E-ÖĞRENME VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2015-3
Language : null
Konu : EĞİTİM-BİLGİSAYAR
Number of pages: 44-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı çağımızda bilgi birikimi sürekli artmaktadır. Küreselleşmenin etkisi ile dünyada bilginin dolaşımı artmış, bu bilgiden en fazla yararlanma ve bu bilgiyi alma teknolojileri geliştirilmiştir. Teknolojinin eğitim amaçlı kullanılması ile uzaktan eğitimin farklı bir sürümü olan e-öğrenme ortaya çıkmıştır. Esnek, zengin ve etkileşimli bir yapı sunan e-öğrenme ile bireyler yeni imkânlara kavuşmuşlardır. Farklı yerlerde yaşayan, örgün eğitime devam edemeyen kişilere eğitim sağlaması, zaman ve mekân sınırlaması olmaması gibi özelliklerinden dolayı e-öğrenme tüm dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma alan yazın taramasına dayanmaktadır. Çalışmada öncelikli olarak e-öğrenme tanıtılmış, e-öğrenmeye olan ihtiyaç nedenleri, avantajları ve sınırlılıkları incelenmiştir. Sonra e-öğrenme uygulamalarında karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmuş ve Türk eğitim sisteminde e-öğrenmenin yeri ve Türk eğitim sistemine sağlayacağı avantajlar çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

Knowledge accumulation is increased lasting in this age which knowledge and communication technology be used. With impression of globalism, circulation of knowledge in the world increased, technologies are developed for benefit from this knowledge and for taking knowledge. With using technology for education, e-learning which is a new version of distance education came out. With e-learning which offers elastic, rich and interaction structure, i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics