE HEDEF YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 9, s.530-543

DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE, SELF-EFFICACY AND GOAL ORIENTATIONS IN NATIONAL WRESTLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel ERGÜL KESKİN  
ARAP ROMANINDA KADIN İMGESİ
Sayı 9, s.544-566

IMAGE OF WOMAN IN ARABIC NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri