MAHKÛM KADINLAR KİMLERDİR? ANKARA SİNCAN KADIN KAPALI CEZAEVİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : SOSYOLOJİ
Number of pages: 102-119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma mahkûm kadınların kimler olduklarını, varsa onları cezaevi dışındaki kadınlardan ayırt edici özelliklerini ve cezaevi koşulları ile cezaevinde mahkûm kadınlara sunulan imkânları anlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, mahkûm kadınlar kimlerdir? Hangi koşullar altında cezaevinde mahkûm edilmektedirler? Mahkûmiyetleri boyunca onlara sağlanan imkânlar nelerdir? gibi sorulara yanıt aranacaktır. Araştırma sorularını cevaplayabilmek için Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bir saha çalışması yürütülmüş ve saha çalışması boyunca 134 kadın mahkûm üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, pek çok kadın mahkûm eğitimsiz ve ekonomik olarak erkeğe bağımlı durumdadır. Ayrıca, kadın mahkûmların çoğu, yoksulluk içinde yaşayan geleneksel ataerkil ailelerden gelmektedir. Diğer taraftan mahkum kadınlardaki boşanma oranı Türkiye’deki boşanma oranının oldukça üzerindedir, ayrıca kadınların önemli bir oranı severek/kaçarak evlendiklerini belirtmiştir. Saha çalışmasının yürütüldüğü kadın kapalı cezaevi, kadın mahkûmların sağlıklı koşullarda kalabilecekleri fiziksel imkânlarla donatılmış ve kendilerini geliştirebilmeleri için yeterli imkânların sunulduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims at understanding who the female prisoners are, if any their distinctive characteristics from women outside the prison, conditions of the women’s prison, and opportunities provided for female prisoners at the prison. In line with this purpose, this study will seek answers to the questions such as, who are female prisoners? Under which conditions are female prisoners prisoned at the prison? What types of opportunities are provided for female offenders during their imprisonment? In order to answer the research questions, a filed study was conducted at Ankara Sincan Women’s Closed Prison and a questionnaire study was conducted on 134 female offenders. To the study findings, a great deal of female offenders is undereducated and economically dependent on men. Besides many female offenders are coming from traditional patriarchal families living in poverty. On the other hand,

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics