DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ’NDE GEÇEN BAN SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : YENİ TÜRK DİLİ
Number of pages: 8-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oğuzların tarih içinde kendilerine ait, türünün nadir ve ilk örneklerinden biri olan Dede Korkut Oğuznameleri, içerdiği zengin anlatımla yalnız geçmişte Oğuz boylarının yaşantısına dair verileri içinde barındırmaz, aynı zamanda dile ait pek çok veriyi de içinde barındırır. Bu yönüyle Eski Türkiye Türkçesi için bu metnin eskicil ögeleri de içinde saklayan yapısının dil çalışmaları için ne denli önemli olduğu ortadadır. Bu çalışmada, üzerinde birtakım farklı görüşlerin ileri sürüldüğü ban sözcüğü üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Dede Korkut Epics, one of the first and rare examples of its variety and belonging to their own during the history, not only include the datas according to Oguzs clans’ life in the past with rich narration, but also aplly ownership to a lot of datas belonging to the language. With this aspect, for Old Turkey Turkish this text’s structure consisting of older elements how important is obvious for linguistic studies. In this study, the ban word, to which some different views were alleged, will be emphasized.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics