HALEP ŞER’İYE MAHKEMELERİ ve SİCİLLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 138-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devletinin 400 yıl hakim olduğu Suriye’den çekilirken arkasında bırakmış olduğu en önemli değerlerden birisini dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer yönlerden aydınlatacak Şer’iye Sicilleri oluşturmaktadır. Şam, Halep, Hama, Humus Şer’iye Sicilleri Şam’da oluşturulan Merkez ül Vesâik-i Tarihiye’de toplanmıştır. Binlerce ciltten oluşan Suriye’deki siciller arasında 664 sicil ile Halep Şer’iye Sicilleri sayı ve hacim bakımından önemli bir yer işgal etmektedir. Halep Şer’iye Sicilleri, Halep kadısının başında bulunduğu Mahkeme-i Kübrâ ve Halep kadısnın tayin ettiği nâiblerin idaresindeki Bânkûsiye, Şâfi’i, Salâhiye ve Cebel-i Sem’ân mahkemeleri tarafından tutulan defterlerden oluşmaktadır. Tarihimizin önemli kaynaklarından olan ve Arapça olarak tutulan Halep Şer’iye Sicillerinden ülkemizde yapılan araştırmalarda çok fazla faydalanılamamakta ve ülkemizde yeterince tanınmadığı görülmektedir. Yapılan çalışmada bölge tarihi ve Osmanlı Tarihi üzerinde çalışan araştırmacıları için Halep Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri hakkında ana hatları ile bilgi verilmektedir.

Keywords

Abstract

The religious court(Mahkeme-i Shar’iyya) registers which bring light to the political, social, cultural, economic contracture of the era, are one of the most important values to be left behind the Ottoman Empire that dominated Syria 400 years. Damascus, Aleppo, Hama and Homs court registers are gathered in a center in Damascus named Center of Historical Documents. Aleppo religious court registers, numbered 664, occupies an important place among thousands of records in Syria. Aleppo religious court registers are consist of the documents which were recorded by the Grand Court(Mahkeme-i Kübrâ) of Aleppo in the management of the Aleppo Judge and the records of the Bânkûsiye, Şâfi’i, Salâhiye and Cebel-i Sem’ân courts in the management of the vise judges who were appointed by the Judge of Aleppo. It can bee seen that Aleppo shar’iyya court registers which are major source of our history and recorded in Arabic, are not known by the researchers and are not used by them for academic researches. In this study Aleppo shar’iyya courts and shar’iyya court registers are introduced for Ottoman history researchers and other local researches of the region.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics