STANBUL VE PORTLAND/ME (ABD)’DA YAŞAYAN MÜSLÜMAN VE GAYRİMÜSLİM CEMAATLERİN “DİNİ MÜZİĞİN GÜÇLENDİRDİĞİ DUYGULAR” ÜZERİNE OLAN ALGILARI
THE PERCEPTIONS OF MUSLIM AND NON-MUSLIM COMMUNITIES LIVING IN ISTANBUL AND PORTLAND/ME (USA) ON "RELIGIOUS MUSIC STRENGTHS"

Author : Duygu TURAN - - M.Safa YEPREM
Number of pages : 634-659

Abstract

Bu çalışmada dini müziğin, farklı toplumlar üzerinde oluşturduğu algı incelenmiştir. Dini müzik, türüne ve dinleyen cemaatin çeşiitliliğine göre benzerlikler ve farklılıklar göstermiştir. Bu benzerlikler ve farkları görebilmek amacıyla İstanbul ve Portland/ME ‘da ki Müslüman ve Gayrimüslim cemaat olmak üzere toplamda 244 kişiye anket uygulanmıştır. Ankette “Dini müzik hangi duyguları güçlendirir?” sorusu sorularak, verilen cevaplara göre değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde İstanbul’da yaşayan Müslüman ve Gayrimüslim cemaatlerin verdikleri yanıt “mutluluk” olmuştur. Portland’daki Müslümanlar için ise “coşku, Gayrimüslimler için ise “tükenmişlik” yanıtı verilmiştir. “Şükür” cevabını veren tek grup ise Portland’daki Müslüman cemaat olmuştur. Dini müzik dinlediğinde “hayranlık” ve “tatmin” duyguları güçlenen grup ise İstanbul’daki Gayrimüslim cemaatler olmuştur. Diğer ilginç bir sonuç ise Türkiye’deki Müslümanların çoğunluğunun, dini müziği güçlendirdiğini iddia ettikleri tek duygu “mutluluktur”. Bunun haricinde İstanbul’daki Müslümanlar, dini müziğin başka bir duyguyu güçlendirdiğini düşünmemektedir. Aşk, depresyon, hoşlanmama, kaygı, mahcubiyet, merhamet, nefret, pişmanlık, yalnızlık ve keder gibi duygu durumlarının dini müzik dinlenildiğinde bir rolü ve etkisi olmadığını bu dört farklı grubun çoğunluğu belirtmiştir.

Keywords

Dini Müzik, Dini Müzik Algısı, Dini Müziğin Güçlendirdiği Duygular

Read:538

Download: 194

Atıf Bulunamadı