CUMHURİYET DÖNEMİNDE (1923-1980) ISPARTA’NIN SOSYAL YAPISI

Author :  

Year-Number: 2017-14
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 558-577
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneklerine bağlı, sosyal yapısı kuvvetli bir kent olan Isparta’nın sosyal yaşamında halıcılık, gül ve gülyağı, el sanatları ve tarım faaliyetleri önemli bir yer teşkil etmiştir. Sosyal hizmetler elektrik, su hizmetleri, ulaşım ve kültür hizmetleri de Isparta’nın kalkınma planı çerçevesinde gelişmiştir. Bu çalışmada, 1923-1980 yılları arasında Cumhuriyet döneminde Isparta’nın toplum hayatı, gelenek ve görenekleri, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri aktarılacaktır.

Keywords

Abstract

In the social life of Isparta, a city bound by traditions and a strong social structure, carpentry, rose and rose oil, handicrafts and agricultural activities have been important places. Social services, electricity, water services, transportation, postal and cultural services have also developed in Isparta's development plan. In this study, Isparta's social life, traditions and customs, health and social welfare services will be considered in the Republican period between years1923 and 1980.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics