TÜRKİYE’DE GÖSTERİLEN MISIR FİLMLERİNİN TÜRK SİNEMASINA ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : SİNEMA
Number of pages: 90-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mısır filmleri 1930’lu yılların sonlarında Türkiye’ye gelmiştir. Filmler ilk geldiği andan itibaren halk tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Ağır melodram tarzındaki bu filmler Türk toplumunun kültürüne, gelenek ve göreneklerine, yaşam tarzına hitab etmiştir. Halk tarafından Mısır filmlerine gösterilen yoğun talep film yapımcılarının bu yönde çalışmalar yapmalarına neden olmuştur. Prodüktörler sürekli olarak çok sayıda Mısır filmleri ithal etmişlerdir. Bu durumu değerlendiren yönetmen Muharrem Gürses ise Mısır filmleri tarzında filmler çekmeye başlamıştır. Gürses filmlerini Türk halkına uygun şekilde yerelleştirerek gerçekleştirmiştir. Halk bu filmleri o derece beğenmiştir ki artık Mısır filmlerini getirmeye ihtiyaç kalmamıştır. Mısır filmleri tarzında yerelleştirilerek çekilen filmler popüler Türk sinemasının doğmasına neden olmuştur. Sinema kazanç getiren bir iş alanı haline gelmiştir. Buna paralel olarak çekilen filmlerin sayısında, seyirci sayısında, yeni kurulan film şirketleri sayısında artış yaşanmıştır. Yeni yönetmenlerin sinemaya girmesine imkan sağlamıştır. Dolayısıyla Türk sineması 1940’lı yıllardan 1975 yılına kadar hızlı bir yükselişe geçmiş ve büyük gelişme göstermiştir.

Keywords

Abstract

Egyptian films have come to Turkey at the end of 1930. From the moment the film first came was met with great interest by the public. Heavy melodramatic films that the culture of Turkish society, traditions and customs, has addressed lifestyle. Egyptian films were shown to the high demand by the public. This was caused by the filmmaker to make efforts in this direction. Producers have consistently imported a large number of films in Egypt. In this case, director Muharrem Gürses began evaluating the filming style of Egyptian films. Gurses films realized appropriately localized to the Turkish people. People have enjoyed such an extent that these movies are no longer needed to bring the Egyptian movies. Egyptian films shot by localization has led to the emergence of popular Turkish cinema. Cinema has become a profitable business area. In parallel, the number of the films, the number of movie audiences, there has been an increase in the number of newly established film companies. It has allowed to enter the cinema of new director. Therefore, a rapid rise of Turkish cinema from the 1940s until 1975, history has shown great improvement.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics