KAYBOLMAYA YÜZTUTMUŞ BİR GELENEĞİN İZİNDE: TEKEYÜZÜ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Etno-Müzikoloji
Number of pages: 504-512
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu bildiride, Ankara ili Çubuk ilçesi Yukarıemirler Köyü’nün, zamanla kaybolan Tekeyüzü geleneği ile bu geleneğin farklı uzantıları üzerinde kısaca durulmak istenmiştir. Bu bağlamda, söz konusu pratiğin eskiden uygulandığı bilinen Yukarıemirler köyünden kaynak kişilerle çeşitli tarihlerde yapılanmış ve yapılanmamış görüşme metodları uygulanarak röportajlar gerçekleştirilmiş ve bunlar görsel-işitsel kayıt altına alınmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında söz konusu pratiğin detayları ortaya çıkarılmak istenmiş, bu doğrultuda saha araştırması ve betimleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen bu araştırmada kaybolmaya yüz tutmuş folklorik-kültürel değerlerimizden biri olan “Tekeyüzü” geleneğinin tanıtılması amaçlanmıştır. Ayrıca (varsa) farklı etnik grup, kültür ve coğrafyalarda bağlantılı bulunduğu benzer pratiklerin olası ortak/farklı etno-müzikal ve kültürel kodları üzerinde durulmak istenmiştir.

Keywords

Abstract

This paper briefly focuses on the disappearing traditional name Tekeyüzü of Yukarıemirler village. According the problem, the aim of the interviews with local people is to uncover some musico-cultural facts about the disappearing nowadays local socio-cultural tradition. Audio-visual recordings and descriptive area research made here, gives an opportunity to focus on Tekeyüzü folkloric practices with all its different extensions. As so as giving a possibility to link it in some aspects with slightly similar (or) different ethno-musical and cultural practices and traditions from other ethno-cultural circles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics