KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU BAĞLAMINDA FERHAT İLE ŞİRİN HALK HİKÂYESİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 128-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada “Ferhat ile Şirin” halk hikâyesi, Joseph Campbell’in Kahraman’ın Sonsuz Yolculuğu adlı kitabında üzerinde durulan “yola çıkış- erginlenme ve geri dönüş” şeklinde özetlenen aşama arketipi açısından ele alınmıştır. Eserdeki yolculuk, dairesel bir çizgi üzerinde gerçekleşmiştir. Elde edilen verilerden hareketle ulaşılan sonuca göre hikâyenin başında Şirin’e görür görmez âşık olan Ferhat ile hikâyenin sonunda Şirin’e kavuşma yolunda pek çok sınavdan geçmiş bulunan Ferhat, aynı kişi değildir. Yeni Ferhat, erginleşme sürecini başarıyla tamamlayıp sevgilisine kavuşmuş bir “kahraman”dır.

Keywords

Abstract

In this article the folk story “Ferhat and Şirin” is analyzed within the context of Joseph Campbell’s The Hero With A Thousand Faces book and with his “seperation- progress and return” formula. This journey occured in a circular line. The result of study can be summarized with these sentences: Ferhat who fell in love with Şirin at the beginning of the story is not the same person with the finishing point of story’s Ferhat. Because Ferhat overcomes lots of struggles to meet with Şirin and to become a hero as a New- Ferhat.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics