KIYI ARDI ORTA KARADENİZ BÖLÜMÜNÜN İKLİM ÖZELLİKLERİ VE YILLARA GÖRE SICAKLIK İLE YAĞIŞ DAĞILIŞININ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 110-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun dünya serüveninin başlangıcından beri oluşturduğu devamlı yerleşmelerin arazi seçiminde birincil çekicilik oluşturan iklim faktörü, değişen iklim koşullarına sebebiyle de toplumları daha uygun coğrafi sahalara yönelten itici faktörlerin başında yer almıştır. İçinde yaşadığımız çevrenin doğal boyutu üzerinde iklimlerin doğrudan veya dolaylı belirleyici olmasının yanında, çevrenin beşeri elemanlarının oluşturulmasında da en başta gelen etken tereddütsüz iklimdir. Sadece insan yaşamının tüm safhaları değil, diğer canlıların yaşamlarının da her safhasında en önemli etken olan iklimler, kaçınılmaz olan insan-çevre etkileşimi süresinde zamanla insana zarar verecek sonuçları beraberinde getirir ve doğal afet olarak nitelendirilir. Zorunlu etkileşim sürecinde bazen de insan faaliyetleri iklim koşullarını olumsuz etkileyerek günümüzde çevre sorunları olarak bilinen sonuçlara yol açabilmektedir. Dünya nüfusunun giderek artması, fosil enerji kaynaklarının tüketiminin artışı, ekonomik üretim sistemlerinde görülen değişime bağlı olarak yeni sorunların ortaya çıkması, orman tahribinin giderek yoğunlaşması, yanlış iskan politikaları ve arazi kullanımından doğan olumsuzluklara bağlı olarak atmosferdeki emisyon artışı iklimlerde değişikliğe yol açmaktadır. Sera gazlarının salınımını kontrol altına almak için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli önlemler alınmakta, muhtemel iklim değişiklikleri ve olası sonuçları ile ilgili de iklim senaryoları oluşturulmaktadır. 2011 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizin iklim değişikliğinin olası olumsuz etkilerine karşı daha donanımlı ve hazırlıklı olması gayesiyle Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) değerlendirme raporu kapsamında geliştirilen yeni nesil konsantrasyon senaryolarından yararlanılarak ülkemiz ve çevresi için 20 km çözünürlüklü bölgesel iklim projeksiyonları üretme çalışmaları başlatmıştır.

Keywords

Abstract

Since thebeginning of human life, people preferplaces where the climate has beenattractiveforthemtolead a morepleasant life and it alsobecomes an important factortomakethemmovetonewplaceswhenclimatechangeshaveoccured. As the climate has director indirect effect in theen vironment where welive, them ostimportant factorto form a population in a certain environment is the climate of that place. Climatewhich is an important factor not in only theallphases of the human life but also in other livingthings can causesome problem sthatharm thehuman life bymeans of thisintreactionprocessandtheseproblemsresult in natural disasters. Insomecertaincircumstances, human activities can affect the climate in a negative wayand cause environmental problems. Therise in the world'spopulation, the consumption of the fosil energy sources, the new problems causedbythechanges in economic –production systems, the destruction of the forrests, mistakesmade in settlement plansand the increase of the emission in th eatmosphere can cause climate changes in the world. In our country, it is triedtocontroltherelease of thegreenhousegasesandvariousclimatescenariosarepredictedrelatedtotheclimatechangesandtheirpossibleresults. In 2011, Meteorology General Directoratestartedtoproduce 20 km resolutionregionalclimateprojectsbyusingthenewgenerationconsantrationscenariosdeveloped at the Inter govermental Climate Changes Panel (IPCC) againts the negative effects of th eclimate changes that can possiblyoccur in our country. Inthisstudy, the data of Merzifon, Amasya and Çorum Meteorology Institutions about temperature andrainwasinvestigatedand it is tried to determine the differencesand thereasons of the temperature andrainvaluesoccured in the studyarea. It is also triedtofindoutwhetherthere is a relation between global warmingandpossibletemperaturedifferences

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics