TARİH BOYUNCA TÜRKLER’DE VE TÜRKİYE’DE SPOR

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 58-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu müşterek çalışmada Türkiye’de spor kavramına dair anlayışlar ve spor icrasının çeşitli veçheleri araştırılmıştır. Türkler’in tarih içinde spor faaliyetleri ile meşguliyetleri, belli sportif faaliyetlerine yatkınlığı, bu bağlamda güreşin özel konumu özellikle irdelenmiştir. Cumhuriyetten biraz önce ve hemen sonra; modern spor dallarının ortaya çıkışı, bilincinin gelişmesi, belli branşlar sayesinde sporun kurumsallaşmasında ilerlemeler ele alınmıştır. Son yıllarda sportif etkinliklerin giderek bir çeşitlenme zenginliğine kavuşması da mütalâa edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this joint-work; the comprehension of the concept of sport and the various aspects of sport applications in Turkey are thoroughly researched. Turks’ dealings with sportive activities, their propensity towards certain sportive activities, the special standing of wrestling in this context along the course of history are especially investigated. Issues like the emerging of modern sport-branches, the development of sports-consciousness, the improvements in institutionalization of sporting thanks to particular branches; just before and soon after the Republic are dealt with. The steady and rich

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics