IŞIĞI-KOSTÜMÜ VE DANSLARIYLA LOIE FULLER

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : SAHNE SANATLARI
Number of pages: 143-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Loie Fuller'in çalışmaları sanat ve sahne tasarımı için önem arz eder. Çalışmaları incelendiğinde yaşam örgüsünün yaptığı işi şekilendirdiğini görmekteyiz. Özelikle sahnede yaptığı teknik araştırmalar 1900'lü yıllardan günümüze önemini korumaktadır. Modern dans için, yaptığı çalısmalar referans olmuştur. Bu kadarla kalmamış bu renkli kişilik, sanatsal malzeme olarak bütün dalların ilgisini çekmiştir. Özellikle kumaşlara yerleştirdiği materyaller başlı başına birer buluştur. Dansıyla, kumaşa yerleştirdiği taşlara, parlaklık etkisi vermiştir. Bu yüzden kendisine illüzyonist gözüyle de bakılmıştır.

Keywords

Abstract

The work of Loie Fuller is important for art and stage design. When you look at your studies, you see that your life pattern has shaped the work you do. In particular, the technical research you perform on the stage maintains its daily importance from the 1900s. For modern dance, the work we have done is a reference. Not so much in this colorful personality, artistic material has attracted attention of all the branches. In particular, the materials he places on the fabrics come together in their own right. With the dance, the stones he placed on the fabric affected the brightness. That is why he was looked upon as illusionist.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics